ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 6/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 6/2556 เรื่อง แบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า โดยที่เป็นการสมควรกาหนดแบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและการติดต่อประสานงานระหว่างนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าและผู้จัดการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 5/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 5/2556 เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 2/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 และข้อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 4/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 4/2556 เรื่อง วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า จึงกำหนดให้ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วรรคทอง

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

"เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสพผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" (พระบรมราโชวาท)

ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๗)

ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๗) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙๗) พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๖ ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓) เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

นายกฯ เมิน"อภิสิทธิ์"ประกาศจุดยืนไม่รับร่างรธน. โยนกกต.พิจารณาชี้นำหรือไม่ พร้อมยอมรับผลประชามติ

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า กรณีที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) แถลงจุดยืนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของนายอภิสิทธิ์ที่จะไม่รับ ส่วนจะเป็นการชี้นำประชาชนที่เป็นฐานเสียงของพรรค ปชป.หรือไม่นั้นคงต้องไปถามพรรค ปชป.

ข่าวรัฐธรรมนูญ »

กกต. เผยรัฐจัดยานพาหนะอำนวยความสะดวกไปใช้สิทธิลงประชามติได้หากมีการร้องขอ ชี้ยึดตามคะแนนมากกว่าจำนวน

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายธนิศร์ ศรีประเทศ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านกิจการบริหารกลาง ชี้แจงถึงกรณีหน่วยงานของรัฐจัดยานพาหนะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ว่า สามารถทำได้ตามมาตรา 62 วรรค 2 ในกรณีพื้นที่ดังกล่าวมีความยากลำบากในการเดินทาง และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ ทุพพลภาพ

ข่าวประชามติ »

คอลัมน์: ดนตรีมีเหตุ: ระบบเก็บค่าลิขสิทธิ์ สิ่งที่น่าจะทำให้'ง่าย'ขึ้น

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เรื่องหนึ่งที่ทำให้การจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลงกลายเป็นปัญหา นั่นก็คือการใช้ตัวแทนในการจัดเก็บ ที่กระทำต่อผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ในลักษณะของการคุกคาม และแทนที่จะใช้โอกาสนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ เพื่อให้เกิดการกระทำที่ถูกต้อง กลับอาศัยความไม่รู้ของอีกฝ่ายหาประโยชน์ให้ตัวเอง ส่งผลให้บรรดาร้านค้าหรือสถานบันเทิงต่างๆ

ข่าวลิขสิทธิ์เพลง »

ภาพข่าว: สนช. ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร จัดสัมมนา Focus Group – Innovation Coupon Workshop ระยะต่อเนื่องรายภูมิภาค ครั้งที่ 2 (ภาคใต้ตอนล่าง)

ThaiPR.net

นายวัฒนา ธนาศักดิเจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายพรชัย หอมชื่น ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมคณะทำงาน จัดสัมมนา Focus Group – Innovation Coupon Workshop โครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อยกระดับ

ข่าวสนช. »

ศชต.แจงชายต้องสงสัยส่งบึ้มให้จนท.ผูกคอตาย

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจผบก.สส.ศชต.กล่าวถึงการเสียชีวิตของ นายสมจิตร จะระแอ อายุ 51 ปี ผู้ต้องสงสัย และถูกควบคุมตัวตามหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เนื่องจากนำพัสดุที่ภายในมีวัตถุระเบิดมาส่งให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจร่วมชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.)บาโงยซิแน ที่ อ.ยะหา จ.ยะลา ก่อนเสียชีวิตเมื่อกลางดึกวันที่ 19

ข่าวพ.ร.ก.ฉุกเฉิน »

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เต็มไปด้วยสาระและข้อเท็จจริงคือหนังสือพิมพ์แนวหน้าทุกบรรทัดตรงไป ตรงมา... เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่า พ.ร.บ.ประชามติ มาตรา 61 วรรคสอง ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2557 มาตรา 4 จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2557... "มือปราบ" แปลให้ทุกท่านเข้าใจง่ายๆ

ข่าวศาลรัฐธรรมนูญ »

สถาบันวัคซีนฯ เผย!!ความสำคัญของ พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ

ThaiPR.net

แจง! ที่ผ่านมากลไกการบริหารงานด้านวัคซีน ทั้งนโยบายและการบูรณาการขาดความต่อเนื่อง ไม่เป็นเอกภาพ เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ ล่าสุดการทำประชาพิจารณ์ผ่านความเห็นชอบแล้ว รอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา หากไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ คาด! ไม่เกินสิ้นปีพ.ร.บ.ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ได้ทันที ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ

ข่าวพ.ร.บ.ความมั่นคง »