ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 6/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 6/2556 เรื่อง แบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า โดยที่เป็นการสมควรกาหนดแบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและการติดต่อประสานงานระหว่างนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าและผู้จัดการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 5/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 5/2556 เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 2/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 และข้อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 4/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 4/2556 เรื่อง วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า จึงกำหนดให้ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วรรคทอง

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

"เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสพผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" (พระบรมราโชวาท)

ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๗)

ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๗) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙๗) พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๖ ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓) เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

กรุงเทพโพลล์เผยคนไทยส่วนใหญ่หนุนใช้มาตรา 44 แก้ไขปัญหาบ้านเมืองต่อไป

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กรุงเทพโพลล์ เผยประชาชนส่วนใหญ่ 75% ระบุการใช้อำนาจตามมาตรา 44 เพื่อแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองและการบริหารประเทศยังมีความจำเป็นต่อสถานการณ์บ้านเมืองหลังผ่านการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแล้ว เพราะจะสร้างความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้แก่นานาประเทศ ขณะที่มีประชาชนอีก 19%

ข่าวรัฐธรรมนูญ »

กรุงเทพโพลล์เผยคนไทยส่วนใหญ่หนุนใช้มาตรา 44 แก้ไขปัญหาบ้านเมืองต่อไป

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กรุงเทพโพลล์ เผยประชาชนส่วนใหญ่ 75% ระบุการใช้อำนาจตามมาตรา 44 เพื่อแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองและการบริหารประเทศยังมีความจำเป็นต่อสถานการณ์บ้านเมืองหลังผ่านการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแล้ว เพราะจะสร้างความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้แก่นานาประเทศ ขณะที่มีประชาชนอีก 19%

ข่าวประชามติ »

คอลัมน์: ดนตรีมีเหตุ: ระบบเก็บค่าลิขสิทธิ์ สิ่งที่น่าจะทำให้'ง่าย'ขึ้น

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เรื่องหนึ่งที่ทำให้การจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลงกลายเป็นปัญหา นั่นก็คือการใช้ตัวแทนในการจัดเก็บ ที่กระทำต่อผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ในลักษณะของการคุกคาม และแทนที่จะใช้โอกาสนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ เพื่อให้เกิดการกระทำที่ถูกต้อง กลับอาศัยความไม่รู้ของอีกฝ่ายหาประโยชน์ให้ตัวเอง ส่งผลให้บรรดาร้านค้าหรือสถานบันเทิงต่างๆ

ข่าวลิขสิทธิ์เพลง »

(เพิ่มเติม) สนช.ผ่าน 3 วาระรวด เพิ่มจำนวน สนช.เป็น 250 คน รองรับงานกม.ที่เพิ่มขึ้น

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์เห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ให้เพิ่มจำนวนสมาชิก สนช.จาก 220 คน เป็น 250 คน ด้วยคะแนนเสียง 189 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ทั้งนี้เป็นการพิจารณา 3 วาระรวด นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงหลักการและเหตุผลว่า

ข่าวสนช. »

ศชต.แจงชายต้องสงสัยส่งบึ้มให้จนท.ผูกคอตาย

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจผบก.สส.ศชต.กล่าวถึงการเสียชีวิตของ นายสมจิตร จะระแอ อายุ 51 ปี ผู้ต้องสงสัย และถูกควบคุมตัวตามหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เนื่องจากนำพัสดุที่ภายในมีวัตถุระเบิดมาส่งให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจร่วมชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.)บาโงยซิแน ที่ อ.ยะหา จ.ยะลา ก่อนเสียชีวิตเมื่อกลางดึกวันที่ 19

ข่าวพ.ร.ก.ฉุกเฉิน »

คอลัมน์: มิติโลกาภิวัตน์: สามัคคีเถิด ทะเลาะกันอยู่ไย

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต เห็นการถกเถียงเฉพาะเรื่องการเลือกนายกรัฐมน ตรีจากคนที่มาจากการเลือกตั้ง หรือมาจากคน นอก พูดกันเป็นวรรคเป็นเวรอยู่เป็นนาน อย่างไม่รู้เรื่อง เพราะเห็นต่อปากต่อคำกันอยู่นั่นแหละ แล้วก็ลงเอย ปล่อยให้ศาลรัฐธรรมนูญเขาตัดสินให้ก็แล้วกัน ตกลงไอ้ที่เถียงยื้อกันไปมานั้น ไม่ได้เป็นท่าเลยหรือไง

ข่าวศาลรัฐธรรมนูญ »

สถาบันวัคซีนฯ เผย!!ความสำคัญของ พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ

ThaiPR.net

แจง! ที่ผ่านมากลไกการบริหารงานด้านวัคซีน ทั้งนโยบายและการบูรณาการขาดความต่อเนื่อง ไม่เป็นเอกภาพ เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ ล่าสุดการทำประชาพิจารณ์ผ่านความเห็นชอบแล้ว รอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา หากไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ คาด! ไม่เกินสิ้นปีพ.ร.บ.ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ได้ทันที ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ

ข่าวพ.ร.บ.ความมั่นคง »