ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 6/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 6/2556 เรื่อง แบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า โดยที่เป็นการสมควรกาหนดแบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและการติดต่อประสานงานระหว่างนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าและผู้จัดการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 5/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 5/2556 เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 2/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 และข้อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 4/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 4/2556 เรื่อง วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า จึงกำหนดให้ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วรรคทอง

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

"เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสพผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" (พระบรมราโชวาท)

ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๗)

ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๗) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙๗) พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๖ ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓) เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

คอลัมน์: บทความพิเศษ: สปช.เสนอปรับโครงสร้างภาครัฐเพื่อประโยชน์ทางราชการมากกว่าประชาชน

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 บัญญัติให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จำนวนไม่เกิน 250 คน โดยมีอำนาจหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปด้านต่างๆ (11 ด้าน) ต่อ สนช. ครม. คสช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสนช. »

โวหนุนโหวตรธน.180สปช. 'บวรศักดิ์'ชักผวาเกมคว่ำคนกันเอง-เล่นงานกันเอง 'วิษณุ'ท้านักการเมืองล้ม

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ร่าง รธน.ส่อผ่าน "สปช.ประสาร" โวมีเสียงหนุน 180 อัพ มั่นใจ 6 ก.ย. คะแนนโหวตทิ้งห่าง ขณะที่ "บวรศักดิ์" ชักผวาเกมใต้ดินจ้องคว่ำ ข้องใจคนกันเอง เล่นกันเอง วอน สปช.คิดให้ลึกซึ้งก่อนโหวต หวังถึงมือประชาชนทำประชามติชี้ชะตาเอง ด้าน "กมธ.ยกร่างฯ" โอ่ร่าง รธน.ฉบับนี้ดีกว่าปี 40 50 ทุกเรื่อง มั่นใจแก้ขัดแย้งสั่งสมมานานนับ 10

ข่าวประชามติ »

คอลัมน์: บทความพิเศษ: สปช.เสนอปรับโครงสร้างภาครัฐเพื่อประโยชน์ทางราชการมากกว่าประชาชน

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 บัญญัติให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จำนวนไม่เกิน 250 คน โดยมีอำนาจหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปด้านต่างๆ (11 ด้าน) ต่อ สนช. ครม. คสช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรัฐธรรมนูญ »

ตัวเลขเจ็บ-ตาย เหตุร้ายลดลง แค่สิ่งลวงตา 'ไฟใต้' จะมอดดับ

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

และแล้ว คาร์บอมบ์ ที่ลานจอดรถห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ชุดสืบสวนสอบสวนก็สามารถขอหมายจับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จากศาลจังหวัดยะลา จนถึง ณ วันนี้จำนวน 10 หมาย และสามารถจับกุมตัวหรือควบคุมตัวเพื่อทำการ ซักถาม หรือที่แท้คือ สอบสวน อยู่ที่ศูนย์ซักถาม ที่กรมทหารพรานที่ 41 และที่ศูนย์ซักถาม

ข่าวพ.ร.ก.ฉุกเฉิน »

คอลัมน์: ฅนปนข่าว: ใครเต็งไปอยู่ศาล รธน.? 1 เก้าอี้-10 ผู้สมัคร

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ปิดรับสมัครกันไปแล้วสำหรับการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง แทนนายเฉลิมพล เอกอุรุ ที่พ้นจากตำแหน่งไปเมื่อเร็วๆ นี้เพราะอายุครบ 70 ปี โดยมีนายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดรับสมัครและคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสาขารัฐศาสตร์ ในช่วง 21 27 ส.ค.ที่ผ่านมา มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 10 คน คือ

ข่าวศาลรัฐธรรมนูญ »

'บิ๊กป้อม'ซัดกสม.ไม่ต้องมาสอน ชี้ม.44-กฎอัยการศึกมีค่าเท่ากัน

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

30 มี.ค. 58 เมื่อเวลา 10.00 น.ที่องค์การทหารผ่านศึก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือ กสม.แสดงความกังวลการนำมาตรา 44 มาใช้แทนกฎอัยการศึก ที่จะทำให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจมากเกินไปและเสนอให้ใช้พ.ร.บ.ความมั่นคงหรือพ.ร.ก.ฉุกเฉินแทนว่า ไม่น่าจะต้องมาสอนกัน

ข่าวพ.ร.บ.ความมั่นคง »

คุกอ่วม43ปีนายทุนแก๊งค้ามนุษย์ ใช้โช้ครถฟาดโจ๋เก็บเงินกู้ไม่ได้

28 ส.ค. 58 ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลมีคำพิพากษาคดีดำ อ.1197/58 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 6 เป็นโจทก์ฟ้อง นายศักดิ์ชัย หรือชัย กลิ่นพงษ์ อายุ 38 ปี นายอธิคม หรือมีน ลงทอง อายุ 25 ปี นายสุพจน์ หรือเบส กัญญาโภค อายุ 33 นายมานะศักดิ์ หรือปาน โพธิ์ทอง อายุ 24 ปี และนายสำเริง บุญแจ้ง อายุ 43 ปี ร่วมกันเป็นจำเลยที่ 1 5

ข่าวศาลอาญา »