ข้อความการชำระเงินมูลค่าสูงผ่านระบบบาทเนตตามมาตรฐาน ISO 20022

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday July 4, 2022 15:17 —ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง     ข้อความการชำระเงินมูลค่าสูงผ่านระบบบาทเนตตามมาตรฐาน ISO 20022
เลขที่     สรข. 8/2565
ประกาศ ณ วันที่     4 กรกฎาคม 2565
วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา     -
วันที่มีผลบังคับใช้     -
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้     -

สถาบันผู้เกี่ยวข้อง     1.กรมบัญชีกลาง
2.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
3.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
4.บ.ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
5.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
6.บริษัทเงินทุน
7.บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
8.บริษัทบริหารสินทรัพย์
9.บริษัทผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ
10.บริษัทรับอนุญาต
11.บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
12.บริษัทหลักทรัพย์
13.บุคคลรับอนุญาต
14.ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
15.ผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่ สง.
16.ศูนย์บริหารเงิน
17.สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
18.สำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ
19.สำนักงานวิเทศธนกิจต่างประเทศ
20.อื่น ๆ

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล     -

สาระสำคัญ
ธปท. ได้นำมาตรฐาน ISO20022 ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางข้อความการรับส่งข้อมูลมาประยุกต์ใช้กับระบบบาทเนต เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถการรับส่งข้อมูลทางธุรกิจพร้อมกับการชำระเงินมูลค่าสูง
ถาม-ตอบ     -
เอกสารแนบ     -

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ