เอยูโพล: "อาจารย์ที่ใช่ การเรียนที่ชอบ”

ข่าวผลสำรวจ Friday May 26, 2023 12:50 —เอแบคโพลล์

เอยูโพล (AU POLL) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง ?อาจารย์ที่ใช่ การเรียนที่ชอบ? จากนักศึกษาปริญญาตรีทั่วประเทศ

จำนวน 1,012 คน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ? 9 มีนาคม 2566

ส่วนใหญ่อยากเรียนควบคู่ทำกิจกรรม

นักศึกษา GEN Z ส่วนใหญ่ 78.5% ต้องการเรียนควบคู่กับการทำกิจกรรม ในขณะที่ 63.7% ที่ต้องการเลือกวิชาเรียนเองได้ และมีจำนวนไม่น้อย 19.0% ที่ต้องการเรียนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย

อาจารย์ยุคใหม่ ต้องสอนสนุก ใจดี

เกือบทั้งหมดหรือ 99.3% ชอบอาจารย์ที่สอนสนุก ใจดี เป็นกันเอง และมีความยืดหยุ่น รองลงมาคือ 86.0% ชอบอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งนี้นักศึกษา GEN Z 82.1% เชื่อความรู้ที่อาจารย์สอน ในขณะที่ ยังมีบางส่วนคือ 17.1% ที่เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง

2 ใน 3 กังวลเนื้อหาการเรียน และเกินครึ่งไม่ได้เรียนที่วางแผนไว้

เมื่อสอบถามถึงความกังวลเรื่องการเรียนสิ่งที่ GEN Z กังวลมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 75.2% กังวลเรื่องความยากของเนื้อหาวิชาที่เรียน ในขณะที่ 62.3% กังวลเรื่องเกรดและคะแนนที่ได้รับ และ 42.8% กังวลเรื่องการทำงานในอนาคต ทั้งนี้เกินครึ่งหรือ 51.7% ไม่ได้เรียนคณะหรือมหาวิทยาลัยที่วางแผนไว้ เนื่องจากสอบไม่ติด ผู้ปกครองไม่ให้เรียน อยู่ไกล และจบแล้วกลัวไม่มีงานทำ เป็นต้น

ตัวเองและเพื่อนคือสิ่งสำคัญในการเรียน

ทั้งนี้คนที่มีความสำคัญต่อการเรียนของชาว GEN Z มากที่สุดคือตัวเอง (79.9%) ในขณะที่เกินครึ่ง ระบุว่าเพื่อนคือสิ่งที่สำคัญในการเรียน (55.4%) และเกือบครึ่งระบุว่าคืออาจารย์ (48.1%) นอกจากนี้ความภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ 63.3% รู้สึกความภูมิใจ ในขณะที่ 32.7% รู้สึกเฉยๆ และ 4.0% ไม่ภูมิใจ จากผลสำรวจข้างต้นเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาในการประยุกต์การจัดรูปแบบการเรียนการสอน ให้สอดรับกับความต้องการของนิสิต-นักศึกษาในปัจจุบัน เพื่อความสุข สนุกกับการเรียนและเป้าหมายในการเรียนร่วมกัน

ที่มา: เอยูโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ