ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนธันวาคม 2562

ข่าวเศรษฐกิจ Friday January 3, 2020 15:33 —สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนธันวาคม 2562 (ปี 2553 = 100) เท่ากับ 100.7 เทียบกับเดือนธันวาคม 2561 ลดลงร้อยละ 0.3 (YoY) จากการลดลงของราคาหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมร้อยละ 0.9 และผลิตภัณฑ์จากเหมืองร้อยละ 1.3 โดยเฉพาะ กลุ่มน้ำมันเชื้อเพลิง กลุ่มเคมีภัณฑ์ (เม็ดพลาสติก)กลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) กลุ่มโลหะขั้นมูลฐาน กลุ่มเยื่อกระดาษ กลุ่มสิ่งทอ และผลิตภัณฑ์จากเหมือง อาทิ น้ำมันปิโตรเลียมดิบ และก๊าซธรรมชาติ โดยมีเหตุผลสำคัญจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวทำให้ความต้องการซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง ในขณะที่สินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้นร้อยละ 5.0 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเหนียว ผลปาล์มสด ผลไม้ ไก่มีชีวิต และไก่สด ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) พบว่า ดัชนีราคาสินค้าสำเร็จรูปและสินค้ากึ่งสำเร็จรูปลดลง 0.3 และ 0.7 ตามลำดับ ในขณะที่ดัชนีราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1.1 โดยมีห่วงโซ่อุปทานที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นตามวัตถุดิบอย่างชัดเจน ได้แก่ ผลปาล์มสด-น้ำมันปาล์มดิบ จากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐเพื่อลดปริมาณอุปทาน สับปะรดโรงงาน-สับปะรดกระป๋อง และไก่มีชีวิต-ไก่สด จากความต้องการของผู้บริโภคที่มากขึ้น ข้าวเปลือกเหนียว-ข้าวสารเหนียว-แป้งข้าวเหนียว ในขณะที่ หัวมันสำปะหลังสด-ผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังและสตาร์ช มีราคาลดลงจากความต้องการสินค้าที่ชะลอตัว

1. เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (YoY) ลดลงร้อยละ 0.3 โดยหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.9 จากสินค้าสำคัญในกลุ่มเคมีภัณฑ์ ได้แก่ เม็ดพลาสติก ตามความต้องการใช้ที่ชะลอตัว ปุ๋ย ปริมาณสินค้าในสต็อกยังมีอยู่มาก เนื่องจากอุปสงค์ที่ลดลงตามสภาพอากาศที่แปรปรวน และโซดาไฟ ราคาลดลงตามตลาดโลก กลุ่มสิ่งทอ ราคาวัตถุดิบลดลงและปรับราคาเพื่อกระตุ้นยอดขาย กลุ่มเยื่อกระดาษ ตามราคาตลาดโลกและคำสั่งซื้อที่ชะลอตัว กลุ่มโลหะขั้นมูลฐาน (เหล็กแผ่น เหล็กเส้นและเหล็กฉาก) ตามราคาตลาดโลกประกอบกับการแข่งขันสูงกับสินค้าเหล็กที่นำเข้าจากต่างประเทศ กลุ่มเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) ปรับราคาลงเพื่อระบายสินค้ารุ่นเดิม สายไฟ สายเคเบิลและแบตเตอรี่ จากราคาวัตถุดิบลดลง

  • หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.3 จากสินค้าสำคัญ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ และแร่ (ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก วุลแฟรม) เป็นไปตามภาวะตลาดโลก
  • หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 5.0 จากสินค้าสำคัญที่ปรับราคาสูงขึ้นกลุ่มผลผลิตการเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือกเหนียว และยางพารา เนื่องจากเกิดภัยธรรมชาติ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลงขณะที่ความต้องการมีอย่างต่อเนื่อง ผลปาล์มสด จากมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐเพื่อลดปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์ม และผลไม้ (องุ่น กล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ สับปะรดโรงงาน ทุเรียน) จากความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น กลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกร ไก่มีชีวิตและ ไข่ไก่ จากปริมาณผลผลิตลดลงขณะที่ความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น กลุ่มปลาและสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลานิล ปลาทูสด ปูม้า ปูทะเล กุ้งแวนนไม ปลาหมึกกล้วย หอยนางรม หอยลาย และหอยแครง สภาพอากาศแปรปรวนทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง สำหรับสินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และหัวมันสำปะหลัง ความต้องการของตลาดชะลอตัว ผักสด (มะนาว คะน้า ผักกาดหอม ผักชี ผักกาดหัว ผักขึ้นฉ่าย กะหล่ำดอก ผักกวางตุ้ง แตงร้าน บวบ) จากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมาก
2. เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.3 โดยหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.5 จากสินค้าสำคัญที่ปรับตัวสูงขึ้น กลุ่มผลผลิตการเกษตร ได้แก่ มันสำปะหลังสด ผลผลิตออกน้อยเนื่องจากเป็นช่วงต้นฤดูกาล ผลปาล์มสด และยางพารา (น้ำยางข้น ยางแผ่นดิบ เศษยาง) เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีมาตรการ ของภาครัฐเพื่อลดปริมาณสินค้าในสต๊อกประกอบกับเป็นช่วงปริมาณผลผลิตออกน้อย ผลไม้ (สับปะรดโรงงาน ส้มเขียวหวาน มะละกอ) จากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น กลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกร และไก่มีชีวิต จากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลท่องเที่ยวและวันหยุดยาว กลุ่มปลาและสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาทูสด ปลาหมึกกล้วย หอยแครง และกุ้งแวนนาไม จากปริมาณผลผลิตลดลง สำหรับสินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว จากความต้องการของตลาดชะลอตัวประกอบกับใกล้วันหยุดเทศกาลปีใหม่ ส่งผลให้สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์จากข้าว (ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว ข้าวนึ่ง) ราคาปรับลดลงด้วย พืชผัก (มะนาว มะเขือเทศ ผักคะน้า ผักกาดหอม ต้นหอม ผักชี ผักกาดหัว ผักขึ้นฉ่าย กะหล่ำดอก ผักกวางตุ้ง ฟักทอง แตงร้าน) เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยในการเพาะปลูกทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น
  • หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.2 จากสินค้าสำคัญที่ปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ เนื้อสุกร ผลิตภัณฑ์สับปะรด น้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ผลิตภัณฑ์ยาง (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง) ตามราคาวัตถุดิบทางการเกษตรที่ปรับสูงขึ้น น้ำตาลทราย เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลเปิดหีบอ้อย ปี 2562/63 กลุ่มน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันก๊าด) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ตามราคาตลาดโลก
  • หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.4 สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติเหลว (คอนเดนเสท) ตามราคาตลาดโลก
3. เฉลี่ย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.) ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 (AoA) ลดลงร้อยละ 1.0 โดยหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 5.3 จากการสูงขึ้นของราคาสินค้ากลุ่มผลผลิตการเกษตร สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ปลาและสัตว์น้ำ
  • หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.9 จากการลดลงของราคาสินค้ากลุ่มลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
  • หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.8 จากการลดลงของราคาสินค้ากลุ่มสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มยานพาหนะและอุปกรณ์

ที่มา: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ