แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้มีอำนาจลงนามในใบพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday June 13, 2022 14:56 —ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้มีอำนาจลงนามในใบพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย
เลขที่     สรข. 7/2565
ประกาศ ณ วันที่     13 มิถุนายน 2565
วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา     -
วันที่มีผลบังคับใช้     20 มิถุนายน 2565
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้     -

สถาบันผู้เกี่ยวข้อง     1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
3.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
4.บริษัทเงินทุน
5.บริษัทบริหารสินทรัพย์
6.บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
7.บริษัทหลักทรัพย์
8.สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
9.อื่น ๆ

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล     -

สาระสำคัญ
เพื่อแต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยดังรายนามที่ปรากฏ เป็นเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อกำกับในใบพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและพันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย
ถาม-ตอบ     -
เอกสารแนบ     -

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ