กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ คว้ารางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น และรางวัลมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ระดับพื้นฐาน ประจำปี 2565

ข่าวเศรษฐกิจ Monday September 19, 2022 16:05 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็น 1 ใน 9 ของหน่วยงานส่วนกลาง และเป็น 1 ใน 44 ของหน่วยงานทั่วประเทศ ที่ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยในปีนี้กรมได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว รวมทั้งกรมยังได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ระดับพื้นฐาน ประจำปี 2565 จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานการให้บริการของกรมเป็นครั้งที่ 2 เช่นกัน

นางอรมนฯ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กรมให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนกรมด้วยนโยบาย ?DTN ? I3? คือ Innovation : นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด Involvement: มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ Integrity : เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน จากการผลักดันการดำเนินงานของกรมด้วยนโยบาย ?DTN - I3? ส่งผลให้กรมสามารถสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสร้างความน่าเชื่อถือสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยทั้ง 2 รางวัลที่กรมได้รับในปีนี้ สะท้อนให้เห็นว่ากรมยึดถือและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ และให้ความสำคัญกับการจัดแสดงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก เป็นการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน อีกทั้งแสดงให้เห็นว่ากรมให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน และผลักดันการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาพัฒนาการให้บริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จนเป็นที่ยอมรับของประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ

อย่างไรก็ดี ในโอกาสนี้ขอขอบคุณบุคลากรกรมทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนกรมไปสู่เป้าหมายเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการ จนเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยกรมขอยืนยันว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อประชาชนต่อไป

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ