ข่าวอินโฟเควสท์
17:18 อิหร่านประณามมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ของสหรัฐ   กระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้ออกมาประณามสหรัฐที่ประกาศมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านครั้งใหม่ กรณีห…
16:59 เกาหลีใต้เตรียมส่งศิลปิน 160 ชีวิตร่วมการแสดงที่กรุงเปียงยาง 3 เม.ย.นี้   ศิลปินจากเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้จะทำการแสดงร่วมกันที่กรุงเปียงยาง เมื…
16:31 เวเนซุเอลาเปิดขายสกุลเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการแล้ว   นายทาเรก เอล ไอส์ซามิ รองประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ยืนยันว่า ขณะนี้ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อสก…

ประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันระหว่างสองสถาบัน

ข่าวการเมือง -- พฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2544 09:54:28 น.

ประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันระหว่างสองสถาบัน

นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการในการใช้ทรัพยากร และการจัดกิจกรรมระหว่างสถาบันพระปกเกล้ากับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 28 พฤษภาคม 2544 เวลา 11.30 นาฬิกา สถาบันพระปกเกล้า โดย เลขาธิการ

สถาบันร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการใช้ทรัพยากรและการจัดกิจกรรมร่วมกัน ณ ห้องประชุม

กรรมาธิการ 215-216 อาคารรัฐสภา 2
ประธานรัฐสภาในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า ได้กล่าวชื่นชมใน

ความมุ่งมั่นของสถาบันพระปกเกล้าและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่จะร่วมมือกันทางวิชาการ

ในการใช้ทรัพยากร และการจัดกิจกรรมร่วมกัน นับว่าเป็นการแสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วมทางการ

ศึกษาที่สำคัญ และมีความหมายต่อการพัฒนาประชาธิปไตยเป็นอย่างยิ่ง ถือได้ว่าเป็นการสร้าง

ประวัติศาสตร์ที่ดีต่อสังคม
บันทึกข้อตกลงระบุถึงความร่วมมือแต่ละด้าน ประกอบด้วย
1. ความร่วมมือด้านวิชาการ ทั้งสองสถาบันจะดำเนินการให้สถาบันพระปกเกล้า

เป็นสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนการฝึก

อบรม และการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความเชื่อมโยงกัน
ระหว่างประกาศนียบัตรชั้นสูงของสถาบันพระปกเกล้ากับหลักสูตรปริญญาตร หลักสูตร
มหาบัณฑิต และหลักสูตรที่สูงกว่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัย- ธรรมาธิราช
2. ความร่วมมือด้านการใช้ทรัพยากร ตกลงกันให้มีการใช้ทรัพยากรด้านการบริหาร

ร่วมกัน ซึ่งรวมถึงการใช้สถานที่ การใช้บุคลากร การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิตสื่อ

การศึกษา การฝึกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ฯลฯ และ
3. ความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรม สถาบันพระปกเกล้าและมหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช ตกลงกันให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้มีหรือจะมีขึ้นในภายหน้าร่วมกัน เช่น

การจัดงาน " วันพระปกเกล้า" ร่วมกัน เป็นต้น
กองการประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง