ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2562

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday June 4, 2019 15:04 —สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ มีจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด 134 รายการ

1. ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2562 เท่ากับ 107.6 (ปี 2553 = 100 และเดือนเมษายน 2562 เท่ากับ 107.9)

2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2562

2.1 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2562เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2562 ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.3 (MoM) จากการลดลงของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 1.1 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี) ตามราคาตลาดโลกที่ปรับลดลง ประกอบกับราคาวัตถุดิบ (เศษเหล็ก) ในประเทศลดลง หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.5 (อ่างล้างหน้า กระจกเงา ที่ใส่สบู่ ฉากกั้นอาบน้ำ) จากการปรับส่วนลดเพื่อกระตุ้นยอดจำหน่าย และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 0.3 (ยางมะตอย) ปรับราคาลดลงตามปิโตรเลียม ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝนโครงการก่อสร้างบางโครงการมีการชะลอตัว

2.2 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2562 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (YoY) จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 11.2 (ไม้พื้น ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว ไม้แบบ วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู) จากไม้นำเข้าราคาสูงขึ้น หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.1 (คอนกรีตบล็อกปูพื้น คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ ขอบคันคอนกรีต) ปรับตามราคาปูนซีเมนต์ผสม ประกอบกับความต้องการใช้คอนกรีตผสมเสร็จที่เพิ่มมากขึ้น หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 1.7 (กระเบื้องบุผนัง-ปูพื้น กระเบื้องยาง) หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (สีเคลือบน้ำมัน สีรองพื้นปูน ซิลิโคน) เนื่องจากวัตถุดิบ (สารเคมี) ราคานำเข้าสูงขึ้น ในขณะที่ดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 3.3 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กดำ ท่อแสตนเลส เหล็กแผ่น ตะปู) เนื่องจากการแข่งขันด้านราคากับเหล็กนำเข้าจากจีน หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.7 (อ่างล้างหน้า ที่ปัสสาวะ กระจกเงา ที่ใส่สบู่ ฉากกั้นอาบน้ำ) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 0.4 (ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์พีวีซี ท่อพีวีซี ข้อต่อ-สามทางพีวีซี ท่อระบายน้ำเสียพีวีซี) จากต้นทุนวัตถุดิบ (เม็ดพลาสติก) ปรับราคาลดลงตามราคาน้ำมัน และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 0.4 (หินย่อย อิฐมอญ อิฐโปร่ง อลูมิเนียมแผ่นเรียบ ยางมะตอย)

2.3 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 เทียบกับเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (AoA) โดยมีปัจจัยจากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 10.2 (ไม้พื้น ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว ไม้แบบ วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู) จากราคาไม้นำเข้าสูงขึ้น หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 2.3 (กระเบื้องเคลือบบุผนัง-ปูพื้น กระเบื้องยาง PVC ปูพื้น) ตามความต้องการใช้ที่เพิ่มมากขึ้นจากโครงการก่อสร้างภาคเอกชน หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.1 (คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา-ปูพื้น คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ ซีทไพล์คอนกรีต ขอบคันคอนกรีต) ตามราคาปูนซีเมนต์และลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ประกอบกับมีความต้องการใช้ในการก่อสร้างของโครงการภาครัฐ หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (ปูนซีเมนต์ผสม) ความต้องการใช้เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของการก่อสร้าง หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (สีเคลือบน้ำมัน สีรองพื้นปูน ซิลิโคน)

ที่มา: สำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

โทร. 0 2507 5805 โทรสาร. 0 2507 5806 / 0 2507 5825

www.price.moc.go.th Email: gsurvey@moc.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ