กรุงเทพโพลล์: “ผลสำรวจการคาดการณ์การเลือกตั้ง 62”

ข่าวผลสำรวจ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 08:45 น. —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: “ผลสำรวจการคาดการณ์การเลือกตั้ง 62”
1. เมื่อถามว่า “ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ท่านตั้งใจจะเลือกผู้สมัครจากพรรคใดมาบริหารประเทศ”
พรรคพลังประชารัฐ          ร้อยละ  25.9
พรรคเพื่อไทย            ร้อยละ  25.6
พรรคอนาคตใหม่           ร้อยละ  20.5
พรรคประชาธิปัตย์           ร้อยละ  15.1
พรรคเสรีรวมไทย           ร้อยละ  3.7
พรรคภูมิใจไทย            ร้อยละ  2.6
พรรคชาติไทยพัฒนา          ร้อยละ  0.7
กรุงเทพโพลล์: “ผลสำรวจการคาดการณ์การเลือกตั้ง 62”
พรรคชาติพัฒนา            ร้อยละ  0.7
พรรครวมพลังประชาชาติไทย       ร้อยละ  0.4
พรรคการเมืองอื่นๆ          ร้อยละ  1.2
งดออกเสียง (Vote NO)        ร้อยละ  3.6
เมื่อพิจารณาเป็นรายภูมิภาค พบว่า
พรรค                           ภาค
           กทม.     กลาง    ตะวันออก     เหนือ     อีสาน      ใต้    ตะวันตก
พรรคพลังประชารัฐ    34.3     27.7     32.6     19.3     19.1     30.4     23.3
พรรคเพื่อไทย      17.4     25.4     15.8     40.6     38.5      5.2     18.4
พรรคอนาคตใหม่     21.9     20.7     17.9     23.3     23.7     13.8     17.5
พรรคประชาธิปัตย์     16.1     12.5     18.4      6.9      7.9     32.5     27.2
พรรคเสรีรวมไทย     4.1      3.3      5.3      3.0      2.9      4.2      6.8
พรรคภูมิใจไทย      0.4      2.9      3.7      0.5      3.1      3.5      2.9
พรรคชาติไทยพัฒนา     0.0      1.8      0.5      0.5      0.2      0.3      1.0
พรรครวมพลังประชาชาติไทย 0.4      0.0      0.5      0.5      0.2      1.0      1.0
พรรคชาติพัฒนา      0.4      0.6      0.0      0.5      1.4      0.3      0.0
พรรคการเมืองอื่นๆ     2.1      1.6      1.1      1.9      0.6      1.2      0.0
งดออกเสียง (Vote NO)  2.9      3.5      4.2      3.0      2.4      7.6      1.9
รวม         100.0     100.0     100.0     100.0     100.0     100.0     100.0
2. เมื่อถามว่า “ท่านจะสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรี”
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา        ร้อยละ  28.7
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์        ร้อยละ  20.6
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ        ร้อยละ  19.2
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ         ร้อยละ  14.8
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์          ร้อยละ  5.7
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส      ร้อยละ  4.8
นายอนุทิน ชาญวีรกูล          ร้อยละ  1.0
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ          ร้อยละ  0.5
นางกัญจนา ศิลปอาชา          ร้อยละ  0.4
คน อื่นๆ               ร้อยละ  1.1
งดออกเสียง (Vote NO)        ร้อยละ  3.2
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ

เพื่อสะท้อนผลสำรวจการคาดการณ์การเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ?3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 12 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2562

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 24 มีนาคม 2562

--ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ