ข่าวอินโฟเควสท์
15:01 "คาเธ่ย์ แปซิฟิก" หั่นคาดการณ์รายได้ หลังนักท่องเที่ยวไม่กล้าเยือนฮ่องกง   สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส ได้ปรับลดคาดการณ์รายได้ เนื่องจาก…
14:48 ฮ่องกงเตรียมรับมือการประท้วงต่อต้านรัฐบาลครั้งใหม่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้   ฮ่องกงกำลังเตรียมรับมือกับการประท้วงในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงการสร…
14:47 ธปท.เผยทุนสำรองระหว่างประเทศ 11 ต.ค.อยู่ที่ US$ 220.6 พันล้าน   วันที่ 11 ต.ค.62 อยู่ที่ 220.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากวันที่ 4 ต.ค.62 อยู่ที่ 2…
14:44 ราคาตลาดยาง TOCOM: สัญญาส่งมอบเดือน มี.ค.2563 ปิดบวกแตะ 166.0 เยน   โดยสัญญายางส่งมอบเดือน มี.ค.2563 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 164.7 166.3 เยน ปิดต…
14:42 ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบวันนี้ นักลงทุนจับตารัฐสภาอังกฤษเตรียมโหวตข้อตกลง Brexit   ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนรอดูสัญญาณบ่งชี้ว่า รัฐ…

กรุงเทพโพลล์: ความใฝ่ฝันของเด็กไทยในปี 2550

ข่าวผลสำรวจ กรุงเทพโพลล์ -- ศุกร์ที่ 12 มกราคม 2550 16:02:20 น.
ด้วยในวันเสาร์ที่ 13 มกราคมนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงได้ดำเนินการสำรวจความ

คิดเห็นเรื่อง “ความใฝ่ฝันของเด็กไทยในปี 2550”  โดยเก็บข้อมูลจากเด็กอายุ 6-14 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 1,193 คน

เมื่อวันที่ 10 -11 มกราคม 2550 สรุปผลได้ดังนี้
1.  บุคคลในดวงใจที่เด็กชื่นชอบและใฝ่ฝันอยากเป็นมากที่สุด  (เป็นคำถามปลายเปิดให้ระบุคำตอบเอง)
- อยู่ในกลุ่มนักร้อง นักแสดง และนางงาม ได้แก่ อั้ม พัชราภา/
แพนเค้ก เขมนิจ/ ขวัญ อุษามณี/ ปู ไปรยา/ กบ สุวนันท์/ นุ่น วรนุช/
ฟิล์ม รัฐภูมิ/ กอล์ฟ-ไมค์/ แดน ดีทูบี/ นาตาลี เกลโบว่า ฯลฯ...........................ร้อยละ     27.9

- อยู่ในกลุ่มพ่อ แม่ ญาติพี่น้อง.....................................................ร้อยละ     23.6

- อยู่ในกลุ่มการ์ตูน เกม ได้แก่ โคนัน/ นารูโตะ/ โดเรม่อน/ อุลตร้าแมน/

ซุปเปอร์แมน/ คิตตี้ ฯลฯ.......................................................ร้อยละ     10.5

- อยู่ในกลุ่มนักกีฬา ได้แก่ เดวิด เบคแค่ม/ โรนัลดิญโญ/ โรเจอร์ เฟดเดอเรอร์

ภราดร ศรีชาพันธุ์/ ดนัย อุดมโชค/ ลีซอ...........................................ร้อยละ     10.3

- อยู่ในกลุ่มครู อาจารย์.........................................................ร้อยละ      9.4

- อยู่ในกลุ่มนักการเมือง ได้แก่ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์/พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร/

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ/ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน.....................................ร้อยละ      5.6

- อยู่ในกลุ่มทหาร ตำรวจ ได้แก่ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน/

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์.......................................................ร้อยละ      4.8

- อื่นๆ อาทิ แพทย์ นักธุรกิจ ผู้ประกาศข่าว ตัวเอง.....................................ร้อยละ      5.7

- ไม่มีใครเป็นบุคคลในดวงใจ.....................................................ร้อยละ      2.2

2.  โตขึ้นอยากเป็นคนแบบไหนมากที่สุด

-  คนดี ไม่คดโกง.............................................................ร้อยละ     52.1

-  คนเก่ง คนฉลาด............................................................ร้อยละ     32.6

-  คนรวย...................................................................ร้อยละ      4.7

-  คนสวย คนหล่อ.............................................................ร้อยละ      4.6

-  คนดัง คนมีชื่อเสียง..........................................................ร้อยละ      4.6

-  อื่นๆ อาทิ คนที่ใช้ชีวิตแบบพอเพียง...............................................ร้อยละ      1.4

3.  การรับทราบเกี่ยวกับคำขวัญวันเด็กประจำปีนี้

-  ทราบ....................................................................ร้อยละ     73.3

-  ไม่ทราบ..................................................................ร้อยละ     26.7

4.  ความเข้าใจความหมายของคำขวัญวันเด็กปีนี้

-  เข้าใจ...................................................................ร้อยละ     68.2

-  ไม่เข้าใจ.................................................................ร้อยละ     31.8

5. ความคิดเห็นที่มีต่อความประพฤติของผู้ใหญ่ในปัจจุบันในเรื่อง การมีคุณธรรมนำใจ การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และการหลีก
เลี่ยงอบายมุข
ต้องปรับปรุงแก้ไข   ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข
(ร้อยละ)          (ร้อยละ)

1. การมีคุณธรรมนำใจ (ซื่อสัตย์ ไม่คดโกง)                                 85.8             14.2

2. การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง (ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย)                           84.9             15.1

3. การหลีกเลี่ยงอบายมุข (ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่เล่นการพนัน ไม่เสพยาเสพติด)   91.5              8.5

6.  พร 1 ข้อที่อยากขอในโอกาสวันเด็กปี 2550

- ขอให้คนไทยรักกัน..............................................ร้อยละ      43.2

- ขอให้เรียนเก่ง................................................ร้อยละ      28.2

- ขอให้ไม่มีการวางระเบิด.........................................ร้อยละ      18.4

- ขอของเล่น...................................................ร้อยละ       2.3

- ขอให้ได้ไปเที่ยวงานวันเด็ก.......................................ร้อยละ       2.1

- อื่นๆ เช่น ขอให้ในหลวงทรงมีพระชนมายุยืนนาน ขอให้ครอบครัวมีความสุข
ขอให้พ่อแม่อายุยืน ขอให้โลกนี้มีแต่คนดี ขอให้มีเพื่อนมากๆ ฯลฯ.............ร้อยละ       5.8
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ
เพื่อสอบถามความคิดเห็นของเด็กในประเด็นต่อไปนี้
1.  บุคคลในดวงใจที่เด็กชื่นชอบและใฝ่ฝันอยากเป็นมากที่สุด
2.  การรับรู้และความเข้าใจที่เด็กมีต่อคำขวัญวันเด็กประจำปี 2550
3.  ความคิดเห็นที่มีต่อความประพฤติของผู้ใหญ่ในปัจจุบันในเรื่อง การมีคุณธรรมนำใจ การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและการหลีก
เลี่ยงอบายมุข
4.  พร 1 ข้อที่อยากขอเนื่องในโอกาสวันเด็กปี 2550
ระเบียบวิธีการสำรวจ
การสำรวจใช้วิธีสุ่มโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยม
ศึกษาตอนต้น จำนวน 35 แห่ง เป็นโรงเรียนรัฐบาล 22 แห่ง และโรงเรียนเอกชน 13 แห่ง จากนั้นจึงสุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 1,193 คน เป็นเพศชายร้อยละ 41.7 และเพศหญิงร้อยละ 58.3
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีความคลาดเคลื่อน ฑ 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล   :       10 -11มกราคม 2550
วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ    :       12 มกราคม 2550
ตาราง ข้อมูลประชากรศาสตร์
จำนวน        ร้อยละ
เพศ :

ชาย                          497          41.7

หญิง                          696          58.3

อายุ

6-8 ปี                        225          18.9

9-11 ปี                       418          35.0

12-14 ปี                      550          46.1

ระดับชั้นที่กำลังศึกษาอยู่

ประถมศึกษา                    721          60.4

มัธยมศึกษาตอนต้น                472          39.6

--ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์--
-พห-
ข่าวที่เกี่ยวข้อง