ข่าว “วิชาเฉพาะ” เทคโนโลยีล่าสุด

คณะ ICT ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตรการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Photoshop...

ทั่วไป ต.ค. 62 –ThaiPR.net คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลภายนอกทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน... อ่านต่อ

คณะ ICT ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics รุ่นที่...

ทั่วไป มิ.ย. 62 –ThaiPR.net คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลภายนอกทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีความสนใจในด้านการออกแบบ และจัดทำ... อ่านต่อ

คณะ ICT ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์...

เทคโนโลยี พ.ค. 62 –ThaiPR.net คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลภายนอกทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีความสนใจในด้านการออกแบบ และจัดทำ... อ่านต่อ

วิศวะฯ ธรรมศาสตร์ เปิดสอบวิชาเฉพาะสำหรับ 3 หลักสูตร

ทั่วไป ก.พ. 62 –ThaiPR.net คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat School of Engineering : TSE) เปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ "Basic Engineering and Sciences Examination"... อ่านต่อ

คณะ ICT ม.มหิดล เปิดอบรมการสร้างสรรค์งาน Presentation อย่างโดดเด่นและทันสมัยด้วยโปรแกรม...

ทั่วไป ม.ค. 62 –ThaiPR.net คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลภายนอก... อ่านต่อ

คณะ ICT ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตรออกแบบ และจัดทำ Infographics

ทั่วไป เม.ย. 60 –ThaiPR.net คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตรออกแบบ และจัดทำ Infographics... อ่านต่อ

คณะ ICT ม.มหิดล เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์...

เทคโนโลยี มี.ค. 59 –ThaiPR.net คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้สนใจทั่วไป... อ่านต่อ

เติมอาหารสมอง...ด้วยติวเตอร์ที่ใช่ ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)

ทั่วไป พ.ย. 58 –ThaiPR.net อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ศูนย์รวมสถาบันการศึกษาคุณภาพ ต้อนรับเปิดเทอม กับติวเตอร์มือฉกาจด้านต่าง ๆ มาให้น้อง ๆ ได้เลือกติวเตอร์ที่ใช่... อ่านต่อ

คณะ ICT ม.มหิดล คจัดอบรมอมพิวเตอร์ “พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม...

เทคโนโลยี ต.ค. 58 –ThaiPR.net คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอ... อ่านต่อ

คณะ ICT ม.มหิดล จัดโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “สร้าง Multimedia...

ทั่วไป มิ.ย. 58 –ThaiPR.net คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "สร้าง Multimedia Presentation... อ่านต่อ

Glion Institute of Higher Education เปิดสอนวิชาเฉพาะด้านการบริหารจัดการแบรนด์หรู

ต่างประเทศ เม.ย. 58 –ข่าวประชาสัมพันธ์พีอาร์นิวส์ไวร์ Glion ให้ความรู้แก่นักศึกษาในการนำเสนอประสบการณ์หรูหราเหนือระดับมาเป็นเวลากว่า 50 ปี Glion Institute of Higher Education... อ่านต่อ

คณะ ICT ม.มหิดลขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Photoshop...

ทั่วไป มี.ค. 58 –ThaiPR.net คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์หลักสูตร... อ่านต่อ

คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม...

เทคโนโลยี ก.พ. 58 –ThaiPR.net คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์หลักสูตร สร้างสรรค์งาน Presentation อย่างโดดเด่น... อ่านต่อ

คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญผู้ที่สนใจอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ระยะสั้น ด้วยโปรแกรม...

เทคโนโลยี ต.ค. 57 –ThaiPR.net คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “สร้าง Multimedia Presentation อย่างเหนือชั้น... อ่านต่อ

คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร สร้าง Multimedia Presentation อย่างเหนือชั้น...

เทคโนโลยี มี.ค. 57 –ThaiPR.net คณะ ICT ม.มหิดล จัดโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “สร้าง Multimedia Presentation อย่างเหนือชั้น... อ่านต่อ

คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญผู้ที่สนใจทั่วไป อบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร...

เทคโนโลยี ม.ค. 57 –ThaiPR.net คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรม ความรู้เฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์หลักสูตร “สร้างสรรค์งาน Presentation... อ่านต่อ

คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญผู้ที่สนใจทั่วไป อบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ “Microsoft...

เทคโนโลยี พ.ย. 56 –ThaiPR.net คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ขอเชิญผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ “Microsoft Surface... อ่านต่อ

คณะ ICT มหิดลเปิดอบรม "Basic Android Programming"

ทั่วไป ส.ค. 54 –ThaiPR.net คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ "Basic Android... อ่านต่อ

รับสมัครนิสิตปริญญาโทหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต ณ...

ทั่วไป ม.ค. 54 –ThaiPR.net บัณฑิตมหาวิทยาลัยร่วมกับภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้า... อ่านต่อ

“มาม่า” จัดติวเข้มพิชิต O-NET, A-NET รายแรกและรายเดียว ระดมติวเตอร์ชั้นนำ ติวฟรี 4 ภาค...

ทั่วไป ส.ค. 49 –ThaiPR.net โครงการ “ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 9 จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ระดมคณาจารย์และติวเตอร์ชั้นนำของเมืองไทยกว่า 20 คน... อ่านต่อ

ผลสอบวิชาเฉพาะเข้าศึกษาในระบบกลาง ประกาศผลวันนี้ทางเว็บไซต์

ทั่วไป พ.ย. 48 –ThaiPR.net ศาสตราจารย์พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้การตรวจข้อสอบวิชาเฉพาะ... อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยศิลปากรขยายเวลารับสมัครสอบวัดความรู้วิชาเฉพาะภาคปฏิบัติเข้าศึกษาต่อ...

ทั่วไป พ.ย. 44 –ThaiPR.net คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบวัดความรู้วิชาเฉพาะภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2545 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา... อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบวัดความรู้วิชาเฉพาะภาคปฏิบัติเข้าศึกษาต่อคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพ...

ทั่วไป พ.ย. 44 –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบวัดความรู้วิชาเฉพาะภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2545 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ... อ่านต่อ

ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครนักเรียนชั้นม.6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อใน 3...

ทั่วไป พ.ค. 44 –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อใน 3 สาขาวิชา จำนวน 110... อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ