ข่าวกรุงเทพโพลล์ล่าสุด

กรุงเทพโพลล์: คนไทยคิดอย่างไรกับโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ประจำไตรมาสสองของปี...

ผลสำรวจ 8 ก.ค. –กรุงเทพโพลล์ จากการสำรวจประจำไตรมาสสองของปี 2567 ประชาชนมองเห็นโอกาสสำหรับการริเริ่มธุรกิจในอนาคตลดลงจากไตรมาสแรก /2567 โดยลดลงจากร้อยละ 52.3 เป็นร้อยละ 43.9... อ่านต่อ

กรุงเทพโพลล์: คนไทยคิดอย่างไรกับโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ประจำไตรมาสแรกของปี...

ผลสำรวจ 1 เม.ย. –กรุงเทพโพลล์ จากการสำรวจประจำไตรมาสแรกของปี 2567 ประชาชนมองเห็นโอกาสสำหรับการริเริ่มธุรกิจในอนาคตเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4/2566 เป็นร้อยละ 52.3 จากเดิมร้อยละ 49.6... อ่านต่อ

กรุงเทพโพลล์: คนไทยคิดอย่างไรกับโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ในปีงูใหญ่

ผลสำรวจ 8 ม.ค. –กรุงเทพโพลล์ จากการสำรวจประจำไตรมาส 4/2566 ประชาชนเห็นโอกาสหรือความพร้อมสำหรับการริเริ่มธุรกิจในอนาคตลดลงจากไตรมาส 3 โดยลดลงจากร้อยละ 53.2 เป็นร้อยละ 49.6... อ่านต่อ

กรุงเทพโพลล์: คนไทยคิดอย่างไรกับโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ในปีงูใหญ่

ผลสำรวจ 8 ม.ค. –กรุงเทพโพลล์ จากการสำรวจประจำไตรมาส 4/2566 ประชาชนเห็นโอกาสหรือความพร้อมสำหรับการริเริ่มธุรกิจในอนาคตลดลงจากไตรมาส 3 โดยลดลงจากร้อยละ 53.2 เป็นร้อยละ 49.6... อ่านต่อ

กรุงเทพโพลล์: คนไทยคิดอย่างไรกับโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ประจำไตรมาส...

ผลสำรวจ 9 ต.ค. –กรุงเทพโพลล์ จากการสำรวจประจำไตรมาส 3/2566 ประชาชนเห็นโอกาสหรือความพร้อมสำหรับการริเริ่มธุรกิจในอนาคตลดลงจากไตรมาส 2 โดยลดลงจากร้อยละ 61.5 เป็นร้อยละ 53.2... อ่านต่อ

กรุงเทพโพลล์: ความเป็นอยู่ของคนไทยในครึ่งปีแรกของปี 66

ผลสำรวจ 31 ก.ค. –กรุงเทพโพลล์ ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจความเป็นอยู่ของตนเองในครึ่งปีแรกเฉลี่ย 3.07 คะแนน จากเต็ม 5 คะแนน โดยร้อยละ 40.1 ระบุว่าสถานการณ์ทางการเงินตอนนี้... อ่านต่อ

กรุงเทพโพลล์: รถไฟฟ้าสายสีต่างๆ กับหัวอกคนใช้บริการ

ผลสำรวจ ก.ค. 66 –กรุงเทพโพลล์ ประชาชนร้อยละ 46.2 ระบุว่าปัจจุบันต้องเสียเงินค่าขึ้นรถไฟฟ้าเฉลี่ยวันละ 51 100 บาท โดยร้อยละ 61.0 ระบุว่า... อ่านต่อ

กรุงเทพโพลล์: คนไทยคิดอย่างไรกับโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ประจำไตรมาสสอง/2566

ผลสำรวจ ก.ค. 66 –กรุงเทพโพลล์ จากการสำรวจประจำไตรมาสสอง/2566 ประชาชนเห็นโอกาสหรือความพร้อมสำหรับการริเริ่มธุรกิจในอนาคตลดลงจากไตรมาสแรก โดยลดลงจากร้อยละ 62.4 เป็นร้อยละ 61.5... อ่านต่อ

กรุงเทพโพลล์: คิดเห็นอย่างไรต่อความหลากหลายทางเพศ ในเดือน “Pride...

ผลสำรวจ มิ.ย. 66 –กรุงเทพโพลล์ ประชาชน 91.4 % ระบุว่าปัจจุบันสังคมไทยเปิดรับเรื่องความหลากหลายทางเพศมากขึ้นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด โดย 67.2 %... อ่านต่อ

กรุงเทพโพลล์: นโยบายที่คนไทยคาดหวัง หากได้รัฐบาลชุดใหม่

ผลสำรวจ มิ.ย. 66 –กรุงเทพโพลล์ รองลงมาคือ ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ และปัญหายาเสพติด ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.1 เฝ้ารอนโยบายลดค่าครองชีพ รองลงมาคือ ปราบปรามยาเสพติด และสร้างงานสร้างรายได้... อ่านต่อ

กรุงเทพโพลล์: ว่าด้วยเรื่องของบุหรี่ผ่านมุมมองผู้สูบและไม่สูบ ในวันงดสูบบุหรี่โลก

ผลสำรวจ พ.ค. 66 –กรุงเทพโพลล์ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 76.7 ระบุว่าการขึ้นราคาบุหรี่ไม่สามารถทำให้ผู้สูบบุหรี่ลดลงได้ ส่วนประชาชนมากกว่าครึ่ง... อ่านต่อ

กรุงเทพโพลล์: เปิดเทอมนี้ พ่อแม่เตรียมเงินในกระเป๋าพร้อมหรือยัง

ผลสำรวจ พ.ค. 66 –กรุงเทพโพลล์ พ่อแม่ส่วนใหญ่ร้อยละ 49.9 ระบุว่าสภาพคล่องทางการเงินในช่วงเปิดเทอมนี้ พอๆ กับปีที่แล้ว โดยร้อยละ 50.1... อ่านต่อ

กรุงเทพโพลล์: ความหวังของแรงงานไทย ในวันแรงงานแห่งชาติ

ผลสำรวจ พ.ค. 66 –กรุงเทพโพลล์ แรงงานส่วนใหญ่ร้อยละ 72.3 มีชีวิตความเป็นอยู่ไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิม เมื่อเทียบกับช่วงโควิด 19 โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 41.4 มีชีวิตความเป็นอยู่เหมือนเดิม... อ่านต่อ

กรุงเทพโพลล์: การเที่ยวสงกรานต์ของคนกรุง

ผลสำรวจ เม.ย. 66 –กรุงเทพโพลล์ คนกรุง 73.5% เห็นว่าเทศกาลสงกรานต์ปีนี้น่าจะคึกคักมากถึงมากที่สุดเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 62.2% ระบุว่าปัจจัยที่กระตุ้นให้คนออกมาท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต... อ่านต่อ

กรุงเทพโพลล์: คนไทยคิดอย่างไรกับโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ประจำไตรมาสแรก/2566

ผลสำรวจ เม.ย. 66 –กรุงเทพโพลล์ จากการสำรวจประจำไตรมาสแรก/2566 ประชาชนเห็นโอกาสหรือความพร้อมสำหรับการริเริ่มธุรกิจในอนาคตเพิ่มขึ้น จากปีที่แล้ว โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 55.8 เป็นร้อยละ... อ่านต่อ

กรุงเทพโพลล์: PM 2.5 เกินมาตรฐาน วิกฤตการณ์ที่คนไทยต้องเผชิญ

ผลสำรวจ มี.ค. 66 –กรุงเทพโพลล์ ประชาชนร้อยละ 53.6 มีความกังวลมากถึงมากที่สุดว่าสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว โดยร้อยละ 57.8 ระบุว่าเริ่มมีอาการไอ... อ่านต่อ

กรุงเทพโพลล์: คนไทยกับการเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5

ผลสำรวจ มี.ค. 66 –กรุงเทพโพลล์ จากที่เว็บไซต์ "เราเที่ยวด้วยกัน" ได้ประกาศว่า "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5" จะเริ่มดำเนินการโครงการในวัน 7 มี.ค. 30 เม.ย. 2566 กรุงเทพโพลล์... อ่านต่อ

กรุงเทพโพลล์: ความรักของคนไทยในปี 2566

ผลสำรวจ ก.พ. 66 –กรุงเทพโพลล์ โดยคำคมเกี่ยวกับความรัก ที่นำมาใช้สอนชีวิตรักมากที่สุดคือ คู่แล้วไม่แคล้วกัน สิ่งที่ตั้งใจจะทำในวันวาเลนไทน์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.8 จะทำกิจกรรมต่างๆ... อ่านต่อ

กรุงเทพโพลล์: พรปีใหม่ 2566 ที่คนไทยอยากขอ

ผลสำรวจ ม.ค. 66 –กรุงเทพโพลล์ พร 1 ข้อที่คนไทยอยากขอในวันขึ้นปีใหม่ ปีเถาะ 2566 ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.4 ขอให้ธุรกิจ เศรษฐกิจปังๆ รองลงมาคือ ขอให้คนไทยสุขภาพดีแข็งแรงคิดเป็นร้อยละ 48.1... อ่านต่อ

กรุงเทพโพลล์: คนกรุงกับการท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาวปีใหม่

ผลสำรวจ ธ.ค. 65 –กรุงเทพโพลล์ คนกรุงส่วนใหญ่ร้อยละ 76.9 มีแผนจะเดินทางท่องเที่ยว โดยอยากไปเที่ยวเข้าวัดทำบุญมากที่สุด สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการไปท่องเที่ยวคือสถานที่สะอาด ปลอดภัย... อ่านต่อ


ข่าวกรุงเทพโพลล์ ก่อน 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565 08:06 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ