ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 6/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 6/2556 เรื่อง แบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า โดยที่เป็นการสมควรกาหนดแบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและการติดต่อประสานงานระหว่างนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าและผู้จัดการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 5/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 5/2556 เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 2/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 และข้อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 4/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 4/2556 เรื่อง วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า จึงกำหนดให้ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วรรคทอง

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

"เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสพผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" (พระบรมราโชวาท)

ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๗)

ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๗) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙๗) พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๖ ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓) เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

ตุลาการศาล รธน.ยันตีความหลักการไม่ใช่ตามคำขอ แจงแก้จุดปัญหา-ปลดล็อค

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ชี้แจงกรณีที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ออกมาระบุศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นที่ผ่านการลงประชามติเกินคำขอว่า ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเห็นตรงกันกับ กรธ.ที่จะให้รัฐสภาร่วมกันเห็นชอบรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยให้

ข่าวรัฐธรรมนูญ »

ตุลาการศาล รธน.ยันตีความหลักการไม่ใช่ตามคำขอ แจงแก้จุดปัญหา-ปลดล็อค

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ชี้แจงกรณีที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ออกมาระบุศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นที่ผ่านการลงประชามติเกินคำขอว่า ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเห็นตรงกันกับ กรธ.ที่จะให้รัฐสภาร่วมกันเห็นชอบรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยให้

ข่าวประชามติ »

คอลัมน์: ดนตรีมีเหตุ: ระบบเก็บค่าลิขสิทธิ์ สิ่งที่น่าจะทำให้'ง่าย'ขึ้น

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เรื่องหนึ่งที่ทำให้การจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลงกลายเป็นปัญหา นั่นก็คือการใช้ตัวแทนในการจัดเก็บ ที่กระทำต่อผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ในลักษณะของการคุกคาม และแทนที่จะใช้โอกาสนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ เพื่อให้เกิดการกระทำที่ถูกต้อง กลับอาศัยความไม่รู้ของอีกฝ่ายหาประโยชน์ให้ตัวเอง ส่งผลให้บรรดาร้านค้าหรือสถานบันเทิงต่างๆ

ข่าวลิขสิทธิ์เพลง »

คอลัมน์: ข่าวสั้น: นัดแถลงเปิดคดีถอดนริศร-อุดมเดช 6 ต.ค.

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

รัฐสภา * ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่ 1 ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ได้กำหนดให้วันที่ 6 ต.ค. เป็นวันแถลงเปิดคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ (ป.ป.ช.) ผู้กล่าวหา กรณีถอดถอนนายนริศร ทองธิราชอดีต ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย

ข่าวสนช. »

ศชต.แจงชายต้องสงสัยส่งบึ้มให้จนท.ผูกคอตาย

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจผบก.สส.ศชต.กล่าวถึงการเสียชีวิตของ นายสมจิตร จะระแอ อายุ 51 ปี ผู้ต้องสงสัย และถูกควบคุมตัวตามหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เนื่องจากนำพัสดุที่ภายในมีวัตถุระเบิดมาส่งให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจร่วมชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.)บาโงยซิแน ที่ อ.ยะหา จ.ยะลา ก่อนเสียชีวิตเมื่อกลางดึกวันที่ 19

ข่าวพ.ร.ก.ฉุกเฉิน »

ตุลาการศาล รธน.ยันตีความหลักการไม่ใช่ตามคำขอ แจงแก้จุดปัญหา-ปลดล็อค

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ชี้แจงกรณีที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ออกมาระบุศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นที่ผ่านการลงประชามติเกินคำขอว่า ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเห็นตรงกันกับ กรธ.ที่จะให้รัฐสภาร่วมกันเห็นชอบรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยให้

ข่าวศาลรัฐธรรมนูญ »

รองนายกฯ พลเรือเอก ณรงค์ฯ ติดตามความคืบหน้าร่างพ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ...

สำนักโฆษก

พลเรือเอกณรงค์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2559 เพื่อติดตามความคืบหน้าร่างพ.ร.บ.ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ... พร้อมรับฟังความเห็นจาก 10 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ให้เหมาะสมและสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนในประเทศไทย วันนี้ (31 สิงหาคม 2559) เวลา 13.30 น. ณ

ข่าวพ.ร.บ.ความมั่นคง »