การใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชีสุทธิของรอบการชำระดุลหักบัญชีในวันที่ส่งเรียกเก็บ

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday May 19, 2022 14:36 —ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง การใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชีสุทธิของรอบการชำระดุลหักบัญชีในวันที่ส่งเรียกเก็บ
เลขที่ สรข. 6/2565
ประกาศ ณ วันที่     19 พฤษภาคม 2565
วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา     -
วันที่มีผลบังคับใช้     -
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้     -

สถาบันผู้เกี่ยวข้อง     1.กรมบัญชีกลาง
2.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
3.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
4.บ.ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
5.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
6.บริษัทเงินทุน
7.บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
8.บริษัทบริหารสินทรัพย์
9.บริษัทผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ
10.บริษัทรับอนุญาต
11.บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
12.บริษัทหลักทรัพย์
13.บุคคลรับอนุญาต
14.ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
15.ผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่ สง.
16.ศูนย์บริหารเงิน
17.สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
18.สำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ
19.สำนักงานวิเทศธนกิจต่างประเทศ
20.อื่น ๆ

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล     -

สาระสำคัญ
เนื่องด้วย ธปท. ยุติการให้บริการระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (ระบบ ICAS)
ถาม-ตอบ     -
เอกสารแนบ     -

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ