การตรวจสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ข่าวทั่วไป Monday April 13, 2020 10:49 —ThaiPR.net

การตรวจสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กรุงเทพฯ--13 เม.ย.--สนพ.ชัยภูมิ นางสาวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ชัยภูมิ พร้อมผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิและผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิออกตรวจสถานประกอบการ เพื่อติดตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท สยามแมคโคร ชัยภูมิ จำกัด มีพนักงาน จำนวน 220 คน และ บริษัท ชัยภูมิฮอนด้าคาร์ส จำกัด มีพนักงาน 77 คน ในการนี้ สนพ.ชัยภูมิ ได้ชี้แจงมาตรการช่วยเหลือสถานประกอบกิจการอยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 จำนวน 4 มาตรการ ได้แก่ มาตรการที่ 1 ลดสัดส่วนของจำนวนลูกจ้างที่ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีการฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือผ่านการรับรองความรู้ความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง จากเดิมในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ลดลงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 มาตรการที่ 2 ขยายเวลาการยื่นขอรับรองหลักสูตร และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการที่ฝึกอบรมลูกจ้างระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2563 จากเดิมต้องยื่นรับรองหลักสูตรเสนอนายทะเบียนให้ความเห็นชอบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ฝึกอบรมเสร็จสิ้น เป็นภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ฝึกอบรมเสร็จสิ้น มาตรการที่ 3 ขยายเวลาการประเมินเงินสมทบ ประจำปี 2562 จากเดิม กำหนดต้องยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ (สท.2) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ขยายเวลาเป็นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มาตรการที่ 4 ขยายเวลาการชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้สถานประกอบกิจการเป็นเวลา 6 เดือน (พักชำระหนี้ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2563) โดยเริ่มชำระหนี้ในเดือนตุลาคม 2563

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ