กรุงเทพโพลล์: วัคซีนพาสปอร์ต กับอนาคตการเดินทาง ยุค COVID-19

ข่าวผลสำรวจ Monday March 15, 2021 08:41 —กรุงเทพโพลล์

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 69.2 ยังไม่รู้แน่ชัดว่าวัคซีนพาสปอร์ตคืออะไร แต่เมื่อทราบถึงประโยชน์แล้วร้อยละ 78.2 เห็นว่า ถ้ามีจะทำให้การเดินทางข้ามประเทศในช่วง COVID-19 สะดวกขึ้น ทั้งนี้ร้อยละ 49.0 ระบุว่าหากไทยตอบรับเรื่อง วัคซีนพาสปอร์ต จะส่งผลดีกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 71.7 มีความเชื่อมั่นว่าการเปิดประเทศสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 จากทั่วโลก จะช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยให้กลับมาคึกคักได้

ส่วนเรื่องที่กังวลมากที่สุด คือ อาจเกิดปัญหาการทุจริตเพื่อให้ได้วัคซีนพาสปอร์ต เช่น ปลอมแปลงเอกสาร /ใช้เงินซื้อ/ทำวัคซีนพาสปอร์ตปลอม

ผลสำรวจเรื่อง ?วัคซีนพาสปอร์ต กับอนาคตการเดินทาง ยุค COVID-19?

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง ?วัคซีนพาสปอร์ต กับอนาคตการเดินทาง ยุค COVID-19? โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,210 คน พบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 69.2 ไม่ทราบว่าวัคซีนพาสปอร์ตคืออะไร ขณะที่ร้อยละ 30.8 ระบุว่าทราบ โดยร้อยละ 78.2 ระบุว่าประโยชน์ของวัคซีนพาสปอร์ตนั้นทำให้สะดวกในการเดินทางข้ามประเทศในช่วง COVID-19 รองลงมาร้อยละ 69.1 ระบุว่าทำให้ลดความเสี่ยงจากการรับ และการแพร่เชื้อ COVID-19 เมื่อไปต่างประเทศ และร้อยละ 67.2 ระบุว่าทำให้สร้างความมั่นใจให้กับประเทศที่ไป ว่าปลอดเชื้อ COVID-19

หากมีการนำวัคซีนพาสปอร์ต มาใช้จริงสำหรับการเดินทาง ประชาชนร้อยละ 32.8 ระบุว่าจะใช้ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 44.6 ระบุว่าจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเป็นที่แรก รองลงมาร้อยละ 9.3 ระบุว่าประเทศจีน และร้อยละ 6.3 ระบุว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อถามว่า หากประเทศไทยมีการตอบรับเรื่อง วัคซีนพาสปอร์ต จะส่งผลดีกับธุรกิจ/ภาคส่วนใดมากที่สุด ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 49.0 ระบุว่าจะส่งผลดีกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รองลงมาร้อยละ 23.9 ระบุว่าธุรกิจการบิน และร้อยละ 13.4 ระบุว่า บริษัททัวร์/บริษัทนำเที่ยว

สำหรับเรื่องที่กังวลมากที่สุดหากมีการนำแนวคิดเรื่อง วัคซีนพาสปอร์ต มาใช้จริง คือ อาจเกิดปัญหาการทุจริตเพื่อให้ได้วัคซีนพาสปอร์ต เช่น ปลอมแปลงเอกสาร /ใช้เงินซื้อ/ทำวัคซีนพาสปอร์ตปลอม ร้อยละ 49.0 รองลงมาคืออาจต้องมีการบังคับใช้ วัคซีนพาสปอร์ต กับแรงงานต่างด้าวก่อนเข้าประเทศไทยด้วย ร้อยละ 26.7 และ การไม่ยอมรับเอกสาร วัคซีนพาสปอร์ตของไทย จากนานาประเทศ ร้อยละ 10.1

ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 71.7 มีความเชื่อมั่นว่าการเปิดประเทศสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 จากทั่วโลก จะช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยให้กลับมาคึกคักได้ ขณะที่ร้อยละ 28.3 ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นถึงไม่เชื่อมั่นเลย

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ทราบหรือไม่ว่า ?วัคซีนพาสปอร์ต? คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

ทราบ                         ร้อยละ 30.8
โดยมีประโยชน์เพื่อ.......
- สะดวกในการเดินทางข้ามประเทศในช่วง COVID-19     ร้อยละ     78.2
- ลดความเสี่ยงจากการรับ และการแพร่เชื้อ COVID-19 เมื่อไปต่างประเทศ     ร้อยละ     69.1
- สร้างความมั่นใจให้กับประเทศที่ไป ว่าปลอดเชื้อ COVID-19          ร้อยละ     67.2
- สิทธิเข้าใช้บริการสถานที่ต่างๆ ในประเทศที่มีข้อกำหนด      ร้อยละ     54.6


ไม่ทราบ                    ร้อยละ 69.2

2. ถ้าในอนาคตมีการนำ วัคซีนพาสปอร์ต มาใช้จริงสำหรับการเดินทาง จะใช้หรือไม่และจะเดินทางไปที่ใดเป็นที่แรก

จะใช้                              ร้อยละ 32.8
เพื่อเดินทางไปประเทศ.................(5 อันดับแรก)
- ญี่ปุน     ร้อยละ     44.6
- จีน     ร้อยละ     9.3
- สหรัฐอเมริกา     ร้อยละ     6.3
- เกาหลีใต้     ร้อยละ     6.0
- มาเลเซีย     ร้อยละ     5.0


ไม่ได้ใช้                    ร้อยละ 67.2


3. หากประเทศไทยมีการตอบรับเรื่อง วัคซีนพาสปอร์ต สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 จะส่งผลดีกับธุรกิจ/ภาคส่วนใดมากที่สุด

แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ     ร้อยละ     49.0
สายการบิน     ร้อยละ     23.9
บริษัททัวร์/นำเที่ยว     ร้อยละ     13.4
โรงแรม/ที่พัก     ร้อยละ     5.9
ร้านอาหาร     ร้อยละ     3.6
การแข่งขันกีฬานานาชาติ     ร้อยละ     1.9
การจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ การแข่งขันกีฬา     ร้อยละ     1.8
อื่นๆ อาทิ บริการขนส่ง รถทัวร์ รถตู้นำเที่ยว     ร้อยละ     0.5

4. ท่านกังวลเรื่องใดมากที่สุดหากมีการนำแนวคิดเรื่อง วัคซีนพาสปอร์ต มาใช้จริง สำหรับการเดินทางข้ามประเทศ

อาจเกิดปัญหาการทุจริตเพื่อให้ได้วัคซีนพาสปอร์ต เช่น ปลอมแปลงเอกสาร /ใช้เงินซื้อ/ทำวัคซีนพาสปอร์ตปลอม     ร้อยละ     49.0
อาจต้องมีการบังคับใช้ วัคซีนพาสปอร์ต กับแรงงานต่างด้าวก่อนเข้าประเทศไทยด้วย      ร้อยละ     26.7
การไม่ยอมรับเอกสาร วัคซีนพาสปอร์ต ของไทย จากนานาประเทศ     ร้อยละ     10.1
ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนจะไม่สามารถเดินทางไปยังต่างประเทศ ที่มีข้อกำหนดเรื่องวัคซีนพาสปอร์ต     ร้อยละ     8.0
หากไม่มี จะไม่ได้รับอนุญาต ให้เข้าในบางสถานที่เมื่อไปต่างประเทศ     ร้อยละ     6.0
อื่นๆ อาทิ กลัวมีการแพร่เชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นเพราะวัคซีนไม่สามารถป้องกันได้ 100%     ร้อยละ     0.2

5.ท่านเชื่อมั่นหรือไม่ว่า การเปิดประเทศสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 จากทั่วโลก จะช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยให้กลับมาคึกคักได้

ค่อนข้างเชื่อมั่นถึงมีความเชื่อมั่น     ร้อยละ     71.7

(โดยแบ่งเป็น เชื่อมั่น ร้อยละ 40.1 และค่อนข้างเชื่อมั่น ร้อยละ 31.6)

ไม่ค่อยเชื่อมั่นถึงไม่เชื่อมั่นเลย     ร้อยละ     28.3

(โดยแบ่งเป็น ไม่ค่อยเชื่อมั่น ร้อยละ 23.0 และ ไม่เชื่อมั่นเลย ร้อยละ 5.3)

รายละเอียดในการสำรวจ

วัตถุประสงค์ในการสำรวจ

เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการนำวัคซีนพาสปอร์ต สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว มาใช้ประกอบการเดินทางข้ามประเทศ ตลอดจนข้อดีต่อการฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยหากตอบรับแนวคิดดังกล่าว เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด(Open Ended) จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 8-10 มีนาคม 2564

วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ : 13 มีนาคม 2564

ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
     จำนวน     ร้อยละ
เพศ
      ชาย     607     50.2
      หญิง     603     49.8
รวม      1,210      100.0
อายุ
      18 ? 30 ปี     111     9.2
      31 ? 40 ปี     186     15.4
      41 ? 50 ปี     316     26.1
      51 ? 60 ปี     330     27.3
      61 ปีขึ้นไป      267     22.0
รวม      1,210      100.0
การศึกษา
      ต่ำกว่าปริญญาตรี     647     53.5
      ปริญญาตรี     431     35.6
      สูงกว่าปริญญาตรี     132     10.9
รวม      1,210      100.0
อาชีพ
     ลูกจ้างรัฐบาล     163     13.5
     ลูกจ้างเอกชน     246     20.3
     ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร     437     36.1
     เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง     93     7.7
     พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/เกษียณอายุ     231     19.1
     นักเรียน/ นักศึกษา      17     1.4
     ว่างงาน      23     1.9
รวม      1,210      100.0


ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th   Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th
Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll


ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ