‘กรมเจรจาฯ’ ปลื้ม! ศูนย์แสดงสินค้านำเข้านานาชาติแห่งประเทศจีน (CIIE) เปิดบ้านต้อนรับ ‘สหกรณ์โคนม-ผู้ประกอบการนมโคแปรรูป’ 12 บริษัท พร้อมเจรจาธุรกิจการค้าไทย-จีน เน้นเร่งใช้ประโยชน์ FTA ขยายส่งออกตลาดจีน

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday May 23, 2024 13:22 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

?กรมเจรจาฯ? ปลื้ม! ศูนย์แสดงสินค้านำเข้านานาชาติแห่งประเทศจีน (CIIE) เปิดบ้านต้อนรับ ?สหกรณ์โคนม-ผู้ประกอบการนมโคแปรรูป? 12 บริษัท พร้อมเจรจาธุรกิจการค้าไทย-จีน เน้นเร่งใช้ประโยชน์ FTA ขยายส่งออกตลาดจีน

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นำทีมสหกรณ์โคนมและผู้ประกอบการนมโคแปรรูปทั่วประเทศ 12 บริษัท ทั้งนม UHT นมอัดเม็ด ไอศกรีม และโยเกิร์ตกรอบ สำรวจศักยภาพตลาดจีน ย่านการค้าในนครเซี่ยงไฮ้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต เหอหม่าและโอเล่ ร่วมหารือบริษัท Bright Dairy and Food จำกัด โรงงานผลิตนมรายใหญ่ของจีน พร้อมจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าจีนและโมเดิร์นเทรดกว่า 70 บริษัท พร้อมปักหมุดนมแบรนด์ไทยในตลาดจีน

นางสาวบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล) นำสหกรณ์โคนมและผู้ประกอบการนมโคแปรรูป 12 บริษัท ผู้ผลิตนมและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เกรดพรีเมียม เป็นสินค้านวัตกรรม อาทิ นม UHT แลกโตสฟรี นมอัดเม็ดโปรไบโอติกส์ป้องกันฟันผุ นมอัดเม็ดพลัสแคลเซียม ไอศกรีมผลไม้ และโยเกิร์ตกรอบ เดินทางไปสำรวจศักยภาพตลาดและจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าและโมเดิร์นเทรดของจีน ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2567 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการ ?โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA? เพื่อส่งเสริมสหกรณ์โคนมและผู้ประกอบการนมและผลิตภัณฑ์ส่งออกไปตลาดจีน โดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) อาเซียน-จีน ซึ่งจีนได้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าศุลกากรให้กับสินค้าดังกล่าวจากไทยแล้ว และเป็นไปตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) ที่มุ่งผลักดันการใช้ประโยชน์จาก FTA ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถปรับตัวและเตรียมความพร้อมให้สอดรับกับกติกาการค้าใหม่ของโลก พร้อมกับนำผลจากการเจรจาไปสื่อสารกับเกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและขยายการส่งออกสินค้าไทยไปตลาดโลก

นางสาวบุณิกา กล่าวว่า การดำเนินโครงการในปีนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 เพื่อมุ่งกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีน ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย และนำเข้านมและผลิตภัณฑ์อันดับ 2 จากไทย รองจากอาเซียนด้วยมูลค่าการนำเข้ากว่า 40 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และเร่งใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีน เพิ่มการส่งออกสินค้านมโคแปรรูปในตลาดจีน โดยกรมได้นำผู้ประกอบการสำรวจย่านการค้าในนครเซี่ยงไฮ้ ทั้งซุปเปอร์มาร์เก็ตเหอหม่าและโอเล่ ซึ่งเป็นโมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่ของจีนที่มีสาขาทั่วประเทศ เป็นธุรกิจค้าปลีก ให้บริการในรูปแบบ ?New Retail? เชื่อมโยงการค้าออนไลน์และออฟไลน์ นอกจากนี้ กรมได้ร่วมมือกับ Bank of China และศูนย์แสดงสินค้านำเข้านานาชาติแห่งประเทศจีน (CIIE) ในนครเซี่ยงไฮ้ จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับคู่ค้าจีนกว่า 70 บริษัท เป็นการสร้างโอกาสทางการค้าในการขยายตลาดให้สินค้านมแบรนด์ไทยเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้นำเข้า ผู้ผลิต ตัวแทนกระจายสินค้า กลุ่มผู้ผลิตนมและนมแปรรูป ตัวแทนโมเดิร์นเทรด โลจิสติกส์ แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ และผู้ประกอบการภาคสินค้าเกษตร ถือเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าและประสบการณ์ในการทำธุรกิจกับคู่ค้าจีน โดยคู่ค้าจีนให้ความสนใจกับสินค้านมและผลิตภัณฑ์ของไทย เนื่องจากมีการนำนวัตกรรมมาสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า อาทิ นมอัดเม็ดพลัสแคลเซียม นม UHT แลคโตสฟรี และนมอัดเม็ดป้องกันฟันผุ อีกทั้งจะหารือรายละเอียดเรื่องผลิตภัณฑ์ การส่งมอบสินค้า และการเยี่ยมชมโรงงานในไทยต่อไป

นอกจากนี้ กรมได้นำประกอบการหารือกับผู้บริหารบริษัท Bright Dairy and Food จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตนมโคแปรรูปรายใหญ่ในจีน ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์กว่า 110 ปี มีโรงงาน 19 แห่งทั่วประเทศ ส่วนใหญ่ผลิตนมพาสเจอไรซ์ ชีสสติ๊ก ลูกอมรสนมตรากระต่ายขาว จำหน่ายภายในประเทศจีน โดยผู้ประกอบการไทยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้านมและผลิตภัณฑ์ในเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ขนาดสินค้า ราคา ความต้องการของผู้บริโภคจีน ซึ่งทั้งสองฝ่ายอาจมีโอกาสร่วมมือด้านการค้าสินค้านมและผลิตภัณฑ์ด้วยกัน

นางสาวบุณิกา เพิ่มเติมว่า โครงการ ?โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA? เป็นโครงการต้นแบบที่กรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร สหกรณ์โคนม และผู้ประกอบการนมโคแปรรูป โดยใช้ประโยชน์จาก FTA เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดการค้าเสรี โดยกรมดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 ที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการไทยและคู่ค้า FTA ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ผู้ประกอบการได้ยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่า โดยมีมูลค่าส่งออกนมโคแปรรูปภายใต้โครงการกว่า 300 ล้านบาท และพัฒนาผู้ประกอบการเป็นผู้ส่งออกได้ และในครั้งนี้ เป็นอีกครั้งที่โครงการประสบผลสำเร็จ โดยผู้ประกอบการได้คู่ค้าจีน และกรมได้สร้างจุดเริ่มต้นของความร่วมมือกับ CIIE เปิดพื้นที่ศูนย์แสดงสินค้านำเข้านานาชาติแห่งประเทศจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้ นำสินค้านมโคแปรรูปและสินค้าไทยอื่นๆ ไปเข้าร่วมงาน เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักและเพิ่มเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจในจีนทั้งออนไลน์และออฟไลน์

21 พฤษภาคม 2567

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ