ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 6/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 6/2556 เรื่อง แบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า โดยที่เป็นการสมควรกาหนดแบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและการติดต่อประสานงานระหว่างนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าและผู้จัดการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 5/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 5/2556 เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 2/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 และข้อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 4/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 4/2556 เรื่อง วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า จึงกำหนดให้ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วรรคทอง

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

"เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสพผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" (พระบรมราโชวาท)

ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๗)

ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๗) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙๗) พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๖ ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓) เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

ไม่รับฟ้อง'สมคิด'ฟ้องหมิ่น'ธาริต' กล่าวหาข่มขู่พยานคดี'อัลรูไวลี'

27 มี.ค. 58 ศาลอาญารัชดาภิเษก อ่านคำสั่งคดีที่ พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม อดีตจเรตำรวจแห่งชาติ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)  พบพวกซึ่งเป็นสื่อมวลชน ประกอบด้วยบริษัท มติชน จำกัด มหาชน และบริษัท ข่าวสด จำกัด รวท 3 คน ฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา และผิดพรบ.คอมพิวเตอร์

ข่าวศาลอาญา »

ภาพข่าว: SPU : คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม “เ รียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง” ในวงการกฎหมาย

ThaiPR.net

ผศ. ดร.โสภณ เจริญ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ โดย ได้รับเกียรติจาก เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ และยังได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น ตลอดจนนำชมห้องสมุดศาลรัฐธรรมนูญ ณ

ข่าวศาลรัฐธรรมนูญ »

ทหารแห่คุมNGOเปิดเสวนาพรบ.ไซเบอร์

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เจริญนคร * เมื่อวันอาทิตย์ มีการจัดเสวนาหัวข้อ "สิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้ร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์" ที่ห้องสมุดประชาสันติธรรม มีนายอา ทิตย์ สุริยวงศ์กุล ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต และนายณรงค์ศักดิ์ เนียมสอน ตัวแทนจากโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ร่วมเสวนา โดยมีพันโทกิตติภพ

ข่าวพ.ร.บ.ความมั่นคง »

คอลัมน์: ถูกทุกข้อ

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

rm thaipost@hotmail.co.th แม่เมาะ เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ บทความพิเศษในไทยโพสต์วันที่ ๑๐ มีนาคม ของคุณดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ช่วยให้เห็นความจริงหลายเรื่อง การตัดสินของศาลปกครองสูงสุดจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คดีพิพาทของ กฟผ.ตั้งโรงไฟฟ้าใช้ลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง

ข่าวศาลปกครอง »

ฎีกาจำคุก'เก่ง'หมิ่นฯ'สมเกียรติ'

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

รัชดาฯ * เมื่อวันที่ 26 มี.ค. ศาลอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา คดีที่นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประ ชาธิปัตย์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายการุณ หรือเก่ง โหสกุล อดีต ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย เป็นจำเลย ในความผิดฐานหมิ่นประมาทฯ กรณีได้ทำร้ายร่างกายโจทก์ด้วยการใช้เท้าถีบท้องน้อยอย่างแรง

ข่าวศาลฎีกา »

กกต.ปฐมนิเทศพตส.รุ่นที่6 ตัวแทนฝ่ายการเมืองร่วมเพียบ

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

27 มี.ค.58 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต.เป็นประธาน เปิดการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศ หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระดับสูง รุ่น 6 โดยกล่าวว่า สำหรับหลักนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักการเมือง ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรอิสระ

ข่าวกกต. »

ภาพข่าว: เอสซีจี ร่วมสัมมนาสาธารณะ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจกับกระบวนการยุติธรรม

ThaiPR.net

นายเอกชัย ชินณพงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานศาลอุทธรณ์ มอบของที่ระลึกให้กับนายกานต์ ตระกูลฮุน (ที่ 3จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง (ขวา) เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม วิทยากรและผู้ดำเนินรายการงานเสวนาเรื่อง

ข่าวศาลอุทธรณ์ »