ข่าวราชการ พุธที่ 2 ส.ค. 2006

ข่าวราชการ พุธที่ 2 ส.ค. 2006

วาระงานประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2549

สำนักโฆษก

เวลา 09:00 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกและแปซิฟิก เรื่อง วิศวกรรมโครงสร้างและการก่อสร้าง ครั้งที่ 10 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนลตัล ราชประสงค์ กรุงเทพฯ เวลา 09:00 น. รองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์) เป็นประธานการประชุมอ่านต่อ

(ต่อ1) แต่งตั้ง

มติคณะรัฐมนตรี

3.2.1 พิจารณากลั่นกรองเรื่องสำคัญในปัญหาที่เกี่ยวพัน หรือมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเงิน การคลัง การภาษีอากร สถาบันการเงิน การลงทุน อุตสาหกรรม การผลิต การหารายได้เข้าประเทศ การนำเข้าและส่งออกสินค้า นโยบายรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการพลังงาน (ในส่วนที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม) ก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี 3.2.2 ประเมินอ่านต่อ

แต่งตั้ง

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้แต่งตั้ง นางนภา จิระคุณ นายแพทย์ 9 วช ด้านเวชกรรม สาขาเวชกรรมทั่วไป กลุ่มงานการรักษา กลุ่มบริการเฉพาะทาง สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ 10 วช ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม ส่วนราชการเดิม ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2549 เป็นต้นไปอ่านต่อ

สรุปผลการประชุมทวิภาคีระหว่างไทย - สปป.ลาว และการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพลังงานสรุปผลการประชุมทวิภาคีระหว่างไทย สปป.ลาว และการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ดังนี้ 1. การประชุมทวิภาคีระหว่างไทย — สปป.ลาว : เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 ได้มีการประชุมทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายวิเศษ จูภิบาล) กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ของอ่านต่อ

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการในช่วงรัฐบาลรักษาการ (กรกฎาคม — ธันวาคม 2549)

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการรายงานแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการในช่วงรัฐบาลรักษาการ (กรกฎาคม — ธันวาคม 2549) โดยมีสาระสำคัญดังนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเสนอแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงรัฐบาลรักษาการ (กรกฎาคม — ธันวาคม 2549)อ่านต่อ

สรุปผลการชี้แจงโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 2 (2549-2552)

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 2 (2549 2552) ซึ่งเป็นไปตามผลการประชุมที่นายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมชี้แจงเกี่ยวกับโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 2 (2549 2552) เมื่อวันที่ 17อ่านต่อ

มาตรการควบคุมการใช้ SIM Card ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายงานมาตรการควบคุมการใช้ SIM Card ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้ 1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือ ให้มีการลงทะเบียนผู้รับบัตรเติมเงิน (Pre Paid) ณ จุดขายอ่านต่อ

รายงานการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคนและผลการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคนและผลการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก ดังนี้ 1. สถานการณ์โรคในประเทศไทย พ.ศ. 2549 1.1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม — 30 กรกฎาคม 2549 มีผู้อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรครวม 1,960 ราย จาก 67 จังหวัด 1.2 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2549อ่านต่อ

สรุปสถานการณ์อุทกภัยในภาคเหนือตอนบน

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สรุปสถานการณ์อุทกภัยในภาคเหนือตอนบน ดังนี้ 1. สถานการณ์น้ำท่วม 1.1 จังหวัดเชียงใหม่ เกิดฝนตกหนัก เมื่อคืนวันที่ 30 ก.ค.49 วัดได้ที่ อ.เมือง 96 ม.ม. อ.สันกำแพง 117 ม.ม. ดอยสุเทพ 51 ม.ม. และวันที่ 31 ก.ค.49 มีฝนตกที่ อ.เชียงดาว 54 ม.ม. ฝายแม่แตง 77 ม.ม. บ้านแม่แต 64 ม.ม.อ่านต่อ

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน / ชุมชน (SML)

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของ หมู่บ้าน/ชุมชน ( SML) นับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีเปิดการขยายผลโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน ( SML) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2548 จนถึงวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2549 ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเข้าสู่ปีงบประมาณอ่านต่อ

สรุปผลความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดินถล่มภาคเหนือ 5 จังหวัด (ครั้งที่ 8) และรายงานสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่ 1 — 31 ก.ค.2549

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สรุปผลความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดินถล่มภาคเหนือ 5 จังหวัด และสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย (ข้อมูลถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549)อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินการตั้งตู้นายกฯ ทักษิณ รับเรื่องร้องเรียนของประชาชน ในรอบ 2 ปี 1 เดือน

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการดำเนินการตั้งตู้นายกฯ ทักษิณ รับเรื่องร้องเรียนของประชาชน ในรอบ 2 ปี 1 เดือน สรุปได้ดังนี้ 1. ภาพรวมของผลการดำเนินการ ภาพรวมผลการดำเนินการตู้นายกฯ ทักษิณ รับเรื่องร้องเรียนของประชาชน ตู้นายกฯ ทักษิณหน้าบ้านพัก ผวจ. ทุกจังหวัด เริ่ม 1 มิถุนายน 47 จำนวนทั้งสิ้น 16,412อ่านต่อ

โครงการประติมากรรมบนถนนสายวัฒนธรรมเชียงใหม่-สันกำแพง

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดซื้อที่ดินสำหรับการก่อสร้างอุทยานวัฒนธรรม (ตามโครงการประติมากรรมบนถนนสายวัฒนธรรมเชียงใหม่ สันกำแพง) วงเงิน 45,000,000 บาท ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ที่ดินในการก่อสร้างอุทยานวัฒนธรรม ได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้ทำการสำรวจพื้นที่พบว่าอ่านต่อ

ขออนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขออนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการกำกับโครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบัน การแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ เสนอ แล้วมีมติอนุมัติดังนี้ 1. การดำเนินโครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์อ่านต่อ

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 1. กำหนดหลักการเพิ่มเติมให้ผู้มีอำนาจจัดที่พักของส่วนราชการสามารถใช้ดุลพินิจจัดให้ข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกอ่านต่อ