ไทยรุกหนักตลาดอินเดีย แสดงบทบาทนำของประธานอาเซียน ในงาน India – ASEAN Expo and Summit ครั้งที่ 4

ข่าวเศรษฐกิจ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 13:17 น. —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

‘พาณิชย์’ จัดทัพทีมประเทศไทยเข้าร่วมงานอินเดีย-อาเซียน เอ็กซ์โปแอนด์ซัมมิท ครั้งที่ 4 (the 4th India – ASEANExpo and Summit)หวังยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการค้าดิจิทัล และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ตลอดจนเร่งผลักดันผลสรุปการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ภายในปี 2562ที่ไทยเป็นประธานอาเซียน พร้อมลงพื้นที่แหล่งผลิตน้ำมันรำข้าวอินเดีย ซึ่งเป็นแหล่งนำเข้าอันดับหนึ่งของไทย มุ่งต่อยอดอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวของประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ตนจะเดินทางเข้าร่วมงานอินเดีย-อาเซียน เอ็กซ์โปแอนด์ซัมมิท ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “การสร้างสรรค์อนาคตร่วมกัน(Co-creating the Future)” ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กรุงนิวเดลี ตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดีย ซึ่งงานดังกล่าวมุ่งเน้นการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับอินเดียให้ครอบคลุมเศรษฐกิจใหม่ อาทิ การค้าดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเศรษฐกิจทางทะเล โดยภายในงานดังกล่าวจะมี 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมหาแนวทางขยายการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับอินเดีย 2) งานแสดงสินค้าและศักยภาพด้านการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวของประเทศ โดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)บมจ. การบินไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB)รวมทั้งภาคเอกชนชั้นนำของไทย ในสาขาธุรกิจศักยภาพ อาทิ การก่อสร้าง การเดินเรือและโลจิสติกส์ การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ และล้อยางรถยนต์ และ 3) กิจกรรมจับคู่และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างนักธุรกิจอาเซียนกับอินเดีย

นอกจากนี้ ตนจะพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดีย ร่วมกับรัฐมนตรีการค้าของอินโดนีเซีย และเลขาธิการอาเซียน เพื่อขอให้อินเดียสนับสนุนผลักดันสรุปผลการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน

นางสาวชุติมา กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนจะใช้โอกาสในการเดินทางเยือนอินเดียครั้งนี้ลงพื้นที่สำรวจอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันรำข้าวของอินเดีย ณ รัฐหารยะนา ซึ่งอินเดียเป็นแหล่งนำเข้าน้ำมันรำข้าวอันดับ 1 ของไทย มีมูลค่า 1.01 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 1 ใน 4 ของการนำเข้าทั้งหมดของไทย โดยไทยและอินเดียเป็นแหล่งผลิตน้ำมันรำข้าวที่สำคัญของโลก และปัจจุบันน้ำมันรำข้าวได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จากกระแสรักสุขภาพของผู้บริโภคทั่วโลก กระทรวงพาณิชย์จึงต้องการผลักดันและยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันรำข้าว เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าวของไทยที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก

ทั้งนี้ ในปี 2560 การค้าระหว่างอาเซียนกับอินเดียมีมูลค่า 73,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวกว่าร้อยละ 25.4 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.9ด้านการลงทุนโดยตรงจากอินเดียมีมูลค่า 1,800 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.8 ในส่วนการค้าทวิภาคีไทย-อินเดีย ในปี 2561 มีมูลค่า 12,463.74 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.16จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกของไทยไปอินเดีย มูลค่า 7,600.32 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกที่สำคัญ อาทิ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ รถยนต์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และการนำเข้าจากอินเดีย มูลค่า 4,863.43 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้านำเข้าที่สำคัญ อาทิ อัญมณีและเครื่องประดับ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สินแร่โลหะอื่น ๆ และเศษโลหะและผลิตภัณฑ์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ