‘กรมเจรจาฯ’ เผย ไทยเตรียมประเดิมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ATIGA นัดแรก ในรอบ 12 ปี

ข่าวเศรษฐกิจ Monday September 12, 2022 14:28 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะเจรจายกระดับความตกลง ATIGA ครั้งแรก ในรอบ 12 ปี มุ่งหารือปรับปรุงโครงสร้างความตกลงให้ทันสมัย เปิดกว้าง สอดคล้องกับการพัฒนาในภูมิภาคและระดับสากล และทิศทางการค้าโลก เน้นเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตระดับภูมิภาค คาดจะส่งผลให้มูลค่าการค้าในอาเซียนเพิ่มขึ้น

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ประกาศเริ่มการเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งแรกของคณะเจรจายกระดับความตกลง ATIGA (Trade Negotiating Committee for the ATIGA Upgrading Negotiation: ATIGA TNC) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2565 ณ จังหวัดกระบี่

     นางอรมน กล่าวว่า การประชุมคณะเจรจายกระดับความตกลง ATIGA จะมีการหารือแผนงานการเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) เพื่อปรับปรุงความตกลง ATIGA ซึ่งมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นตลาดเดียว และเคลื่อนย้ายสินค้าภายในภูมิภาคได้อย่างเสรี ลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างอาเซียน ซึ่งได้ลงนามเมื่อปี 2552 และมีผลบังคับใช้ในปี 2553 ให้สอดคล้องกับการพัฒนาในภูมิภาคและระดับสากล และเปิดกว้างสำหรับประเด็นใหม่ๆ ในทิศทางของโลกในอนาคต เช่น การยกระดับให้พิธีการศุลกากรของประเทศสมาชิกสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (Customs Modernisation) ที่มีความสะดวกและง่ายต่อการตรวจปล่อยสินค้ากรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน (Express Consignment) การค้ากับสิ่งแวดล้อม (Trade and Environment) การสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) เข้าถึงตลาดในภูมิภาคมากขึ้น การเชื่อมโยงระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์       (e-Document) เป็นต้น

สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมคณะเจรจาฯ จะประกอบด้วยหัวหน้าคณะเจรจายกระดับความตกลง ATIGA (ATIGA TNC Lead) ของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งประธานคณะทำงานทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ คณะเจรจาด้านพิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า คณะเจรจาด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้า คณะเจรจาด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช คณะเจรจาด้านมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิคและกระบวนการตรวจสอบและรับรอง คณะเจรจาด้านการเยียวยาทางการค้า และคณะเจรจาด้านกฎหมายและสถาบัน

?การประชุมของคณะเจรจาฯ ในช่วงปลายเดือนนี้ จะเป็นการเจรจายกระดับความตกลงในรอบ 12 ปี เพื่อให้ความตกลง ATIGA เป็นความตกลงที่สอดคล้องกับสภาวะการค้าในปัจจุบัน และรองรับทิศทางการค้าในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้มีการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตในระดับภูมิภาคที่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าการค้าในอาเซียนเพิ่มมากขึ้น? นางอรมนเสริม

อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยมาอย่างยาวนาน โดยในปี 2564 การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่า 110,868.81 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน 20.5% ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย ซึ่งไทยได้ดุลการค้ากับอาเซียนมูลค่า 19,430.77 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยส่งออกและนำเข้าจากอาเซียนเป็นอันดับหนึ่ง ในสัดส่วน 23% และ 17% ของมูลค่าการค้าไทยกับโลกตามลำดับ สินค้าส่งออกสำคัญของไทย เช่น น้ำมันสำเร็จรูป ยานยนต์และชิ้นส่วน เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เป็นต้น และสินค้านำเข้าสำคัญ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

12 กันยายน 2565

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ