แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของผู้ใช้บริการบาทเนต

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday February 2, 2021 14:30 —ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของผู้ใช้บริการบาทเนต

เลขที่ ฝชพ.(ว) 3/2564

วันที่ออกหนังสือเวียน 2 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่มีผลบังคับใช้ 2 สิงหาคม 2564

วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้ -

สถาบันผู้เกี่ยวข้อง
1.กรมบัญชีกลาง

2.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ

3.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

4.บ.ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

5.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

6.บริษัทเงินทุน

7.บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

8.บริษัทบริหารสินทรัพย์

9.บริษัทผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ

10.บริษัทรับอนุญาต

11.บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

12.บริษัทหลักทรัพย์

13.บุคคลรับอนุญาต

14.ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต

15.ผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่ สง.

16.ศูนย์บริหารเงิน

17.สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

18.สำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ

19.สำนักงานวิเทศธนกิจต่างประเทศ

20.อื่น ๆ

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

เพื่อให้สถาบันผู้ใช้บริการบาทเนตมีแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ

สาระสำคัญ

เพื่อให้สถาบันผู้ใช้บริการบาทเนตมีแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ และการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยฉ้อโกงที่เกี่ยวกับการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ