ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 6/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 6/2556 เรื่อง แบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า โดยที่เป็นการสมควรกาหนดแบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและการติดต่อประสานงานระหว่างนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าและผู้จัดการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 5/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 5/2556 เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 2/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 และข้อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 4/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 4/2556 เรื่อง วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า จึงกำหนดให้ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วรรคทอง

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

"เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสพผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" (พระบรมราโชวาท)

ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๗)

ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๗) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙๗) พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๖ ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓) เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

พระสุเทพเบิกความยันธาริตป้ายสีโรงพักฉาว

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

รัชดาฯ * ที่ห้องพิจารณาคดี 709 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องโจทก์ในคดีที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรองนายกรัฐมนตรี หรือพระสุเทพ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ), บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), นายวรศักดิ์ ประยูรศุข, บริษัท ข่าวสด จำกัด และนายสุริวงศ์

ข่าวศาลอาญา »

คอลัมน์: หมายเหตุบ้านเมือง: จำนำข้าวนโยบายดี'แต่อย่ามีโกง'

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

จำได้ไหมในอดีต อาจารย์อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา จากนิด้า เดินหน้าล้มโครงการรับจำนำข้าว ระบุชัดว่า มาตรา 84 ทำรัฐเสียหายแสนล้าน ผูกขาด ทำลายการค้าเสรี ขณะนี้ได้ยื่นฟ้องศาลรัฐธรรมนูญไปแล้ว โดย นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ ทำหน้าที่ โฆษกศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่า ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนสามารถทำได้

ข่าวศาลรัฐธรรมนูญ »

'วรพงษ์'ย้ำศอ.รส.เน้นด่านมั่นคง จ่อถก'เหลิม'รับมือ'กปปส.'ชุมนุม

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

29 เม.ย.57 พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) เปิดเผยภายหลังการประชุมป้องกันป้องปรามอาชญากรรม ร่วมกับ บช.น.ว่า ในการจัดกำลังดูแลการชุมนุมทางการเมืองภายหลังมีการขยาย พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ทั้งสองกลุ่ม คือ นปช.กับกลุ่ม กปปส.โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเน้นการตั้งด่านดูแลความมั่นคงเป็นหลัก

ข่าวพ.ร.บ.ความมั่นคง »

คอลัมน์: กรองข่าวก้นตะกร้า: รอยปริร้าวใน 'ศาลปกครอง'

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ดูแล้วอาจไม่จบง่ายๆ สำหรับปัญหาคลื่นใต้น้ำในศาลปกครอง กับกรณีที่ตุลาการศาลปกครองร่วม 101 คน ทั้งที่เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด และตุลาการศาลปกครองกลาง ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ฉบับที่... พ.ศ. ...ที่ศาลปกครองเสนอผ่านไปยังคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ และต่อมาคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย

ข่าวศาลปกครอง »

ศาลจ่อแยกคดียาเสพติดชี้สามารถตัดสินได้เร็วขึ้น

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

จันทบุรี * โฆษก สนง.ศาลยุติ ธรรมเผย คณะกรรมการบริหารศาลเสนอปรับโครงสร้างอุทธรณ์ฎีกา ลดปริมาณคดีค้างศาลฎีกากว่า 2 หมื่นเรื่อง จ่อแยกคดียาเสพติดไว้เฉพาะเพื่อพิจารณาเร็วขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ นายบวรศักดิ์ ทวิพัฒน์ โฆษกสำนักงานศาลยุติธรรม

ข่าวศาลฎีกา »

กกต.คาดประชุมคัดตัวสปช.นัด2 ย้ำเก็บความลับหวั่นเกิดการวิ่งเต้น

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

15 ก.ย. เวลา 11.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการ กกต. กล่าวถึงความคืบหน้าการคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ว่า คณะกรรมการสรรหา สปช.ทั้ง 11 คณะ ได้มีการประชุมหารือกันเพื่อปรึกษาแนวทางรวมถึงกระบวนการวิธีการที่จะคัดเลือก สปช.ด้านละ 50 คน

ข่าวกกต. »

ซุบซิบกทม. : 10 กันยายน 2557

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

หลังจากหยุดปฎิบัติภารกิจในตำแหน่งผู้ว่าฯกทม.ไปหลายเดือน แต่มาวันนี้สังคมจะได้รับรู้ถึงการเริ่มต้นการทำงานของผู้ว่าฯกทม.เสียที ภายหลังศาลอุทธรณ์ได้ยกคำร้องคดีกรณี กกต. มีมติให้ใบเหลืองม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. เราจึงได้เห็น “คุณชาย” เดินหน้าทำงานอย่างขะมักเขม้นฟิตปั๋ง

ข่าวศาลอุทธรณ์ »