กรุงเทพโพลล์: “นับถอยหลัง 21 วัน สู่การเลือกตั้ง”

ข่าวผลสำรวจ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 08:49 น. —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: “นับถอยหลัง 21 วัน สู่การเลือกตั้ง”

ประชาชนที่ตัดสินใจแล้ว 12.8% จะเลือกพรรคเพื่อไทยรองลงมา 11.6% จะเลือกพรรคพลังประชารัฐและ 7.6% จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ขณะที่ส่วนใหญ่ 53.4% ยังไม่ตัดสินใจ

ส่วนประชาชนที่ตัดสินใจแล้ว 17.2% จะสนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีรองลงมา12.0% จะสนับสนุนคุณหญิงสุดารัตน์และ 6.9% จะ สนับสนุนนายอภิสิทธิ์ขณะที่ 46.0% ยังไม่ตัดสินใจ

ทั้งนี้ส่วนใหญ่ 96.5% ตั้งใจว่าจะไปเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค. 62 โดย 48.8% ระบุว่าได้รับข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งอยู่ ในระดับปานกลาง

กรุงเทพโพลล์: “นับถอยหลัง 21 วัน สู่การเลือกตั้ง”

เนื่องในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึง สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “นับถอยหลัง21 วัน สู่การเลือกตั้ง” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,491 คน พบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 96.5 ตั้งใจว่าจะไปเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 24 มี.ค. 62 ที่จะถึงนี้ขณะที่ร้อยละ 1.3 ตั้งใจว่าจะไม่ไป ส่วนที่เหลือร้อยละ 2.2 ยังไม่แน่ใจ

ทั้งนี้เมื่อถามว่า “ได้รับทราบข้อมูลความรู้ความเข้าใจและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 มากน้อยเพียงใด” ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 48.8 ระบุว่าได้รับความรู้ปานกลาง รองลงมาร้อยละ 33.6 ระบุว่าได้รับความรู้มากถึงมากที่สุด และร้อยละ 17.6 ระบุว่าได้รับความรู้ น้อยถึงน้อยที่สุด

ทั้งนี้เมื่อถามว่า “ในการเลือกตั้งครั้งนี้ตั้งใจจะเลือกผู้สมัครจากพรรคใดมาบริหารประเทศ”ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 53.4 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ ขณะที่ประชาชนที่ตัดสินใจแล้วร้อยละ 12.8 ระบุว่า จะเลือกพรรคเพื่อไทย รองลงมาร้อยละ 11.6 ระบุว่า จะเลือกพรรคพลังประชารัฐ และ ร้อยละ 7.6 ระบุว่า จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์

เมื่อถามต่อว่า “ในการเลือกตั้งครั้งนี้จะสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรี”ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 46.0 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ ขณะที่ประชาชนที่ ตัดสินใจแล้วร้อยละ 17.2 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รองลงมาร้อยละ 12.0 ระบุว่า คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และร้อยละ 6.9 ระบุว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

โปรดพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ความเห็นต่อการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 มี.ค. 62 ที่จะถึงนี้
ตั้งใจว่าจะไป                           ร้อยละ 96.5
ตั้งใจว่าจะไม่ไป                          ร้อยละ  1.3
     โดยให้เหตุผลว่า เรียน ทำงาน ติดธุระ       ร้อยละ 0.5
            เบื่อหน่ายการเมือง        ร้อยละ 0.2
            เลือกไปก็ไม่เห็นทำประโยชน์ให้เลย  ร้อยละ 0.1
            ไม่รู้จะเลือกไปทำไม       ร้อยละ 0.1
            อื่นๆ             ร้อยละ 0.4
ไม่แน่ใจ                              ร้อยละ 2.2
2.การได้รับทราบ ข้อมูลความรู้ความเข้าใจ และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด          ร้อยละ  6.8
มาก            ร้อยละ 26.8
ปานกลาง          ร้อยละ 48.8
น้อย            ร้อยละ 12.4
น้อยที่สุด          ร้อยละ  5.2
3. เมื่อถามว่า “ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ท่านตั้งใจจะเลือกผู้สมัครจากพรรคใดมาบริหารประเทศ”
พรรค               สำรวจ       สำรวจ       สำรวจ     เพิ่มขึ้น/ลดลง
               (12-13 ก.พ. 62)  (18-20 ก.พ. 62)  (25-26ก.พ. 62)    (ร้อยละ)
พรรคเพื่อไทย             9.3       11.7        12.8       +1.1
พรรคพลังประชารัฐ           7.0       10.2        11.6       +1.4
พรรคประชาธิปัตย์           6.3       10.6        7.6       -3.0
พรรคอนาคตใหม่            7.5        9.8        5.7       -4.1
พรรคเสรีรวมไทย           1.7        2.6        1.8       -0.8
พรรคชาติไทยพัฒนา           0.7        0.6        0.9       +0.3
พรรคภูมิใจไทย            0.4        1.5        0.7       -0.8
พรรครวมพลังประชาชาติไทย        -        0.4        0.4        0.0
พรรคชาติพัฒนา            0.2        0.3        0.1       -0.2
พรรคการเมืองอื่นๆ           0.7        0.6        0.4       -0.2
งดออกเสียง (Vote NO)         -         -        4.6       +4.6
ยังไม่ตัดสินใจ            66.2       51.7        53.4       +1.7
4. เมื่อถามว่า “ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ท่านจะสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรี”
                 สำรวจ       สำรวจ       สำรวจ     เพิ่มขึ้น/ลดลง
               (12-13 ก.พ. 62)  (18-20 ก.พ. 62)  (25-26ก.พ. 62)    (ร้อยละ)
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา       12.0       15.1        17.2       +2.1
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์        8.1       11.0        12.0       +1.0
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ         6.1        8.9        6.9       -2.0
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ        6.6        9.0        5.5       -3.5
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส      3.3        4.8        4.6       -0.2
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์          2.3        3.0        2.9       -0.1
นางกัญจนา ศิลปอาชา          0.5        0.4        0.5       +0.1
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ          0.5        0.3        0.2       -0.1
นายอนุทิน ชาญวีรกุล          0.2        0.2        0.2        0.0
คน อื่นๆ               1.0        0.1        0.1        0.0
งดออกเสียง (Vote NO)         -         -        4.1       +4.1
ยังไม่ตัดสินใจ            59.4       47.2        46.0       -1.2

รายละเอียดการสำรวจ

วัตถุประสงค์การสำรวจ

เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการได้รับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ตลอดจนแนวโน้มการเลือกสนับสนุนพรรคการเมืองและนายกรัฐมนตรีจากพรรคต่างๆ เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ?3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 25-26 กุมภาพันธ์ 2562

     วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ   : 2 มีนาคม 2562

--ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ