ข่าวอินโฟเควสท์
12:36 BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)   หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) SAMART 1,000,000 6,300.…
12:36 BIG LOT: เช้านี้ SAMART มูลค่าสูงสุด 6.30 ลบ.ราคาเฉลี่ย 6.30 บ./หุ้น   พบ SAMART มีมูลค่าสูงสุด 6.30 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 6.30 บาท รายงานหล…
12:23 ภาวะตลาดหุ้นออสเตรเลีย: S&P/ASX 200 ปิดบวก 20.60 จุด จากแรงหนุนหุ้นการเงิน   ดัชนี S&P/ASX 200 ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดตลาดวันนี้ปรับตัวสูงขึ้…
12:21 ก.ล.ต. เปิดตัวแหล่งรวมความรู้ "เสี่ยงสูง.com" เน้นให้ความรู้เรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลเบื้องต้นแก่ประชาชน   นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะก…
12:17 สศค. เตรียมปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 61-62 ในช่วงปลายเดือนม.ค.นี้   นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรว…

ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 16:10:17 น.

เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่าง ดศ. แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ (Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Telecommunication, Information Technology and Digital Technology between the Ministry of Digital Economy and Society of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Transport and Communications of the Republic of Finland) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคำที่มิใช่สาระสำคัญ และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ดศ. ดำเนินการได้โดยให้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าว (โดยจะมีการลงนามระหว่างการเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ระหว่างวันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2561)

สาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นการส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลของสองประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาและส่งเสริมด้านไอซีทีและอุตสาหกรรมดิจิทัล ความร่วมมือด้านนวัตกรรมดิจิทัล การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลในกลุ่มผู้ประกอบการต่าง ๆ ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีลักษณะเดียวกับบันทึกความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ประเทศไทยจัดทำกับประเทศอื่น เช่น ประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ เวียดนาม และลาว ซึ่งการลงนามในบันทึกความเข้าใจจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการพัฒนาความร่วมมือด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัลกับประเทศนั้น ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ ในปัจจุบันประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากบันทึกความเข้าใจในลักษณะดังกล่าว เช่น การพัฒนาความร่วมมือเพื่อสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ – ซองนัม และจังหวัดภูเก็ต – ปูซาน ของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อยอดจากบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 14 สิงหาคม 2561--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง