กรุงเทพโพลล์: “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คนไทยรับมืออย่างไร”

ข่าวผลสำรวจ Tuesday February 11, 2020 08:37 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คนไทยรับมืออย่างไร”

ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.6 รับมือสถานการณ์ “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019” ด้วยการใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกนอกบ้าน โดยประชาชนร้อยละ76.8 ให้ความสนใจและติดตามมากที่สุดเรื่องวิธีป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อโดยส่วนใหญ่มีระดับความวิตกกังวลเรื่องการติดเชื้อ ในระดับปานกลาง

พร้อมวอนรัฐบาลให้ข้อเท็จจริงแก่ประชาชนขจัดข่าวลวงที่สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชนทั้งนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 68.0 มีความเชื่อมั่น มากถึงมากที่สุดในฝีมือแพทย์และสาธารณสุขของไทยต่อการรับมือ

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คนไทยรับมือ อย่างไร”โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,199 คน พบว่า

กรุงเทพโพลล์: “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คนไทยรับมืออย่างไร”

เรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษจากการติดตามข่าวและสถานการณ์“ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019” ร้อยละ 76.8 คือวิธีป้อง กันตนเองไม่ให้ติดเชื้อ รองลงมาร้อยละ 48.9 คือ แนวทางการรักษาและควบคุมการติดเชื้อ และร้อยละ 43.2 คือ จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทย

เมื่อถามถึงความวิตกกังวล/กลัวการติดเชื้อ “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019” เพียงใด พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 42.0 ระบุว่า กังวล ระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ 37.4 ระบุว่า กังวลระดับน้อยถึงน้อยที่สุด และร้อยละ 20.6 ระบุว่า กังวลระดับมากถึงมากที่สุด

สำหรับการรับมือกับสถานการณ์จากข่าวการติดเชื้อ “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019” นั้นประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 70.6 ระบุว่า รับมือโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกนอกบ้าน รองลงมาร้อยละ 68.5 ระบุว่า ติดตามข่าวสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และร้อยละ 61.6 ระบุว่าระมัดระวังตัวเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีคนเยอะๆ

ส่วนสิ่งที่รัฐบาลควรทำมากที่สุด จากสถานการณ์ “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019”ที่เกิดขึ้นในประเทศขณะนี้ ประชาชนร้อยละ 66.7 ระบุว่า ควรให้ข้อเท็จจริงแก่ประชาชนขจัดข่าวลวงที่สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชน รองลงมาร้อยละ 54.2 ระบุว่า ควรเปิดโอกาสให้บุคลากร ทางการแพทย์มีบทบาทในการออกมาให้ข้อมูลกับประชาชนและร้อยละ 53.1 ระบุว่า ควรให้ข้อปฏิบัติเรื่องการป้องกันที่ถูกต้องกับประชาชนอย่างทั่วถึง

ด้านความมั่นใจในฝีมือของทีมแพทย์และสาธารณสุขของไทยในการรับมือกับสถานการณ์ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 68.0 ระบุว่า มั่นใจมาก ถึงมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 26.5 ระบุว่ มั่นใจปานกลาง และร้อยละ 5.5 เท่านั้นที่ระบุว่ามั่นใจน้อยถึงน้อยที่สุด

โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

1. เรื่องที่สนใจเป็นพิเศษจากการติดตามข่าวและสถานการณ์“ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019”
(สามารถตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
วิธีป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อ                    ร้อยละ 76.8
แนวทางการรักษาและควบคุมการติดเชื้อ                ร้อยละ 48.9
จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทย                   ร้อยละ 43.2
จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตทั่วโลก                  ร้อยละ 40.5
สาเหตุและอาการของโรค                     ร้อยละ 39.0
การกักตัวและการเฝ้าระวังคนไทยที่รับกลับมาจากจีน           ร้อยละ 38.7
จำนวนคนไทยที่ติดเชื้อแล้ว                     ร้อยละ 35.5
วิธีการตรวจคัดกรองคนเข้าประเทศ                 ร้อยละ 33.4

2.วิตกกังวล/กลัวการติดเชื้อ “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019”
กังวลมากถึงมากที่สุด                       ร้อยละ 20.6
กังวลปานกลาง                         ร้อยละ 42.0
กังวลน้อยถึงน้องที่สุด                       ร้อยละ 37.4

3.การรับมือกับสถานการณ์จากข่าวการติดเชื้อ “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019”
(สามารถตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
ใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกนอกบ้าน                 ร้อยละ 70.6
ติดตามข่าวสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง                 ร้อยละ 68.5
ระมัดระวังตัวเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีคนเยอะๆ                ร้อยละ 61.6
ต้องพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือติดตัว /ล้างมือบ่อยขึ้น            ร้อยละ 47.7
ไม่เดินทางออกนอกประเทศ/หลีกเลี่ยงการใช้สนามบิน           ร้อยละ 16.1
ไม่ใช้บริการขนส่งสาธารณะ                    ร้อยละ 10.9
ซื้ออาหารหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอลตุนไว้              ร้อยละ  8.9

4.สิ่งที่รัฐบาลควรทำมากที่สุด จากสถานการณ์ “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019”ที่เกิดขึ้นในประเทขณะนี้
(สามารถตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
ให้ข้อเท็จจริงแก่ประชาชนขจัดข่าวลวงที่สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชน  ร้อยละ 66.7
เปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์มีบทบาทในการออกมาให้ข้อมูลกับประชาชน  ร้อยละ 54.2
ให้ข้อปฏิบัติเรื่องการป้องกันที่ถูกต้องกับประชาชนอย่างทั่วถึง         ร้อยละ 53.1
ควรแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน/ควบคุมราคาและไม่ให้มีการกักตุน    ร้อยละ 50.0
มีมาตรการดูแลพ่นยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดตามสถานที่สำคัญต่างๆทั่วประเทศ ร้อยละ 45.5
ควรปิดประเทศเพื่อป้องกันการรับเชื้อจากประเทศต้นทาง          ร้อยละ 24.2

5. ความมั่นใจในฝีมือของทีมแพทย์และการสาธารณสุขของไทยในการควบคุมดูแลไม่ให้เชื้อไวรัสแพร่กระจาย
มั่นใจมากถึงมากที่สุด                       ร้อยละ 68.0
มั่นใจปานกลาง                         ร้อยละ 26.5
มั่นใจน้อยถึงน้อยที่สุด                       ร้อยละ  5.5

ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ