มาตรฐานชิปการ์ดกลางสำหรับบัตรเดบิตที่ออกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ

ข่าวหุ้น-การเงิน 16 เมษายน พ.ศ. 2561 15:48 น. —ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 3.ผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่ สง. 4.สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อกำหนดให้บัตรเดบิตที่ออกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศต้องใช้มาตรฐานชิปการ์ดกลาง เพื่อให้มีความปลอดภัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและเหมาะสมกับธุรกิจการชำระเงินของไทย สนับสนุนการทำธุรกรรมด้วยบัตรเดบิตให้มีความมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ และรองรับการให้บริการที่ข้ามเครือข่ายกันได้ (Interoperability) กำหนดให้มาตรฐานไทยชิปการ์ด เป็นมาตรฐานชิปการ์ดกลางสำหรับบัตรเดบิตที่ออกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง มาตรฐานชิปการ์ดกลางสำหรับบัตรเดบิตที่ออกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ
เลขที่ สนช. 13/2561
ประกาศ ณ วันที่     16 เมษายน 2561
วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา 17 เมษายน 2561
วันที่มีผลบังคับใช้     16 เมษายน 2561
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้     -
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

สาระสำคัญ


เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว