ข่าว เอแบคโพลล์ ล่าสุด

เอยูโพล: ดัชนีความเครียดของคนไทยไตรมาส 2/2562

27 ส.ค. 62 13:33 น. –เอแบคโพลล์ กรณีศึกษา : ตัวอย่างประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล)... อ่านต่อ

เอยูโพล: ดัชนีความเครียดของคนไทยไตรมาส 1/2562

29 พ.ค. 62 11:50 น. –เอแบคโพลล์ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องดัชนีความเครียดของคนไทยไตรมาส 1/2562 กรณีศึกษา :... อ่านต่อ

เอยูโพล: เปิดเทอมใหม่ 2562 กรณีศึกษา: ตัวอย่างประชาชนอายุ 25 ปีขึ้นไป...

13 พ.ค. 62 09:10 น. –เอแบคโพลล์ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องเปิดเทอมใหม่ 2562 กรณีศึกษา : ตัวอย่างประชาชนอายุ 25 ปีขึ้นไป... อ่านต่อ

เอยูโพล: ดัชนีความเครียดของคนไทยไตรมาส 4

28 ก.พ. 62 10:59 น. –เอแบคโพลล์ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องดัชนีความเครียดของคนไทย ไตรมาส 4 กรณีศึกษา:... อ่านต่อ

เอยูโพล: ความคิดเห็นต่อแอพพลิเคชั่นเรียกจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ กรณีศึกษา:...

15 ก.พ. 62 11:26 น. –เอแบคโพลล์ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจความคิดเห็นต่อแอพพลิเคชั่นเรียกจักรยานยนต์รับจ้าง สาธารณะ... อ่านต่อ

เอยูโพล: ดัชนีความเครียดของคนไทย ไตรมาส 3 กรณีศึกษา: ตัวอย่างประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร...

23 พ.ย. 61 10:06 น. –เอแบคโพลล์ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องดัชนีความเครียดของคนไทยไตรมาส 3 กรณีศึกษา:... อ่านต่อ

เอยูโพล: ดัชนีความเครียดของคนไทย

24 ส.ค. 61 14:41 น. –เอแบคโพลล์ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องดัชนีความเครียดของคนไทยกรณีศึกษา : ตัวอย่างประชาชนทั่วไป... อ่านต่อ

เอยูโพล: เทศกาลเข้าพรรษา 2561 ของคนกรุงเทพฯ

20 ก.ค. 61 09:56 น. –เอแบคโพลล์ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องเทศกาลเข้าพรรษา 2561 กรณีศึกษา : ตัวอย่างประชาชนอายุ 18... อ่านต่อ

เอยูโพล: ฟุตบอลโลก 2018 ของคนกรุงเทพฯ

10 ก.ค. 61 11:24 น. –เอแบคโพลล์ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องฟุตบอลโลก 2018 กรณีศึกษา : ตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป... อ่านต่อ

เอยูโพล: ดัชนีความเครียดของคนไทย

28 พ.ค. 61 12:00 น. –เอแบคโพลล์ กรณีศึกษา : ตัวอย่างประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล)... อ่านต่อ

เอยูโพล: ดัชนีความเครียดของคนไทยไตรมาส 4

8 ก.พ. 61 11:48 น. –เอแบคโพลล์ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องดัชนีความเครียดของคนไทยไตรมาส 4 กรณีศึกษา :... อ่านต่อ

เอยูโพลล์: ดัชนีความเครียดของคนไทย

8 ส.ค. 60 13:57 น. –เอแบคโพลล์ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องดัชนีความเครียดของคนไทยกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนในเขตกรุงเทพมหา... อ่านต่อ

เอยูโพลล์: ดัชนีความเครียดของคนไทย

19 พ.ค. 60 11:16 น. –เอแบคโพลล์ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องดัชนีความเครียดของคนไทยกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนในเขตกรุงเทพมหา... อ่านต่อ

เอยูโพลล์: ดัชนีความเครียดของคนไทย

20 ก.พ. 60 15:13 น. –เอแบคโพลล์ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร และหัวเมืองใหญ่ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล)... อ่านต่อ

เอยูโพลล์: พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของคนกรุง

10 ก.พ. 60 14:03 น. –เอแบคโพลล์ กรณีศึกษาตัวอย่างคนทำงานที่มีอายุ 20 55 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล)... อ่านต่อ

เอยูโพลล์: ดัชนีความเครียดของคนไทย

9 ก.ย. 59 10:00 น. –เอแบคโพลล์ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง “ดัชนีความเครียดของคนไทย”... อ่านต่อ

เอยูโพลล์: ความคิดเห็นของประชาชนต่อเทศกาลเข้าพรรษาปี 2558

27 ก.ค. 58 11:02 น. –เอแบคโพลล์ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร และหัวเมืองใหญ่ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพลล์)... อ่านต่อ

เอยูโพลล์: คนไทยกับเทศกาลปีใหม่ 2558

24 ธ.ค. 57 11:25 น. –เอแบคโพลล์ คนไทยกับเทศกาลปีใหม่ 2558 กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร และหัวเมืองใหญ่ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ... อ่านต่อ

เอยูโพลล์: ผลกระทบและความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ

8 ส.ค. 57 11:57 น. –เอแบคโพลล์ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ และผู้ใช้เส้นทางสัญจรบริเวณจุดจอดรถ ในเขตกรุงเทพมหานคร สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: ครอบครัวดี-สังคมดี ? : กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่

16 เม.ย. 57 09:07 น. –เอแบคโพลล์ ดร. ปรีชา เมธาวัสรภาคย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ครอบครัวดี – สังคมดี ?... อ่านต่อ

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ