กรุงเทพโพลล์: การเที่ยวสงกรานต์ของคนกรุง

ข่าวผลสำรวจ Monday April 10, 2023 08:33 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: การเที่ยวสงกรานต์ของคนกรุง
คนกรุง 73.5% เห็นว่าเทศกาลสงกรานต์ปีนี้น่าจะคึกคักมากถึงมากที่สุดเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
62.2% ระบุว่าปัจจัยที่กระตุ้นให้คนออกมาท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ คืออยากออกมาเที่ยวปลดปล่อยหลังโควิด - 19 คลี่คลาย
58.3% ระบุว่ามีแผนเดินทาง/เตรียมตัวท่องเที่ยว โดย 65.8 % จะไปกับครอบครัว
59.4% ระบุว่ากิจกรรมที่ตั้งใจจะทำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ ทำบุญตักบาตร /สรงน้ำพระ
ส่วนคนดังในสังคมที่อยากชวนไปเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยมากที่สุด คือ พล.อ. ประยุทธ์       นายชัชชาติ นายชูวิทย์ ลิซ่า Blackpink และ น.ส.แพทองธาร

ผลสำรวจเรื่อง ?การเที่ยวสงกรานต์ของคนกรุง?


กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความเห็นของประชาชนเรื่อง ?การเที่ยวสงกรานต์ของคนกรุง? โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในกรุงเทพฯ จำนวน 1,202 คน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายนที่ผ่านมา พบว่า

คนกรุงส่วนใหญ่ร้อยละ 73.5 มีความเห็นว่าเทศกาลสงกรานต์ปีนี้น่าจะคึกคักมากถึงมากที่สุดเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ขณะที่ร้อยละ 26.5 มีความเห็นว่า น่าจะคึกคักน้อยถึงน้อยที่สุด

โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 62.2 ระบุว่า ปัจจัยที่กระตุ้นให้คนอยากออกมาท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ คือ คนอยากออกมาเที่ยวปลดปล่อยหลังโควิด-19 คลี่คลาย รองลงมาร้อยละ 51.0 ระบุว่า มีช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน และร้อยละ 48.0 ระบุว่า เป็นเทศกาลปีใหม่ไทย คนอยากเที่ยวพักผ่อน ทำบุญ

เมื่อถามว่า มีแผน /เตรียมตัว จะเที่ยวในวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือไม่อย่างไร พบว่าคนกรุงส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.3 มีแผนเดินทาง/เตรียมตัวท่องเที่ยว โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 31.3 ระบุว่า จะเดินทางกลับบ้านเกิด รองลงมาร้อยละ 14.6 ระบุว่า จะเที่ยวในกรุงเทพฯ (เช่น ถนนข้าวสาร สยาม เอเชียทีค วัดต่างๆ) และร้อยละ 11.3 ระบุว่า จะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด(เช่น ชลบุรี เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ ฯลฯ) ขณะที่ร้อยละ 41.7 ไม่มีแผนเดินทาง/เตรียมตัวท่องเที่ยวในวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 35.5 ระบุว่าอยากอยู่บ้านเฉยๆ ไม่ชอบเที่ยวช่วงเทศกาล และร้อยละ 6.2 ระบุว่า ตั้งใจจะเล่นน้ำ / ฉลองสงกรานต์ที่บ้าน

ทั้งนี้เมื่อถามเฉพาะผู้ที่มีแผน/เตรียมตัวท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ว่าจะไปกับใคร ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.8 ระบุว่า ไปกับครอบครัว/ญาติ/พี่น้อง รองลงมาร้อยละ 14.7 ระบุว่า ไปกับแฟน/คนรัก และร้อยละ 13.4ระบุว่า ไปกับเพื่อน/กลุ่มเพื่อน
กิจกรรมตั้งใจจะทำในวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีนี้ นั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.4 ระบุว่า ทำบุญตักบาตร /สรงน้ำพระ เนื่องในวันปีใหม่ไทย รองลงมาร้อยละ 41.1 ระบุว่า พบปะสังสรรค์ในหมู่ญาติ/เพื่อนฝูง และร้อยละ 39.3 ระบุว่า รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

ส่วนคนดังในสังคมที่คนกรุงอยากชวนไปเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยมากที่สุด ร้อยละ 11.1 คือ   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รองลงมาร้อยละ 10.4 คือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 7.0 คือ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ร้อยละ 5.6 คือ ลิซ่า blackpink และร้อยละ 4.5 คือ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ท่านคิดว่า เทศกาลสงกรานต์ปีนี้จะคึกคักมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

คึกคักมากถึงมากที่สุด     ร้อยละ     73.5
(โดยแบ่งเป็น คึกคักมาก ร้อยละ 64.7  และคึกคักมากที่สุด ร้อยละ 8.8 )
คึกคักน้อยถึงน้อยที่สุด     ร้อยละ     26.5
(โดยแบ่งเป็น คึกคักน้อย ร้อยละ 24.5    และคึกคักน้อยที่สุด ร้อยละ 2.0 )

2. ท่านคิดว่าปัจจัยที่กระตุ้นให้คนอยากออกมาท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้คือ
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
อยากออกมาเที่ยวปลดปล่อยหลังโควิด-19 คลี่คลาย     ร้อยละ     62.2
มีช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน          ร้อยละ     51.0
เป็นเทศกาลปีใหม่ไทย คนอยากเที่ยวพักผ่อน ทำบุญ     ร้อยละ     48.0
ได้เล่นสาดน้ำ คลายร้อน ที่ในวันปกติทำไม่ได้     ร้อยละ     40.8
มีกิจกรรมและจัดงานสงกรานต์แบบเต็มรูปแบบในทุกจังหวัด     ร้อยละ     23.2
มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเช่น เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5     ร้อยละ     12.5

3. ท่านมีแผน /เตรียมตัว จะเที่ยวในวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือไม่อย่างไร

มีแผนเดินทาง/เตรียมตัวท่องเที่ยว     ร้อยละ      58.3
โดยระบุว่า
- กลับไปจังหวัดบ้านเกิด     ร้อยละ      31.3
- เที่ยวในกรุงเทพฯ (เช่น ถนนข้าวสาร สยาม   เอเชียทีค วัดต่างๆ ฯลฯ)     ร้อยละ     14.6
- จะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด (เช่น ชลบุรี เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ ฯลฯ)     ร้อยละ     11.3
- ไปเที่ยวต่างประเทศ     ร้อยละ      1.1


ไม่มีแผนเดินทาง/เตรียมตัวท่องเที่ยว     ร้อยละ     41.7
โดยระบุว่า
- อยู่บ้านเฉยๆ ไม่ชอบเที่ยวช่วงเทศกาล     ร้อยละ     35.5
- ตั้งใจจะเล่นน้ำ / ฉลองสงกรานต์ที่บ้าน          ร้อยละ     6.2


4. สงกรานต์ปีนี้ท่านจะไปเที่ยว/กับใคร (ถามเฉพาะผู้ที่ระบุว่ามีแผนเดินทาง/เตรียมตัวท่องเที่ยว)

ไปกับครอบครัว/ญาติ/พี่น้อง     ร้อยละ     65.8
ไปกับแฟน/คนรัก     ร้อยละ     14.7
ไปกับเพื่อน/กลุ่มเพื่อน          ร้อยละ     13.4
ไปคนเดียว       ร้อยละ     6.1

5. กิจกรรมใดบ้างที่ท่านตั้งใจจะทำในวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีนี้ คือ
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
ทำบุญตักบาตร /สรงน้ำพระ เนื่องในวันปีใหม่ไทย     ร้อยละ     59.4
พบปะสังสรรค์ในหมู่ญาติ/เพื่อนฝูง     ร้อยละ     41.1
รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่     ร้อยละ     39.3
เล่นน้ำสงกรานต์     ร้อยละ     25.1
อยู่บ้านเฉยๆ     ร้อยละ     15.2
อื่นๆ อาทิ ไปเที่ยวต่างประเทศ ถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆ ฯลฯ     ร้อยละ     1.0

6. คนดังในสังคมที่ท่านอยากชวนไปเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยมากที่สุด 10 อันดับแรก
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา      ร้อยละ      11.1
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์      ร้อยละ      10.4
นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์     ร้อยละ      7.0
ลิซ่า Blackpink     ร้อยละ      5.6
น.ส.แพทองธาร ชินวัตร     ร้อยละ      4.5
นายทักษิณ ชินวัตร     ร้อยละ      4.1
ณเดช คูกิมิยะ     ร้อยละ      3.8
ญาญ่า อุรัสยา     ร้อยละ      3.6
แจ๊ส ชวนชื่น     ร้อยละ      3.4
เบลล่า ราณี     ร้อยละ      3.4
?
รายละเอียดในการสำรวจ

วัตถุประสงค์ในการสำรวจ

เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพฯ เกี่ยวกับการวางแผนเตรียมท่องเที่ยวช่วงวันสงกรานต์ ปัจจัยที่กระตุ้นให้คนออกมาเที่ยว กิจกรรมที่จะทำในวันสงกรานต์ ตลอดจนคนดังในสังคมไทยที่อยากชวนไปเล่นน้ำสงกรานต์ ทั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนในกรุงเทพฯที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยแบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่เขต ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,202 คน

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (face to face interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open ended) จากนั้นได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2566

วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ : 10 เมษายน 2566

ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
     จำนวน     ร้อยละ
เพศ
      ชาย     603     50.2
      หญิง     599     49.8
รวม     1,202     100.0
อายุ
      18 ? 30 ปี     321     26.7
      31 ? 40 ปี     240     20.0
      41 ? 50 ปี     220     18.3
      51 ? 60 ปี     230     19.1
      61 ปีขึ้นไป      191     15.9
รวม     1,202     100.0
การศึกษา
      ต่ำกว่าปริญญาตรี     829     69.0
      ปริญญาตรี     342     28.4
      สูงกว่าปริญญาตรี     31     2.6
รวม     1,202     100.0
อาชีพ
     ลูกจ้างรัฐบาล     81     6.7
     ลูกจ้างเอกชน     396     33.0
     ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร     440     36.6
     เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง     33     2.7
         ทำงานให้ครอบครัว     13     1.1
     พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/เกษียณอายุ     146     12.2
     นักเรียน/นักศึกษา     78     6.5
     ว่างงาน      15     1.2
รวม     1,202     100.0


กรุงเทพโพลล์ โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th   Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th
Twitter: http://twitter.com/bangkok_pollที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ