ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 6/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 6/2556 เรื่อง แบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า โดยที่เป็นการสมควรกาหนดแบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและการติดต่อประสานงานระหว่างนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าและผู้จัดการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 5/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 5/2556 เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 2/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 และข้อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 4/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 4/2556 เรื่อง วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า จึงกำหนดให้ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วรรคทอง

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

"เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสพผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" (พระบรมราโชวาท)

ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๗)

ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๗) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙๗) พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๖ ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓) เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

คอลัมน์: ข่าวสั้น: สนช.นัดแถลงเปิดสำนวนถอดประชาปลาย ก.ค.

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

รัฐสภา * นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงผลการประชุมว่า ในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ ที่ประชุม สนช.จะพิจารณากระบวนการถอดถอนนายประชา ประสพดี อดีต รมช.มหาด ไทย ออกจากตำแหน่งตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรม นูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ประ กอบมาตรา 64 แห่ง

ข่าวสนช. »

“ทรีนีตี้” จับตาตลาดหุ้นไทย Q3 ไต่ระดับชนเป้าหมาย 1,500 จุด รับอานิสงค์นักลงทุนลดน้ำหนักบอนด์

ThaiPR.net

บล.ทรีนีตี้ จับตาไตรมาส 3/2559 ตลาดหุ้นไทยไต่ระดับชนเป้าหมายดัชนีปีนี้ที่ 1,500 จุด รับอานิสงค์นักลงทุนลดน้ำหนักพันธบัตรดอกเบี้ยต่ำ บวกสภาพคล่องระบบการเงินโลกอยู่ในระดับสูง พร้อมชี้ปัจจัยที่ต้องระวังอย่างใกล้ชิด ได้แก่ การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เดือนสิงหาคม และภาวะบอนด์ช็อค นายณัฐชาต เมฆมาสิน

ข่าวประชามติ »

“ทรีนีตี้” จับตาตลาดหุ้นไทย Q3 ไต่ระดับชนเป้าหมาย 1,500 จุด รับอานิสงค์นักลงทุนลดน้ำหนักบอนด์

ThaiPR.net

บล.ทรีนีตี้ จับตาไตรมาส 3/2559 ตลาดหุ้นไทยไต่ระดับชนเป้าหมายดัชนีปีนี้ที่ 1,500 จุด รับอานิสงค์นักลงทุนลดน้ำหนักพันธบัตรดอกเบี้ยต่ำ บวกสภาพคล่องระบบการเงินโลกอยู่ในระดับสูง พร้อมชี้ปัจจัยที่ต้องระวังอย่างใกล้ชิด ได้แก่ การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เดือนสิงหาคม และภาวะบอนด์ช็อค นายณัฐชาต เมฆมาสิน

ข่าวรัฐธรรมนูญ »

กรธ.ห้ามรัฐเซ็นเซอร์สื่อฯ สส.350-ปาร์ตี้ลิสต์150ฉะองค์กรอิสระยิ่งใหญ่

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

"กรธ." เคาะ ที่มาเคาะส.ส. 500 คน แบบแบ่งเขต 350 บัญชีรายชื่อ 150 กาบัตรใบเดียว ส่วนเลือกตั้ง ส.ว.ทางอ้อม 200 คน เป็นได้สมัยเดียววาระ 5 ปี กลับลำห้าม "สภาผัวเมีย" ป้องผลประโยชน์ทับซ้อน ถอยคุมเข้มสื่อ ยอมตัดปมให้อำนาจรัฐ เซ็นเซอร์ข่าวช่วงอัยการศึกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ชี้มีกฎหมายความมั่นคงคุมอยู่แล้วหวั่นซ้ำซ้อน ปัดถูกกดดัน

ข่าวพ.ร.ก.ฉุกเฉิน »

TOPICS TODAY: ลุ้นมติศาลรธน.ตีความม.61 วรรคสอง พ.ร.บ.ประชามติบ่ายนี้/สปท.เดินสายพบพรรคการเมือง

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

วันนี้ต้องติดตามศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัย ม.61 วรรคสอง พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติว่าขัดรธน.หรือไม่ และจะมีผลกระทบต่อการลงประชามติหรือไม่ โดยจะมีการแถลงด้วยวาจาของตุลาการแต่ละท่านว่ามีความเห็นเป็นอย่างไร เมื่อแถลงด้วยวาจาครบทุกคนแล้วจะมีการลงมติเพื่อหาเสียงข้างมาก

ข่าวศาลรัฐธรรมนูญ »

สถาบันวัคซีนฯ เผย!!ความสำคัญของ พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ

ThaiPR.net

แจง! ที่ผ่านมากลไกการบริหารงานด้านวัคซีน ทั้งนโยบายและการบูรณาการขาดความต่อเนื่อง ไม่เป็นเอกภาพ เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ ล่าสุดการทำประชาพิจารณ์ผ่านความเห็นชอบแล้ว รอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา หากไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ คาด! ไม่เกินสิ้นปีพ.ร.บ.ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ได้ทันที ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ

ข่าวพ.ร.บ.ความมั่นคง »

'ปู'อุทธรณ์สู้'ปธ.สอบจำนำข้าว'

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

รัชดาฯ * เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. นายนพดล หลาวทอง ทนายความผู้รับมอบอำนาจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เข้ายื่นอุทธรณ์คดีที่ศาลอาญา พิพากษายกฟ้องคดีหมายเลขดำ อท.44/2559 ที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข่าวศาลอาญา »