ข่าวอินโฟเควสท์
11:58 รมว.พาณิชย์จีนลั่นพร้อมต่อต้านนโยบายกีดกันการค้าทุกรูปแบบ   นายจง ซาน รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของจีนเปิดเผยในวันนี้ว่า จีนยังคงเดินหน้าต่อต้านนโย…
11:46 ตลาดหุ้นเอเชียปิดภาคเช้าปรับตัวลง นลท.จับตานโยบายการค้าจีน/สหรัฐ-ประชุมผู้นำสองเกาหลี   ตลาดหุ้นเอเชียปิดภาคเช้าวันนี้ปรับตัวลง ในขณะที่นักลงทุ…
11:42 แบงก์ชาติจีนเดินหน้าอัดฉีดสภาพคล่อง 8 หมื่นล้านหยวนวันนี้   ธนาคารกลางจีนยังคงเดินหน้าอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงินผ่านทางการดำเนินการทางตล…
11:39 JMART เผย JFIN Coin เข้าเทรดตลาดรองครั้งแรก 2 พ.ค.เล็งส่งลงกระดานตปท.ในฮ่องกง-เกาหลีใต้   นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริ…

กรุงเทพโพลล์: “4 ข้อคำถามจากนายกฯ สู่ โรดแมปการเลือกตั้ง”

ข่าวผลสำรวจ กรุงเทพโพลล์ -- จันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 08:29:20 น.

4 ข้อคำถามจากนายกฯ ประชาชนเห็นว่ามีนัยให้ประชาชนตระหนักถึงสถานการณ์บ้านเมืองก่อนการเลือกตั้งว่ามั่นคงหรือยัง โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 69.6 เห็นว่าควรจัดเลือกตั้ง

เมื่อสถานการณ์ประเทศอยู่ในภาวะเหมาะสม ทั้งนี้ร้อยละ 61.1 มั่นใจค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง จะแก้ปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลในการ

เลือกตั้งครั้งต่อไปได้อีกทั้งยังห่วงกังวลว่าช่วงเวลาจากนี้ไปจนถึงการเลือกตั้งตามโรดแมป จะมีการสร้างสถานการณ์ต่างๆเช่นวางระเบิดสร้างความไม่สงบฯลฯ

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “4 ข้อคำถามจากนายกฯ สู่ โรดแมปการเลือกตั้ง” โดยเก็บข้อมูลจาก

ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  จำนวน 1,227 คน พบว่า

จาก 4 ข้อคำถามของนายกรัฐมนตรี ที่ฝากไว้กับประชาชนในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประชาชนร้อยละ 30.2 ระบุว่า นายกรัฐมนตรีมีนัยเพื่อให้

ประชาชนตระหนักถึงสถานการณ์บ้านเมืองก่อนการเลือกตั้งว่ามั่นคงหรือยังรองลงมาร้อยละ 29.4 มีนัยว่าหากบ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อยอาจจะไม่ได้จัดการเลือกตั้งตามโรดแมป และ

ร้อยละ 26.6 มีนัยว่า หากไม่มีความสุจริตเที่ยงธรรมในการเมืองก็จะไม่มีการเลือกตั้ง ที่เหลือร้อยละ 13.8 มีนัยเพื่อส่งสัญญาณถึงนักการเมืองว่าได้จัดการปฏิรูปพรรคการเมืองและตนเอง

แล้วหรือยัง

ทั้งนี้เมื่อถามถึงระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดการเลือกตั้งในประเทศไทย พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 69.6เห็นว่าควรจัดเลือกตั้งเมื่อสถานการณ์ประเทศอยู่ใน

ภาวะเหมาะสมขณะที่ร้อยละ 30.4 ระบุว่าควรจัดเลือกตั้งตามเวลาที่กำหนดไว้ในโรดแมป

ส่วนความมั่นใจที่มีต่อรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงว่าจะทำให้การเลือกตั้งครั้งต่อไปปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล นั้นประชาชนร้อยละ 61.1 มีความมั่นใจ

ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 38.9 มีความมั่นใจค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

สำหรับเรื่องที่มีความกังวลมากที่สุด ในช่วงเวลาจากนี้ไปจนถึงการเลือกตั้งตามโรดแมป ประชาชนร้อยละ 40.8 กังวลเรื่องการสร้างสถานการณ์ต่างๆเพื่อสั่นคลอนบ้านเมือง

เช่นวางระเบิดก่อกวนสร้างความไม่สงบฯลฯรองลงมาร้อยละ 38.7 กังวลเรื่องการระดมหัวคะแนนเพื่อเร่งหาฐานเสียงให้กับนักการเมืองด้วยวิธีที่ไม่ชอบธรรม และร้อยละ 20.5 กังวลว่า

จะมีแต่นักการเมืองหน้าเดิมๆไม่มีหน้าใหม่ๆเข้ามาลงสนามในการเลือกตั้ง
โปรดพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้
1.  ความเห็นของประชาชน ต่อ 4 ข้อคำถาม ของนายกรัฐมนตรี ว่ามีนัยอย่างไร

อยากให้ประชาชนตระหนักถึงสถานการณ์บ้านเมืองก่อนการเลือกตั้งว่ามั่นคงหรือยัง              ร้อยละ          30.2

หากบ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อยอาจจะไม่ได้จัดการเลือกตั้งตามโรดแมป                    ร้อยละ          29.4

หากไม่มีความสุจริตเที่ยงธรรมในการเมืองก็จะไม่มีการเลือกตั้ง                           ร้อยละ          26.6

ส่งสัญญาณถึงนักการเมืองว่าได้จัดการปฏิรูปพรรคการเมืองและตนเองแล้วหรือยัง               ร้อยละ          13.8

2.  เวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดการเลือกตั้งในประเทศไทย

เมื่อสถานการณ์ประเทศอยู่ในภาวะเหมาะสม                                         ร้อยละ          69.6

เวลาที่กำหนดไว้ตามโรดแมป                                                    ร้อยละ          30.4

3. ความมั่นใจที่มีต่อ รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงว่าจะทำให้การเลือกตั้งครั้งต่อไป ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล

มั่นใจค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด                                                    ร้อยละ          61.1

(โดยแบ่งเป็น มั่นใจค่อนข้างน้อยร้อยละ 34.2 และ มั่นใจน้อยที่สุด ร้อยละ 26.9)

มั่นใจค่อนข้างมากถึงมากที่สุด                                                    ร้อยละ          38.9

(โดยแบ่งเป็น มั่นใจค่อนข้างมากร้อยละ30.6  และ มั่นใจมากที่สุด ร้อยละ 8.3)
4. เรื่องที่มีความกังวลมากที่สุด ในช่วงเวลาจากนี้ไปจนถึงการเลือกตั้งตามโรดแมป

สร้างสถานการณ์ต่างๆ เพื่อสั่นคลอนบ้านเมือง เช่น วางระเบิด ก่อกวน สร้างความไม่สงบ ฯลฯ   ร้อยละ          40.8

เกิดการระดมหัวคะแนน เพื่อเร่งหาฐานเสียงให้กับนักการเมืองด้วยวิธีที่ไม่ชอบธรรม            ร้อยละ          38.7

มีแต่นักการเมืองหน้าเดิมๆ ไม่มีหน้าใหม่ๆเข้ามาลงสนามในการเลือกตั้ง                     ร้อยละ          20.5

รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ

เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ 4 ข้อคำถามของนายกรัฐมนตรีช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดการเลือกตั้ง รวมถึงความมั่นใจที่มีต่อการเลือกตั้งครั้งต่อไปภาย

ใต้รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง และความกังวล ในช่วงเวลาจากนี้ไปจนถึงการเลือกตั้งตามโรดแมปเพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปโดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ?3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)

จากนั้นได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล   : 31 พฤษภาคม– 1 มิถุนายน 2560
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ       : 3 มิถุนายน 2560
ข้อมูลประชากรศาสตร์
จำนวน     ร้อยละ
เพศ

ชาย                          653      53.2

หญิง                          574      46.8

รวม                        1,227       100

อายุ

18 ปี - 30 ปี                  150      12.2

31 ปี – 40 ปี                  234      19.1

41 ปี – 50 ปี                  347      28.3

51 ปี - 60 ปี                  315      25.7

61 ปี ขึ้นไป                    181      14.7

รวม                        1,227       100

การศึกษา

ต่ำกว่าปริญญาตรี                 799      65.1

ปริญญาตรี                      335      27.3

สูงกว่าปริญญาตรี                  93       7.6

รวม                        1,227       100

อาชีพ

ลูกจ้างรัฐบาล                   162      13.2

ลูกจ้างเอกชน                   292      23.8

ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร   515      41.9

เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง           28       2.3

ทำงานให้ครอบครัว                 1       0.1

พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/ เกษียณอายุ       186      15.2

นักเรียน/ นักศึกษา                27       2.2

ว่างงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม       16       1.3

รวม                        1,227       100

--ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง