ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 6/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 6/2556 เรื่อง แบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า โดยที่เป็นการสมควรกาหนดแบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและการติดต่อประสานงานระหว่างนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าและผู้จัดการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 5/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 5/2556 เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 2/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 และข้อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 4/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 4/2556 เรื่อง วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า จึงกำหนดให้ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วรรคทอง

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

"เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสพผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" (พระบรมราโชวาท)

ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๗)

ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๗) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙๗) พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๖ ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓) เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

สนช. เสนอความเห็นประกอบร่างรธน.-รับอาจแก้รธน.ชั่วคราวเปิดช่องประชามติ

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงถึงการประชุม สนช.เพื่อเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญว่า สนช.มีวัตถุประสงค์เพื่ออยากให้ร่างรัฐธรรมนูญนี้นำไปสู่การทำประชามติตามโรดแมพของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดังนั้น ในการประชุมไม่ได้เป็นการตำหนิหรือยกยอ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)

ข่าวสนช. »

"มีชัย" ยันรับฟังความเห็นทุกฝ่ายก่อนปรับแก้รธน.-ไม่ขัดข้องเพิ่มหมวดปฏิรูป

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรธ.อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญจากฝ่ายต่างๆ ซึ่งต้องฟังให้ครบถ้วนก่อนที่จะนำมาพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ โดยเท่าที่ได้ฟังการอภิปรายนำเสนอประเด็นร่างรัฐธรรมนูญของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

ข่าวรัฐธรรมนูญ »

เปิดเสรีภาพวิพากษ์ 'รธน.'สู่เป้าหมายมหาชนยอมรับ

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ร่างแรกรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ทำคลอดออกมาแล้วตั้งแต่วันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อสังคมมากมาย หลากหลายอารมณ์ โดยเฉพาะจากฝั่งนักการเมือง นักวิชาการ และกลุ่มเอ็นจีโอที่ไม่ค่อยพอใจ พร้อมนำไปผูกโยงกับผลการทำประชามติของประชาชนในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ว่าจะผ่านความเห็นชอบด้วยหรือไม่

ข่าวประชามติ »

กรธ.ห้ามรัฐเซ็นเซอร์สื่อฯ สส.350-ปาร์ตี้ลิสต์150ฉะองค์กรอิสระยิ่งใหญ่

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

"กรธ." เคาะ ที่มาเคาะส.ส. 500 คน แบบแบ่งเขต 350 บัญชีรายชื่อ 150 กาบัตรใบเดียว ส่วนเลือกตั้ง ส.ว.ทางอ้อม 200 คน เป็นได้สมัยเดียววาระ 5 ปี กลับลำห้าม "สภาผัวเมีย" ป้องผลประโยชน์ทับซ้อน ถอยคุมเข้มสื่อ ยอมตัดปมให้อำนาจรัฐ เซ็นเซอร์ข่าวช่วงอัยการศึกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ชี้มีกฎหมายความมั่นคงคุมอยู่แล้วหวั่นซ้ำซ้อน ปัดถูกกดดัน

ข่าวพ.ร.ก.ฉุกเฉิน »

คอลัมน์: อ่านเอาเรื่อง: ศาลรัฐธรรมนูญ

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

lettuce ch@hotmail.com หลัง "เทียนฉาย กีระนันทน์" อดีตประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) แสดงข้อกังวลถึงอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับเบื้องต้นว่า มีอิสระสุดๆ ควบคุมไม่ได้ เป็นเรื่องน่ากลัว "ไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุล มีความลึกลับมาก" คนเป็นถึงอดีตประธาน สปช.ออกมาพูดแบบนี้ สะดุ้งซิครับ! ศาลรัฐธรรมนูญน่ากลัว

ข่าวศาลรัฐธรรมนูญ »

'บิ๊กป้อม'ซัดกสม.ไม่ต้องมาสอน ชี้ม.44-กฎอัยการศึกมีค่าเท่ากัน

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

30 มี.ค. 58 เมื่อเวลา 10.00 น.ที่องค์การทหารผ่านศึก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือ กสม.แสดงความกังวลการนำมาตรา 44 มาใช้แทนกฎอัยการศึก ที่จะทำให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจมากเกินไปและเสนอให้ใช้พ.ร.บ.ความมั่นคงหรือพ.ร.ก.ฉุกเฉินแทนว่า ไม่น่าจะต้องมาสอนกัน

ข่าวพ.ร.บ.ความมั่นคง »

'อี้'ถอนฟ้อง'เก่ง'ปราศรัยกล่าวหาถ่ายหนังสือเกย์

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

รัชดาฯ * "แทนคุณ" มอบทนายยื่นคำร้องถอนฟ้อง "เก่ง การุณ" หมิ่นประมาท ปราศรัย หาเสียงปี 54 กล่าวหาเคยแก้ผ้าถ่ายภาพลงหนังสือเกย์ ศาลส่งคำร้องให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาต่อ ที่ห้องพิจารณา 808 ศาลอาญา ศาลนัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีที่นายแทนคุณ หรืออี้ จิตต์อิสระ อายุ 36 ปี อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายการุณ

ข่าวศาลอาญา »