‘กรมเจรจาฯ’ จัดสัมมนาเผยผลอัปเกรด ‘FTA อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์’ยกระดับการค้าไทยสู่ตลาดโลก

ข่าวเศรษฐกิจ Friday September 15, 2023 13:42 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนา ?อัปเกรด FTA อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เสริมสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ ยกระดับการค้าไทยสู่ตลาดโลก? เผยผลการปรับปรุงความตกลง AANZFTA มุ่งช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้า สนับสนุน SMEs จัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐให้โปร่งใส ชี้! ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจประเด็นใหม่ๆ ทั้งสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซคาร์บอน รับมือการค้ารูปแบบใหม่

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักอเมริกา แปซิฟิกและองค์การระหว่างประเทศ (นางสาวจณัญญา บัณฑุกุล) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง ?อัปเกรด FTA อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เสริมสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ ยกระดับการค้าไทยสู่ตลาดโลก? เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ โรงแรม เรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพฯ โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และผู้สนใจ ได้รับทราบผลการปรับปรุงความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area: AANZFTA) ซึ่งบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2553 และได้เริ่มมีการเจรจาเพื่อทบทวนและปรับปรุงความตกลงเมื่อปี 2564 ซึ่งต่อมาหาข้อสรุปการเจรจาได้สำเร็จในปลายปี 2565

นางสาวจณัญญา บัณฑุกุล ผู้อำนวยการสำนักอเมริกา แปซิฟิกและองค์การระหว่างประเทศ กล่าวว่า จากการสัมมนาครั้งนี้ พบว่า ความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) ฉบับปรับปรุง จะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้ายิ่งขึ้น เนื่องจากมีการเพิ่มประเด็นการค้าใหม่ๆ ที่สอดรับกับบริบทการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไปไว้ด้วย อาทิ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐให้มีความโปร่งใสและนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ และการส่งเสริมการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจกับประเด็นใหม่ๆ เช่น สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการการปล่อยก๊าซคาร์บอน การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสนับสนุน SMEs การพัฒนาสาขาเศรษฐกิจใหม่ๆ (เศรษฐกิจ BCG และอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า) เป็นต้น เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลก รวมถึงยกระดับมาตรฐานและสุขอนามัยของสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และรับมือกับการค้าในปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้ กรมมีแผนที่จะนำผลการเจรจาอัปเกรดความตกลง AANZFTA ผนวกกับความเห็นที่ได้จากการสัมมนาครั้งนี้ เสนอให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณา เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ไทยไปร่วมลงนามความตกลง AANZFTA ฉบับปรับปรุงต่อไป โดยขณะนี้มีสมาชิก 6 ประเทศ คือ บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ได้ลงนามความตกลงฉบับปรับปรุงแล้ว ยังเหลือไทย เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ เมียนมา และ สปป.ลาว ที่จะต้องเร่งลงนามความตกลงดังกล่าว หลังจากการลงนามแล้ว จะเป็นขั้นตอนการให้สัตยาบันความตกลง ซึ่งจะขึ้นกับการดำเนินกระบวนการภายในของแต่ละประเทศสมาชิก โดยในส่วนของไทย จะต้องเสนอให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้สัตยาบันความตกลงของไทย ซึ่งความตกลงจะมีผลบังคับใช้เมื่อสมาชิกอาเซียนอย่างน้อย 4 ประเทศ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ได้ให้สัตยาบันแล้ว

14 กันยายน 2566

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ