ข่าวไมด้า ลิสซิ่ง ล่าสุด

ML ออกหุ้นกู้ 770 ลบ.อายุ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 6.50% ขายสถาบัน-รายใหญ่

หุ้น-การเงิน 1 ก.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บมจ.ไมด้า ลิสซิ่ง (ML) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท... อ่านต่อ

ทริสฯ คงอันดับเครดิตองค์กร ML ที่ "BB+" และแทนที่แนวโน้มด้วย "Negative"

หุ้น-การเงิน 11 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด คงอันดับเครดิตองค์กรของ บมจ. ไมด้า ลิสซิ่ง (ML) ที่ระดับ "BB+" ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยกเลิก "เครดิตพินิจ" แนวโน้ม... อ่านต่อ

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร “บ. ไมด้า ลิสซิ่ง” ที่ “BB+”...

หุ้น-การเงิน 11 ส.ค. –ทริส เรตติ้ง ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BB+” ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้ง ยกเลิก... อ่านต่อ

ทริสเรทติ้ง ลดอันดับเครดิตองค์กร ML เป็น "BB+" จาก "BBB-" และประกาศเครดิตพินิจแนวโน้ม...

หุ้น-การเงิน 10 เม.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ทริสเรทติ้งลดอันดับเครดิตองค์กรของ บมจ.ไมด้า ลิสซิ่ง (ML) เป็นระดับ "BB+" จากเดิมที่ระดับ "BBB " และยังประกาศ "เครดิตพินิจ" แนวโน้ม "Negative" หรือ... อ่านต่อ

ทริสเรทติ้งลดอันดับเครดิตองค์กร “บ. ไมด้า ลิสซิ่ง” เป็น “BB+” จาก...

หุ้น-การเงิน 10 เม.ย. –ทริส เรตติ้ง ทริสเรทติ้งลดอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นระดับ “BB+” จากเดิมที่ระดับ “BBB ” และยังประกาศ... อ่านต่อ

ML ออกหุ้นกู้ 700 ลบ. อายุ 2 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 5.75% ขายให้สถาบัน-รายใหญ่ 7-12...

หุ้น-การเงิน ต.ค. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บมจ.ไมด้า ลิสซิ่ง (ML) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท... อ่านต่อ

ML ออกหุ้นกู้ 770 ลบ.อายุ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 6% ขายสถาบัน-รายใหญ่ช่วง 9-14...

หุ้น-การเงิน พ.ค. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บมจ.ไมด้า ลิสซิ่ง (ML) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท... อ่านต่อ

ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิต ML ที่ระดับ "BBB-" แนวโน้ม "คงที่"

หุ้น-การเงิน มี.ค. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บมจ.ไมด้า ลิสซิ่ง (ML) ที่ระดับ "BBB " โดยอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงระดับฐานทุนที่เพียงพอของบริษัทที่จะสนับสนุนก... อ่านต่อ

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร “บ. ไมด้า ลิสซิ่ง” ที่ “BBB-” แนวโน้ม...

หุ้น-การเงิน มี.ค. 62 –ทริส เรตติ้ง ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB ” โดยอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงระดับฐานทุนที่เพียงพ... อ่านต่อ

ML จะออกหุ้นกู้ไม่เกิน 3.5 พันลบ. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน-บริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน

หุ้น-การเงิน มี.ค. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บมจ.ไมด้า ลิสซิ่ง (ML) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 มี.ค. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และต... อ่านต่อ

ทริสฯ คงอันดับเครดิตองค์กร MIDA ที่ "BBB-" แนวโน้ม "Stable"

หุ้น-การเงิน ก.ค. 61 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัดคงอันดับเครดิตองค์กรของ บมจ. ไมด้า แอสเซ็ท (MIDA) ที่ระดับ "BBB " โดยอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงผลกำไรที่สม่ำเสมอจากบริการสิ... อ่านต่อ

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและแนวโน้ม “บ. ไมด้า ลิสซิ่ง” ที่...

หุ้น-การเงิน มี.ค. 61 –ThaiPR.net ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "BBB " โดยอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงสถานภาพของบริษัทในฐานะเป็นบริษัท... อ่านต่อ

ทริสฯ คงอันดับเครดิตองค์กรและแนวโน้ม ML ที่ "BBB-/Stable"

หุ้น-การเงิน มี.ค. 61 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด คงอันดับเครดิตองค์กรของ บมจ. ไมด้า ลิสซิ่ง (ML) ที่ระดับ "BBB " อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงสถานภาพของบริษัทในฐานะเป็นบริษัท... อ่านต่อ

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและแนวโน้ม “บ. ไมด้า ลิสซิ่ง” ที่...

หุ้น-การเงิน มี.ค. 61 –ทริส เรตติ้ง ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB ” โดยอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงสถานภาพของบริษัทในฐา... อ่านต่อ

MIDA ออกหุ้นกู้ 600 ลบ.อายุ 2 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 5.10% เสนอขายรายใหญ่ปลายมี.ค.-เม.ย.

หุ้น-การเงิน มี.ค. 60 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บมจ.ไมด้า ลิสซิ่ง (MIDA) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท... อ่านต่อ

ทริสฯ คงอันดับเครดิตองค์กรและแนวโน้ม ML ที่ “BBB-/Stable"

หุ้น-การเงิน มี.ค. 60 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บมจ.ไมด้า ลิสซิ่ง (ML) ที่ระดับ “BBB " ด้วยแนวโน้ม “Stable" หรือ “คงที่"... อ่านต่อ

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและแนวโน้ม “บ. ไมด้า ลิสซิ่ง” ที่...

หุ้น-การเงิน มี.ค. 60 –ทริส เรตติ้ง ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB ” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ... อ่านต่อ

ML เสนอขายหุ้นกู้ 700 ลบ.อายุ 3 ปี ดบ. 5% คืนหุ้นกู้เดิม-ตราสารหนี้ระยะสั้น

หุ้น-การเงิน พ.ย. 59 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บมจ.ไมด้า ลิสซิ่ง (ML) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้น มูลค่าไม่เกิน 700... อ่านต่อ

ML-W2 เปิดเทรดวันแรกที่ 0.45 บาท ขณะที่หุ้น ML บวก 0.93%

หุ้น-การเงิน มิ.ย. 59 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ML W2 เปิดเทรดวันแรกที่ 0.45 บาท ขณะที่เมื่อเวลา 9.56 น.หุ้น ML อยู่ที่ 2.18 บาท เพิ่มขึ้น 0.02 บาท (+0.93%) โดยเปิดตลาดที่ 2.18 บาท ราคาขึ้นสูงสุด... อ่านต่อ

ตลท.รับหลักทรัพย์ ML-W2 เข้าเทรดใน SET เริ่มซื้อขาย 30 มิ.ย.59

หุ้น-การเงิน มิ.ย. 59 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มสินค้า รับหลักทรัพย์ ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บมจ.ไมด้า ลิสซิ่ง (ML) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ ML W2 เข้าซื้อขายใน... อ่านต่อ

ทริสฯ คงอันดับเครดิตองค์กร ML ที่ “BBB-" ปรับแนวโน้มเป็น “Stable" จาก...

หุ้น-การเงิน เม.ย. 59 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บมจ. ไมด้า ลิสซิ่ง (ML) ที่ระดับ “BBB " พร้อมทั้งเปลี่ยนแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทเป็น “Stable" หรือ... อ่านต่อ

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร “บ. ไมด้า ลิสซิ่ง” ที่ “BBB-”...

หุ้น-การเงิน เม.ย. 59 –ทริส เรตติ้ง ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB ” พร้อมทั้งเปลี่ยนแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทเป็น... อ่านต่อ

ML ปันผลอัตรา 0.032 บ./หุ้น,เพิ่มทุนรองรับวอร์แรนต์ให้ฟรีผถห.เดิม 2:1

หุ้น-การเงิน มี.ค. 59 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บมจ.ไมด้า ลิสซิ่ง (ML) แจ้งการพิจารณาจ่ายปันผล,เพิ่มทุนรองรับวอร์แรนต์ที่จัดสรรให้ฟรีแก่ผู้ถือหุ้นเดิม รวมถึงการ ออกหุ้นกู้ไม่เกิน 3.5 พันล้านบาท... อ่านต่อ

ML ตั้ง บบส.ไมด้า รับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน

หุ้น-การเงิน ก.ค. 58 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บมจ.ไมด้า ลิสซิ่ง(ML) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2558 มีมติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ภายใต้ชื่อ บริษัท บริหารสินทรัพย์ไมด้า จำกัด... อ่านต่อ

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร “บ. ไมด้า ลิสซิ่ง” ที่ “BBB-” และยกเลิก...

หุ้น-การเงิน พ.ค. 58 –ThaiPR.net ทริสเรทติ้งยืนยันอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB ” พร้อมทั้งยกเลิก “เครดิตพินิจ”... อ่านต่อ


ข่าวไมด้า ลิสซิ่ง ก่อน 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 16:17 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ