ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 6/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 6/2556 เรื่อง แบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า โดยที่เป็นการสมควรกาหนดแบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและการติดต่อประสานงานระหว่างนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าและผู้จัดการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 5/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 5/2556 เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 2/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 และข้อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 4/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 4/2556 เรื่อง วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า จึงกำหนดให้ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วรรคทอง

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

"เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสพผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" (พระบรมราโชวาท)

ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๗)

ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๗) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙๗) พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๖ ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓) เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

ศาลไนจีเรียสั่งประหารทหาร 54 นาย ไม่ยอมรบเพื่อชาติ

RYT9.COM

ศาลไนจีเรียตัดสินประหารชีวิตทหารจำนวน 54 นาย ฐานไม่ยอมร่วมสู้รบปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายโบโก ฮาราม เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สื่อต่างประเทศเปิดเผยว่า วานนี้ (17 ธ.ค.) ศาลอาญาของทหารไนจีเรีย มีคำพิพากษาให้ทหาร 54 นายรับโทษประหารชีวิต ฐานเจตนาฝ่าฝืนคำสั่งของกองทัพ

ข่าวศาลอาญา »

'ถาวร'หนุน 'กมธ.ปฏิรูปกฎหมายฯ' ลดวาระตลก.ศาลรธน.เหลือ5ปี

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

6 ธ.ค.57 นายถาวร เสนเนียม แกนนำ กปปส. กล่าวถึงกรณีที่ นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรรม ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เสนอให้ลดวาระการทำงานของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเหลือแค่ 5 ปีว่า ส่วนตัวก็เห็นว่า

ข่าวศาลรัฐธรรมนูญ »

ประกาศต่ออายุพ.ร.บ.ความมั่นคงฯ 5อำเภอจังหวัดสงขลา

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

26 พ.ย.57 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคงพ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ใน5อำเภอที่สงขลา โดยให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนพ.ศ. 2558 ประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ด้วยสถานการณ์ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และอำเภอจะนะ

ข่าวพ.ร.บ.ความมั่นคง »

ร้องนายกฯทบทวนระบบฟีทอินทารีฟหวั่น'วีเอสพีพี'เจ๊ง

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ศูนย์ฯ สิริกิติ์ * สมาคมกังหันลม ยื่นหนังสือนายกฯ ทบทวน ระบบฟีทอินทารีฟ โรงไฟฟ้าพลังงานลมใหม่ ระบุ 6.06 บาทต่อหน่วยไม่คุ้มค่าการลงทุน หวั่นผู้ประกอบการรายย่อยล้มกิจการหมด เตรียมยื่น สนช.ช่วยคุยภาครัฐปรับเกณฑ์ใหม่ พร้อมเล็งยื่นศาลปกครองขอคุ้มครองชั่วคราว นายอัครินทร์ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมกังหันลม (แห่งประเทศไทย)

ข่าวศาลปกครอง »

คอลัมน์: ข่าวสั้น: ประธานศาลฎีกาอวยพรปีใหม่

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

กรุงเทพฯ * เมื่อวันศุกร์ นายดิเรก อิงคนินันท์ ได้กล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันปีใหม่ มีใจความตอนหนึ่งว่า พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ ผมพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล

ข่าวศาลฎีกา »

ไม่เห็นด้วย!!ดึง'มท.'จัดเลือกตั้ง 'สมชัย'หวั่นเอื้อปย.ฝ่ายการเมือง

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

19 ธ.ค.57 ที่โรงแรมโนโวเทล รีสอร์ท จ.ภูเก็ต นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวถึงข้อเสนอของหลายฝ่าย ที่ต้องการให้กระทรวงมหาดไทย จัดการเลือกตั้งแทน กกต.ว่า ตนไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่ให้การจัดการเลือกตั้งไปอยู่ที่กระทรวงมหาดไทย เพราะหากให้กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้ง

ข่าวกกต. »

ศาลอุทธรณ์ยืนคุก1ปี'กี้'ฐานหมิ่น'อภิสิทธิ์'กู้มาโกงเจ้าตัวยื่น5แสนขอประกัน

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนให้จำคุก "กี้ อริสมันต์" แกนนำ นปช. 2 กระทงรวม 12 เดือน โดยไม่รอลงอาญา หลังถูก "อภิสิทธิ์" ยื่นฟ้องศาลฐานหมิ่นประมาท กล่าวหาแอบอ้างสถาบันเพื่อกู้เงินมาโกง ด้านทนายความจำเลยยื่นหลักทรัพย์เงินสด 5 แสนเพื่อขอประกันตัวชั่วคราว ลุ้นสู้คดีชั้นฎีกา เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 9 ธ.ค.57 ที่ห้องพิจารณา 604

ข่าวศาลอุทธรณ์ »