กรุงเทพโพลล์: วันแม่ กับเรื่องของแม่ที่ลูกอยากบอก

ข่าวผลสำรวจ Monday August 15, 2022 09:30 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: วันแม่ กับเรื่องของแม่ที่ลูกอยากบอก

กิจกรรมที่ลูกๆ ร้อยละ 33.0 จะทำในวันแม่ปีนี้คือ โทรศัพท์ไปพูดคุยกับแม่เพราะอยู่ต่างจังหวัด

โดยร้อยละ 45.1 ระบุคำพูดของแม่ที่ได้ยินบ่อยๆ จนชินหูคือ หิวไหม กินข้าวหรือยัง

ส่วนร้อยละ 56.8 ระบุแม่ในอุดมคติของลูกคือ แม่ที่เป็นเหมือนเพื่อน คุยได้ทุกเรื่องเข้าใจทุกอย่าง

ทั้งนี้ร้อยละ 84.7 ระบุเรื่องที่ลูกๆเป็นห่วงและวิตกกังวลเกี่ยวกับแม่มากที่สุดจากสภาพสังคมในปัจจุบัน คือ เรื่องปัญหาสุขภาพร่างกายของแม่

ผลสำรวจเรื่อง ?วันแม่ กับเรื่องของแม่ที่ลูกอยากบอก?

กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง ?วันแม่ กับเรื่องของแม่ที่ลูกอยากบอก? โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 1,141 คน เมื่อวันที่ 5-9 สิงหาคม ที่ผ่านมาพบว่า

กิจกรรมที่ลูกๆ จะทำในวันแม่ปีนี้มากที่สุด ร้อยละ 33.0 คือ โทรศัพท์หาแม่เพราะอยู่ต่างจังหวัด รองลงมาร้อยละ 30.7 คือ ไปทานข้าวนอกบ้านกับแม่ และร้อยละ 30.0 คือ ทำบุญใส่บาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ส่วนคำพูดของแม่ที่ได้ยินบ่อยๆ จนชินหู นั้น ลูกๆ ส่วนใหญ่ร้อยละ 45.1 ระบุว่า หิวไหม กินข้าวหรือยัง รองลงมาร้อยละ 44.4 ระบุว่า ดูแลตัวเองดีๆนะ และร้อยละ 27.2 ระบุว่า ถึงไหนแล้ว/เมื่อไหร่จะกลับ

ทั้งนี้เมื่อถามว่า แม่ในอุดมคติเป็นแบบใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.8 ระบุว่า แม่ที่เป็นเหมือนเพื่อนคุยได้ทุกเรื่องเข้าใจทุกอย่าง รองลงมาร้อยละ 18.1 ระบุว่า ปล่อยให้ลูกคิดเอง เลือกเอง ตัดสินใจเอง และร้อยละ 6.1 ระบุว่า ไม่จู้จี้ขี้บ่น

สำหรับเรื่องที่เป็นห่วงและวิตกกังวลเกี่ยวกับแม่มากที่สุดจากสภาพสังคมในปัจจุบัน นั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 84.7 ระบุว่า เรื่องปัญหาสุขภาพร่างกายของแม่ รองลงมาร้อยละ 47.0 ระบุว่า เรื่องโรคระบาดต่างๆ เช่น โควิด-19 ไข้หวัดใหญ่ และร้อยละ 24.4 ระบุว่า เรื่องแม่ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมที่ท่านจะทำในวันแม่ปีนี้คือ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ตำตอบ)

โทรศัพท์หาแม่เพราะอยู่ต่างจังหวัด            ร้อยละ     33.0
ไปทานข้าวนอกบ้านกับแม่           ร้อยละ     30.7
ทำบุญใส่บาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล      ร้อยละ     30.0
ทำอาหารมื้อพิเศษทานกันที่บ้าน     ร้อยละ     23.3
ไปเที่ยว พักผ่อน ต่างจังหวัดกับแม่เพราะหยุดยาว     ร้อยละ     14.5
กลับบ้านไปหาแม่ที่ต่างจังหวัด     ร้อยละ     13.7
เข้าร่วมงานวันแม่ที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น          ร้อยละ     4.5

2. คำพูดของแม่ที่ท่านได้ยินบ่อยๆ จนชินหู 10 อันดับแรก คือ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ตำตอบ)

หิวไหม กินข้าวหรือยัง          ร้อยละ     45.1
ดูแลตัวเองดีๆนะ     ร้อยละ     44.4
ถึงไหนแล้ว/เมื่อไหร่จะกลับ     ร้อยละ     27.2
เหนื่อยไหมลูกวันนี้     ร้อยละ     26.3
ใช้เงินให้มันน้อยๆหน่อย     ร้อยละ     20.2
งานหนักไหม/การบ้านเยอะไหม     ร้อยละ     16.5
จะไปไหนอีก          ร้อยละ     11.7
พยายามเข้าลูก     ร้อยละ     10.8
เมื่อไหร่จะตื่น          ร้อยละ     9.5
เก่งมากค่ะลูก /ลูกแม่เก่งที่สุด     ร้อยละ     8.5

3. แม่ในอุดมคติของท่าน 5 อันดับแรก คือ

แม่ที่เป็นเหมือนเพื่อนคุยได้ทุกเรื่องเข้าใจทุกอย่าง     ร้อยละ     56.8
ปล่อยให้ลูกคิดเอง เลือกเอง ตัดสินใจเอง      ร้อยละ     18.1
ไม่จู้จี้ขี้บ่น          ร้อยละ     6.1
ตามใจลูก/ใจดี     ร้อยละ     5.8
ชมเมื่อลูกทำดี     ร้อยละ     3.94. จากสภาพสังคมในปัจจุบันเรื่องที่ท่านเป็นห่วงและวิตกกังวลเกี่ยวกับแม่มากที่สุด 10 อันดับแรก คือ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ตำตอบ)
ปัญหาสุขภาพ ร่างกาย     ร้อยละ     84.7
โรคระบาดต่างๆ (เช่นโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่)     ร้อยละ     47.0
ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย         ร้อยละ     24.4
เครียดเรื่องปัญหาการเงิน หนี้สิน     ร้อยละ     13.0
อุบัติเหตุจากการเดินทาง     ร้อยละ     12.5
ถูกหลอกจาก call center     ร้อยละ     9.8
ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว     ร้อยละ     7.0
ภัยจากโลกโซเชียล     ร้อยละ     6.5
ถูกหลอกให้ซื้อของ จากโฆษณาทีวี/ทางออนไลน์     ร้อยละ     5.7
ปัญหาสุขภาพจิต จากการขาดคนเอาใจใส่          ร้อยละ     5.2


?
รายละเอียดในการสำรวจ

วัตถุประสงค์ในการสำรวจ

เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในมุมมองของลูกเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทำในวันแม่ปีนี้ คำพูดของแม่ที่ได้ยินบ่อยๆ แม่ในอุดมคติและเรื่องที่เป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับแม่จากสภาพของสังคมในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชนในกรุงเทพฯและปริมณฑลที่มีอายุ 15-54 ปีขึ้นไป โดยแบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่เขตจตุจักร ดอนเมือง ธนบุรี บางเขน บางกอกน้อย บางกะปิ บางนา บึงกุ่ม ปทุมวัน พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี วังทองหลาง สายไหม หนองแขม หลักสี่ และปริมณฑล 3 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,141 คน

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (face to face interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 5-9 สิงหาคม 2565

วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ : 12 สิงหาคม 2565

ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
     จำนวน     ร้อยละ
เพศ
      ชาย     564     49.4
      หญิง     577     50.6
รวม     1,141     100.0
อายุ
      15 ? 24 ปี     350     30.7
      25 ? 34 ปี     290     25.4
      35 ? 44 ปี     274     24.0
      45 ? 54 ปี     227     19.9
รวม     1,141     100.0
การศึกษา
      ต่ำกว่าปริญญาตรี     741     64.9
      ปริญญาตรี     344     30.2
      สูงกว่าปริญญาตรี     56     4.9
รวม     1,141     100.0
อาชีพ
     ลูกจ้างรัฐบาล     121     10.6
     ลูกจ้างเอกชน     348     30.5
     ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร     333     29.2
     เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง     22     1.9
     ทำงานให้ครอบครัว     11     1.0
     พ่อบ้าน/ แม่บ้าน     22     1.9
     นักเรียน/นักศึกษา     260     22.8
     ว่างงาน      24     2.1
รวม     1,141     100.0


กรุงเทพโพลล์ โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th   Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th
Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll
ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ