เอยูโพล: วิถีครอบครัว GEN Z แต่งหรือโสดดี ?

ข่าวผลสำรวจ Wednesday August 10, 2022 16:22 —เอแบคโพลล์

ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันทั้งภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เรื้อรังมายาวนาน ทำให้ต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตให้สามารถอยู่ได้ภายใต้สภาวะดังกล่าว รวมทั้งชาว GEN Z ก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน ส่งผลต่อมุมมองหรือทัศนคติและค่านิยมต่อการมีครอบครัวและการมีลูกของคน GEN Z ในปัจจุบัน

ผลสำรวจชี้ว่า 1 ใน 4 หรือ 24.1 % ของคน GEN Z ต้องการอยู่เป็นโสด โดยที่เพศหญิงต้องการอยู่เป็นโสด (27.2 %) มากกว่าเพศชาย (18.2%) อย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่ความต้องการอยากมีลูกจำแนกตามเพศ พบว่า เพศชาย 28% อยากมีลูกแต่ไม่อยากมีคู่ ซึ่งมีสัดส่วนสูงเป็นสองเท่าของเพศหญิง นั่นคือเพศหญิง 14.4% ต้องการมีลูกแต่ไม่ต้องการมีคู่ ทั้งนี้หากพิจารณากลุ่มที่ต้องการมีครอบครัวในอนาคต พบว่าผู้หญิง 31.3% อยากมีครอบครัวแต่ไม่ต้องการมีลูก ในขณะที่ผู้ชาย 18% อยากมีครอบครัวแต่ไม่ต้องการมีลูก โดยหากรวมคนที่อยากมีชีวิตโสดกับคนที่อยากมีคู่แต่ไม่ต้องการมีลูกมีสัดส่วนสูงพอควรอันจะส่งผลต่อจำนวนประชากรในอนาคต นอกจากนี้ภาพในอนาคต 3 อันดับแรกของคน GEN Z เกือบครึ่งหรือ 45.8% คือการมีเงินใช้สบายๆ รองลงมาคือร้อยละ 20.8 มีอาชีพที่มั่นคง และร้อยละ 19.4 การมีชีวิตที่อิสระ

จากผลสำรวจข้างต้นชี้ให้เห็นว่ามุมมองทัศนคติ ค่านิยมด้านการมีครอบครัวและการมีลูกของกลุ่ม GEN Z แตกต่างจากคนรุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะผู้หญิงรุ่นใหม่มีทักษะความสามารถในหน้าที่การงานไม่ต่างจากผู้ชายจึงมีเห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีคู่ก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง หรือแม้กระทั่งกลุ่มคนที่อยากมีคู่ก็เลือกที่จะไม่มีลูกหากรู้ว่าตัวเองไม่พร้อมที่จะดูแลรับผิดชอบสิ่งที่จะเกิดมา โดยเฉพาะความพร้อมด้านการเงินและเวลาเนื่องจากการมีลูก 1 คน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ที่อาจจะตามมา ประกอบกับลักษณะเฉพาะของคน GEN Z ที่ชอบความสะดวกสบาย ชอบชีวิตที่อิสระไม่ต้องการผูกมัด และเป็นไม่ยึดถือความเชื่อหรือค่านิยมที่เคยปฏิบัติกันมา จากเหตุผลต่างๆ เหล่านี้อาจส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงาน การเข้าสู่สังคมสูงวัย หรือหรือปัญหาอื่นๆ ที่จะตามมาในอนาคตอันใกล้นี้

เอยูโพลมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โทร. 0-2723-2163-8

www.iras.au.edu

: IRAS, Assumption University of Thailand

ที่มา: เอยูโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ