กรุงเทพโพลล์: “คนกรุงกับการท่องเที่ยวปีใหม่ 2020”

ข่าวผลสำรวจ Friday December 27, 2019 08:50 —กรุงเทพโพลล์

คนกรุง 74.6% มีแผนเดินทางในช่วงหยุดยาวปีใหม่ โดยจะไปเที่ยวต่างจังหวัด เยี่ยมญาติมากที่สุด 67.6% กังวลการจราจรติดขัดอัมพาต 80.3% วอนเจ้าหน้าที่รัฐการเข้มงวดตรวจตราคนเมาแล้วขับ คนกรุงอยากไปเคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2020 ในวัดที่จัดให้มีสวดมนต์ข้ามปีตามวิถีพุทธ โดยอยากไปเคาท์ดาวน์กับ ลุงตู่และพี่ตูน บอดี้สแลม มากที่สุด

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “คนกรุงกับการท่องเที่ยวปีใหม่ 2020” โดยเก็บ ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,145 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 74.6 มีแผนจะเดินทางในช่วงหยุดยาวปีใหม่ ที่จะถึงนี้ (28 ธ.ค. – 1 ม.ค.) โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 49.4 จะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด / กลับบ้านเกิด เยี่ยมญาติ รองลงมาร้อยละ 41.0 จะไปเข้าวัด ทำบุญ และร้อยละ 22.2 จะไปช้อปปิ้ง กินข้าวตามร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ขณะที่ร้อยละ 25.4 ไม่มีแผนที่จะไปไหน จะอยู่บ้าน

สำหรับเรื่องที่กังวล หากต้องเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาวปีใหม่พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.6 กังวลเรื่องการจราจรที่ติดขัด เป็นอัมพาต รองลงมาคือ เรื่องอุบัติเหตุ รถชน บนท้องถนนคิดเป็นร้อยละ 60.7 และความแออัดของคนในสถานที่เที่ยว คิดเป็นร้อยละ 40.0

ส่วนเรื่องที่อยากให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้มงวดดูแลเกี่ยวกับการเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัยมากที่สุดคือ การเข้มงวดตรวจตรา คนเมาแล้วขับ คิดเป็นร้อยละ 80.3 รองลงมาคือ การเข้มงวดผู้ขับขี่รถเร็วเกินมาตรฐานที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 57.3 และเส้นทาง ถนนหนทางที่ดี ทั้งทางหลัก และทางเลี่ยงเมือง คิดเป็นร้อยละ 42.5

เมื่อถามความเห็นต่อมาตรการทั้งชิมช้อปใช้ และ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย จะกระตุ้นเศรษฐกิจการใช้จ่ายในช่วงปีใหม่ได้มากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.7 เห็นว่าจะกระตุ้นได้ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 24.3 เห็นว่าจะกระตุ้นได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

ด้านสถานที่ที่อยากไปเคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2020 มากที่สุดคือ วัดที่จัดให้มีสวดมนต์ข้ามปีตามวิถีพุทธ คิดเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมาคือ ลานประตูท่าแพ เชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 19.1 เซ็นทรัล เวิลด์ กทม. คิดเป็นร้อยละ 13.6 พัทยา ชลบุรี คิดเป็นร้อยละ 11.7 และภูเก็ต คิดเป็นร้อยละ 11.2

เมื่อถามถึงความตั้งใจจะไปเคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2020 พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 63.1 ตั้งใจว่าจะไม่ไป ขณะที่ร้อยละ 36.9 ตั้งใจว่าจะไป

สุดท้ายเมื่อถามคำถามปลายเปิดว่าคนดัง นักการเมือง นักร้อง นักแสดงไทย ที่อยากเคาท์ดาวน์ร่วมฉลองขึ้นปีใหม่ 2020 พบว่า นักการเมืองที่อยาก เคาท์ดาวน์ร่วมฉลองขึ้นปีใหม่ด้วยมากที่สุดคือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาคิดเป็นร้อยละ 15.1 รองลงมาคือ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ คิดเป็นร้อยละ 7.6 และ ทักษิณ ชินวัตรคิดเป็นร้อยละ 1.8

ส่วนดารา นักร้อง นักแสดงไทยที่อยากเคาท์ดาวน์ร่วมฉลองขึ้นปีใหม่ด้วยมากที่สุดคือ อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) คิดเป็นร้อยละ 8.2 รองลงมาคือ พัชราภา ไชยเชื้อ (อั้ม) คิดเป็นร้อยละ 7.2 และธงไชย แมคอินไตย์ (เบิร์ด) คิดเป็นร้อยละ 6.8

โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

1. ข้อคำถาม “มีแผนที่จะทำอะไร ในช่วงหยุดยาวปีใหม่ที่จะถึงนี้ (28 ธ.ค. – 1 ม.ค.)” (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
มีแผนเดินทาง                           ร้อยละ 74.6
     โดย   จะไปท่องเที่ยว ต่างจังหวัด / กลับบ้านเกิด เยี่ยมญาติ  ร้อยละ 49.4
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) จะไปเข้าวัดทำบุญ                ร้อยละ 41.0

จะไปช้อปปิ้ง กินข้าวตามร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 22.2

          จะไปต่างประเทศ                ร้อยละ  1.6
ไม่มีแผนที่จะไปไหน จะอยู่บ้าน                     ร้อยละ 25.4

2. เรื่องที่ท่านกังวล หากต้องเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาวปีใหม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
การจราจรที่ติดขัด เป็นอัมพาต                     ร้อยละ 67.6
อุบัติเหตุ รถชน บนท้องถนน                      ร้อยละ 60.7
ความแออัดของคนในสถานที่เที่ยว                    ร้อยละ 40.0
ที่พัก อาหาร ราคาแพง                       ร้อยละ 19.2
การก่อการร้าย วางระเบิด สร้างสถานการณ์               ร้อยละ  5.7
อื่นๆ ระบุ ไม่กังวล ไม่ไปไหน ต้องทำงาน                ร้อยละ  5.2

3. เรื่องที่อยากให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้มงวดดูแลเกี่ยวกับการเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
การเข้มงวดตรวจตราคนเมาแล้วขับ                   ร้อยละ 80.3
การเข้มงวดผู้ขับขี่รถเร็วเกินมาตรฐานที่กำหนด               ร้อยละ 57.3
เส้นทาง ถนนหนทางที่ดี ทั้งทางหลักและทางเลี่ยงเมือง            ร้อยละ 42.5
การเดินทางเป็นหมู่คณะ กลุ่มรถยนต์ กลุ่มบิ๊กไบค์ กลุ่มมอเตอร์ไซค์        ร้อยละ 26.3

4. ความเห็นต่อมาตรการทั้งชิมช้อปใช้ และ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย จะกระตุ้นเศรษฐกิจการใช้จ่ายในช่วงปีใหม่ได้มากน้อยเพียงใด
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 44.9 และน้อยที่สุดร้อยละ 30.8)       ร้อยละ 75.7
ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็นมากที่สุดร้อยละ 2.0  และค่อนข้างมากร้อยละ 22.3)      ร้อยละ 24.3

5. สถานที่ที่อยากไปเคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2020 (5 อันดับแรก)(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
วัดที่จัดให้มีสวดมนต์ข้ามปีตามวิถีพุทธ                   ร้อยละ 31.0
ลานประตูท่าแพ เชียงใหม่                      ร้อยละ 19.1
เซ็นทรัล เวิลด์ กทม.                        ร้อยละ 13.6
พัทยา ชลบุรี                           ร้อยละ 11.7
ภูเก็ต                              ร้อยละ 11.2
หัวหิน ประจวบฯ                          ร้อยละ  8.3
เอเชียทีค กทม.                          ร้อยละ  6.8
เกาะพงัน สุราษฎร์ธานี                       ร้อยละ  5.3
อัมพวา สมุทรสงคราม                        ร้อยละ  4.2
ประตูเมืองขอนแก่น                         ร้อยละ  3.1
ผับ บาร์ต่างๆ                           ร้อยละ  1.8
อื่นๆ อาทิ ไม่ไปไหน อยู่บ้าน ต้องทำงาน                 ร้อยละ 16.7

6. ความตั้งใจจะไปเคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2020 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตั้งใจว่าจะไม่ไป                          ร้อยละ 63.1
ตั้งใจว่าจะไป                           ร้อยละ 36.9

7. คนดัง นักการเมือง ดารา นักร้อง นักแสดงไทย ที่อยากเคาท์ดาวน์ร่วมฉลองขึ้นปีใหม่ 2020 (5 อันดับแรก)(คำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)
นักการเมือง (5 อันดับแรก)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา                     ร้อยละ 15.1
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ                        ร้อยละ  7.6
ทักษิณ ชินวัตร                           ร้อยละ  1.8
พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส                   ร้อยละ  1.6
คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์                     ร้อยละ  1.2

ดารา นักร้อง นักแสดง (5 อันดับแรก)
อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม)                  ร้อยละ  8.2
พัชราภา ไชยเชื้อ (อั้ม)                       ร้อยละ  7.2
ธงไชย แมคอินไตย์ (เบิร์ด)                     ร้อยละ  6.8
ณเดชน์ คูกิมิยะ                          ร้อยละ  6.2
ศุกลวัฒน์ คณารศ (เวียร์)                      ร้อยละ  5.8

รายละเอียดการสำรวจ

วัตถุประสงค์การสำรวจ

1) เพื่อต้องการทราบถึงแผนการเดินทางในช่วงหยุดยาวปีใหม่ที่จะถึงนี้ (28 ธ.ค. – 1 ม.ค.)

2) เพื่อสะท้อนถึงเรื่องที่กังวลและเรื่องที่อยากให้ภาครัฐเข้มงวดดูแลในช่วงหยุดยาวปีใหม่

3) เพื่อต้องการทราบกิจกรรมที่จะทำในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

4) เพื่อต้องการทราบถึงคนดัง นักการเมือง ดารา นักร้อง นักแสดงไทย ที่อยากเคาท์ดาวน์ร่วมฉลองขึ้นปีใหม่ 2020

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชน ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 20 เขต จากทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ คลองเตย จตุจักร ดอนเมือง ทุ่งครุ บางกอกน้อย บางกะปิ บางขุนเทียน บางเขน บางแค บางซื่อ บางนา บางรัก ปทุมวัน ประเวศ พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ สาทรและปริมณฑล 3 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,145 คน

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบ ด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามแบบปลายเปิด (Open Ended) จากนั้นได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 3 – 9 ธันวาคม 2562

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 27 ธันวาคม 2562

--ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ