ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 6/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 6/2556 เรื่อง แบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า โดยที่เป็นการสมควรกาหนดแบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและการติดต่อประสานงานระหว่างนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าและผู้จัดการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 5/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 5/2556 เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 2/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 และข้อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 4/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 4/2556 เรื่อง วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า จึงกำหนดให้ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วรรคทอง

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

"เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสพผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" (พระบรมราโชวาท)

ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๗)

ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๗) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙๗) พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๖ ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓) เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

คอลัมน์: ฅนปนข่าว: หมายจับ เสธ.เปีย

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เรียกได้ว่า ผลพวงแห่งอดีตกำลังตามเช็กบิลบุคคลทั้งหลาย โดยเฉพาะเหล่าขุนพลฮาร์ดคอร์เสื้อแดง ที่กำลังถูกไล่ล่า ไล่เช็กบิลกันทั่วหน้า ล่าสุด เสธ.เปีย "พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย" ก็ไม่น้อยหน้าเสื้อแดงคนอื่นๆหลังจากศาลอาญาออกหมายจับกุม พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย

ข่าวศาลอาญา »

เทียบทรัพย์สิน'ครม.ยิ่งลักษณ์' 17คนรวยเพิ่มขึ้น-18คนซูบลง!!

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

22 ก.ค.57 จากการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 3 กรณี คือ กรณีพ้นตำแหน่งอันเนื่องมาจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คดีโยกย้าย นายถวิล เปลี่ยนศรี วันที่ 7 พ.ค.57 จำนวน 10 คน พ้นตำแหน่งจากรัฐประหาร วันที่ 22 พ.ค.57 จำนวน 25 คน และ พ้นตำแหน่งอันเนื่องจากเสียชีวิต 1 คน

ข่าวศาลรัฐธรรมนูญ »

'วรพงษ์'ย้ำศอ.รส.เน้นด่านมั่นคง จ่อถก'เหลิม'รับมือ'กปปส.'ชุมนุม

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

29 เม.ย.57 พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) เปิดเผยภายหลังการประชุมป้องกันป้องปรามอาชญากรรม ร่วมกับ บช.น.ว่า ในการจัดกำลังดูแลการชุมนุมทางการเมืองภายหลังมีการขยาย พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ทั้งสองกลุ่ม คือ นปช.กับกลุ่ม กปปส.โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเน้นการตั้งด่านดูแลความมั่นคงเป็นหลัก

ข่าวพ.ร.บ.ความมั่นคง »

คอลัมน์: คดีปกครอง: ซื้อที่ดิน! เนื้อที่ไม่ตรงกับที่ระบุ ในโฉนด...ใคร? ต้องรับผิด

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

คดีที่นำมาเล่าสู่กันฟังในฉบับนี้ เป็นคดีพิพาทที่ศาลปกครองสูงสุดได้คุ้มครองสิทธิของเอกชนในการซื้อที่ดินตามที่ปรากฏเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน แต่ต่อมาทราบภายหลังว่าที่ดินที่ตนซื้อมีเนื้อที่ดินน้อยกว่าที่ปรากฏในโฉนดที่ดิน คดีนี้จึงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อที่ดินว่า ก่อนซื้อที่ดินแต่ละครั้ง

ข่าวศาลปกครอง »

บทหนึ่งของชีวิต

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

อดีตประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา กลับจากสวนโมกข์วันนั้นจนถึงวันนี้ ข้าพเจ้าเฝ้าคิดและถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่า ชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรแน่ ถ้าต้องหนีให้พ้นทุกข์จะหนีอย่างไร คำถามเช่นนี้และความคิดอย่างนี้ มิใช่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก แต่เกิดขึ้นเสมอๆ ในชีวิต

ข่าวศาลฎีกา »

วิษณุ-พรเพชรคั่วเก้าอี้!กั๊กอะไหล่'สนช.'20ราย

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * "วิษณุ พรเพชร" เต็งหามประธาน สนช. รองนายกฯ "บิ๊กตู่" ชี้เองใครนั่งเก้าอี้ไหน แย้มเสนอทูลเกล้าฯ ถวายสมาชิก สนช.ไม่ครบ 220 คน เปิดทางเพิ่มภายหลังได้ กกต.เตรียมส่ง 2 ชื่อชิง สปช. หนุนพรรคการเมืองเข้าร่วม ปชป.หวั่นช่องโหว่ รธน.ชั่วคราวปล่อยคดีถอดถอน "ปู" กับพวกหลุดทั้งยวง "ชวน" ชี้อย่าฝัน รธน.ใหม่ไม่มีคนเลว

ข่าวกกต. »

กกต.ลุยแจกใบแดง'5นายกอบต.' จ่อฟัน'เด็กพท.'แจกข้าวหาเสียง

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

24 ก.ค. 57 เมื่อเวลา 10.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ กกต.ด้านสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย แถลงว่า กกต.มีมติเสนอศาลอุทธรณ์สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบแดง) ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น และดำเนินคดีอาญารวม 5 แห่ง ประกอบด้วย 1. นายสิทธิชัย พันคำ

ข่าวศาลอุทธรณ์ »