ข่าวอินโฟเควสท์
18:28 "ทาร์เก็ต"เผยกำไร,รายได้สูงกว่าคาดในไตรมาส 2   ทาร์เก็ต ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐ เปิดเผยว่า บริษัทมีกำไรและรายได้สูงกว่าคาดในไตรมาส…
18:24 "ทรัมป์"ยอมรับกำลังพิจารณาปรับลดภาษีเงินเดือน สวนทางความเห็นเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาว   ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวยอมรับว่า เขากำลังพิจารณาเกี…
18:21 ธอส. เผยยอดสินเชื่อปล่อยใหม่ H1/62 ต่ำกว่าเป้ารับผลกระทบวันหยุดมาก-มาตรการ LTV แต่คาดทั้งปีตามเป้า 2.03 แสนลบ.   นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จั…
18:21 ภาวะตลาดอนุพันธ์: ปรับขึ้นขานรับส่งออก ก.ค.ดีกว่าคาด-ราคาน้ำมันฟื้นหนุนหุ้นพลังงาน ,เงินไหลกลับเข้าตลาดหุ้น   นายจรณเวท ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการฝ่…
18:19 TTA มั่นใจทั้งปีมีกำไรแม้ H1/62 ขาดทุน 266.25 ลบ.เชื่อธุรกิจเรือปรับตัวดีขึ้นตามความต้องการตลาด   นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แ…

กรุงเทพโพลล์: “คนกรุงปฏิบัติตนอย่างไร...ช่วงเข้าพรรษา”

ข่าวผลสำรวจ กรุงเทพโพลล์ -- จันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 08:23:21 น.
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานี้พุทธศาสนิกชน ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.4 มีแผนจะไปทำบุญเวียนเทียนถวายเทียนพรรษา โดยร้อยละ ร้อยละ 48.6
ระบุว่าตั้งใจจะทำบุญตักบาตรทุกวันพระในช่วงเข้าพรรษา
ทั้งนี้ผู้ดื่มสุราส่วนใหญ่ร้อยละ 87.0 ตั้งใจจะเข้าร่วมตามคำเชิญชวนงดเหล้าตลอดเข้าพรรษา แต่อาจขอดื่มเฉพาะงานสังสรรค์บางงาน

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง“คนกรุงปฏิบัติตนอย่างไร...ช่วงเข้าพรรษา”โดยเก็บข้อมูล

พุทธศาสนิกชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,194 คนได้ผลสำรวจดังนี้
เมื่อถามความเห็นว่า ปัจจุบันพุทธศาสนิกชนในกรุงเทพฯ ห่างไกลจากการเข้าวัดทำบุญฟังเทศน์ฟังธรรมหรือไม่ พบว่าร้อยละ 45.5 คิดว่ายังใกล้ชิดกัน
เหมือนเดิมรองลงมาร้อยละ 39.9 คิดว่าห่างไกลมากขึ้น และร้อยละ 14.6 ระบุว่าไม่แน่ใจ
สำหรับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานี้ พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.4 ระบุว่ามีแผนที่จะทำบุญ (เวียนเทียนถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน)

รองลงมาร้อยละ 12.4 ระบุว่ามีแผนที่จะไปทำบุญพร้อมไปท่องเที่ยวด้วย และร้อยละ 9.5 มีแผนที่จะท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาที่เหลือร้อยละ 26.7 ระบุว่าไม่มีแผน

เพราะต้องทำงาน / ไม่ได้หยุดยาว
ส่วนสิ่งที่พุทธศาสนิกชนตั้งใจจะทำในช่วงเข้าพรรษาปีนี้ นั้น ร้อยละ 48.6 ระบุว่าจะทำบุญตักบาตรทุกวันพระช่วงเข้าพรรษา รองลงมาร้อยละ 35.2
ระบุว่า จะสวดมนต์นั่งสมาธิบ่อยขึ้น และร้อยละ 26.5 ระบุว่า จะไม่ดื่มเหล้าตลอด 3 เดือน

เมื่อถามเฉพาะผู้ที่ดื่มสุราว่า จากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญ“รักษาชีวิตอย่าติดสุรา” ในกิจกรรม“ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”

ชวนคนไทยงดเหล้าตลอดเข้าพรรษาจะเข้าร่วมตามคำเชิญชวนหรือไม่อย่างไร ส่วนใหญ่ร้อยละ 87.0 จะเข้าร่วมตามคำเชิญชวน (โดยร้อยละ 36.8 คิดว่าจะงด

แต่อาจดื่มเฉพาะงานสังสรรค์บางงานรองลงมาร้อยละ 32.2 คิดว่าจะงดตลอด 3 เดือนและร้อยละ 18.0 คิดว่าจะงดแต่อาจไม่ครบ 3 เดือน) ขณะที่ ร้อยละ 13.0

ระบุว่าจะไม่เข้าร่วมตามคำเชิญชวนและคิดว่าจะดื่มตามปกติ
สุดท้ายเมื่อถามความเห็นพุทธศาสนิกชนเกี่ยวกับหลักธรรมในราชสังคหวัตถุ 4 หรือหลักธรรมในการวางนโยบายปกครองบ้านเมือง ว่าอยากให้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และครม.ชุดใหม่ ยึดถือข้อใดมากที่สุดส่วนใหญ่ร้อยละ 36.2 เห็นว่าควรยึดหลักธรรมในข้อ สะสะเมธัง คือการบำรุงบ้านเมือง

ให้เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและเกษตรกรรมรองลงมาร้อยละ 29.3 เห็นว่าควรยึดหลักธรรมข้อ สัมมาปาสัง คือฉลาดในการแก้ปัญหาสังคมส่งเสริมอาชีพช่วยให้
คนจนให้ตั้งตัวได้
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ปัจจุบันคนกรุงเทพฯห่างไกลจากการเข้าวัดทำบุญฟังเทศน์ฟังธรรมหรือไม่

คิดว่าห่างไกลมากขึ้น                                          ร้อยละ  39.9

คิดว่าใกล้ชิดกันอยู่เหมือนเดิม                                    ร้อยละ  45.5

ไม่แน่ใจ                                                   ร้อยละ  14.6

2.  เมื่อถามว่า “มีแผนจะทำบุญหรือท่องเที่ยวในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานี้หรือไม่ อย่างไร”

มีแผนที่จะทำบุญ (เวียนเทียนถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน)          ร้อยละ  51.4

มีแผนที่จะไปทำบุญพร้อมไปท่องเที่ยวด้วย                            ร้อยละ  12.4

มีแผนที่จะท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนา                              ร้อยละ   9.5

ไม่มีแผนเพราะต้องทำงาน / ไม่ได้หยุดยาว/อยู่บ้านเฉยๆ               ร้อยละ  26.7

3. สิ่งที่ตั้งใจจะทำในช่วงเข้าพรรษาปีนี้ 5 อันดับแรก คือ

ทำบุญตักบาตรทุกวันพระช่วงเข้าพรรษา                             ร้อยละ  48.6

สวดมนต์ นั่งสมาธิ บ่อยขึ้น                                      ร้อยละ  35.2

ไม่ดื่มเหล้าตลอด 3 เดือน                                      ร้อยละ  26.5

งดเว้นอบายมุขต่างๆ                                          ร้อยละ  20.0

เดินสายทำบุญตามวัดต่างๆ                                      ร้อยละ  19.0

4. จากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญ “รักษาชีวิตอย่าติดสุรา” ในกิจกรรม“วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ชวนคนไทยงดเหล้าตลอด

เข้าพรรษาจะเข้าร่วมตามคำเชิญชวนหรือไม่อย่างไร

เข้าร่วมตามคำเชิญชวน โดย.....                                ร้อยละ  87.0

คิดว่าจะงดแต่อาจดื่มเฉพาะงานสังสรรค์บางงาน  ร้อยละ 36.8

คิดว่าจะงดตลอด 3 เดือน                  ร้อยละ 32.2

คิดว่าจะงดแต่อาจไม่ครบ 3 เดือน            ร้อยละ 18.0

ไม่เข้าร่วมตามคำเชิญชวน คิดว่าจะดื่มตามปกติ                        ร้อยละ  13.0

5.จากหลักธรรมที่ใช้ในการวางนโยบายในการปกครองและบริหารบ้านเมือง“ราชสังคหวัตถุ 4” ข้อที่อยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ

ครม. ชุดใหม่ยึดถือมากที่สุดคือ

สะสะเมธัง คือการบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและเกษตรกรรม             ร้อยละ  36.2

สัมมาปาสัง คือฉลาดในการแก้ปัญหาสังคมส่งเสริมอาชีพ ช่วยให้คนจนให้ตั้งตัวได้              ร้อยละ  29.3

วาจาเปยยัง คือ การพูดตามความเป็นจริง และตามความเป็นธรรม มีวาจาที่ชวนฟัง           ร้อยละ  20.4

ทำให้คนอยากร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน

ปุริสเมธัง คือ รู้จักเลือกใช้คน ให้ตรงกับตำแหน่งที่เหมาะสมส่งเสริมคนดีมีความสามารถ        ร้อยละ  14.1


รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ
เพื่อสำรวจความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในกรุงเทพฯ เกี่ยวกับ สิ่งที่ตั้งใจจะทำในช่วงเข้าพรรษา ตลอดจนหลักธรรมที่อยากบอกให้รัฐบาล
ยึดถือและนำไปปฏิบัติในการบริหารประเทศเพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
ประชากรที่สนใจศึกษา
การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากพุทธศาสนิกชนอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน

(Multi-Stage Sampling) โดยสุ่มเขตการปกครองทั้งเขตชั้นนอกชั้นกลางและชั้นในได้แก่เขตดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ทวีวัฒนา ทุ่งครุ บางเขน บางซื่อ บางบอน

บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบฯ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง และสาทรจากนั้นจึงสุ่มถนนและประชากร

เป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,194คน
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ?3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วย

ข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  :  8-10 กรกฎาคม 2562
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 13 กรกฎาคม 2562
--ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง