ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 6/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 6/2556 เรื่อง แบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า โดยที่เป็นการสมควรกาหนดแบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและการติดต่อประสานงานระหว่างนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าและผู้จัดการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 5/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 5/2556 เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 2/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 และข้อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 4/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 4/2556 เรื่อง วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า จึงกำหนดให้ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วรรคทอง

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

"เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสพผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" (พระบรมราโชวาท)

ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๗)

ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๗) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙๗) พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๖ ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓) เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

ศาลเลื่อนนัดตรวจพยานหลักฐาน คดี'พระสุเทพ-อภิสิทธิ์'สลายแดง

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

28 ก.ค. 57 ศาลอาญา ถนนรัชดา มีคำสั่งเลื่อนการนัดตรวจพยานหลักฐาน ในคดีที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ หรือฉายา พระสุเทพ ปภากโร อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) สั่งสลายการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)

ข่าวศาลอาญา »

เทียบทรัพย์สิน'ครม.ยิ่งลักษณ์' 17คนรวยเพิ่มขึ้น-18คนซูบลง!!

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

22 ก.ค.57 จากการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 3 กรณี คือ กรณีพ้นตำแหน่งอันเนื่องมาจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คดีโยกย้าย นายถวิล เปลี่ยนศรี วันที่ 7 พ.ค.57 จำนวน 10 คน พ้นตำแหน่งจากรัฐประหาร วันที่ 22 พ.ค.57 จำนวน 25 คน และ พ้นตำแหน่งอันเนื่องจากเสียชีวิต 1 คน

ข่าวศาลรัฐธรรมนูญ »

'วรพงษ์'ย้ำศอ.รส.เน้นด่านมั่นคง จ่อถก'เหลิม'รับมือ'กปปส.'ชุมนุม

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

29 เม.ย.57 พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) เปิดเผยภายหลังการประชุมป้องกันป้องปรามอาชญากรรม ร่วมกับ บช.น.ว่า ในการจัดกำลังดูแลการชุมนุมทางการเมืองภายหลังมีการขยาย พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ทั้งสองกลุ่ม คือ นปช.กับกลุ่ม กปปส.โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเน้นการตั้งด่านดูแลความมั่นคงเป็นหลัก

ข่าวพ.ร.บ.ความมั่นคง »

ปตท. ยืนยันคืนท่อส่งก๊าซเรียบร้อยแล้ว เตรียมแยกธุรกิจท่อส่งก๊าซเป็นบริษัทตามนโยบายภาครัฐ

ThaiPR.net

นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่มีความเข้าใจผิดว่า ปตท. ดำเนินการส่งคืนทรัพย์สินท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่กระทรวงการคลังตามคำสั่งศาลปกครองยังไม่ครบถ้วน และระบุว่าเป็นธุรกิจที่ถูกผูกขาดโดย ปตท. นั้น ปตท.

ข่าวศาลปกครอง »

ชี้รธน.57ให้ถอดถอนได้

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * "วิชา" โยนสภานิติบัญญัติฯ ชี้เดินหน้าคดีถอดถอน "ปู" กับพวกได้หรือ ไม่ หลัง รธน. 50 ไม่มีผลบังคับใช้แล้ว "อดีต หน.คณะศาลฎีกา "ยันรัฐธรรมนูญฉบับชั่ว คราวมาตรา 6 ระบุ สนช.ทำหน้าที่วุฒิสภา มีอำนาจดำเนินการได้ "คำนูณ" หนุนเข้าข่าย ม.5 ตามจารีตประเพณี "นิคม" ฝันไร้ฐานความผิด ยกประโยชน์ผู้ถูกกล่าวหา

ข่าวศาลฎีกา »

วิษณุ-พรเพชรคั่วเก้าอี้!กั๊กอะไหล่'สนช.'20ราย

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * "วิษณุ พรเพชร" เต็งหามประธาน สนช. รองนายกฯ "บิ๊กตู่" ชี้เองใครนั่งเก้าอี้ไหน แย้มเสนอทูลเกล้าฯ ถวายสมาชิก สนช.ไม่ครบ 220 คน เปิดทางเพิ่มภายหลังได้ กกต.เตรียมส่ง 2 ชื่อชิง สปช. หนุนพรรคการเมืองเข้าร่วม ปชป.หวั่นช่องโหว่ รธน.ชั่วคราวปล่อยคดีถอดถอน "ปู" กับพวกหลุดทั้งยวง "ชวน" ชี้อย่าฝัน รธน.ใหม่ไม่มีคนเลว

ข่าวกกต. »

กกต.ลุยแจกใบแดง'5นายกอบต.' จ่อฟัน'เด็กพท.'แจกข้าวหาเสียง

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

24 ก.ค. 57 เมื่อเวลา 10.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ กกต.ด้านสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย แถลงว่า กกต.มีมติเสนอศาลอุทธรณ์สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบแดง) ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น และดำเนินคดีอาญารวม 5 แห่ง ประกอบด้วย 1. นายสิทธิชัย พันคำ

ข่าวศาลอุทธรณ์ »