ข่าวอินโฟเควสท์
08:51 ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งเปิดบวก 49.97 จุด ตามทิศทางดาวโจนส์   ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดบวกในวันนี้ ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวย…
08:50 (เพิ่มเติม) สภาผู้แทนฯสหรัฐผ่านร่างกฎหมายสนับสนุนการประท้วงในฮ่องกง   สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยใน…
08:27 ภาวะตลาดทองแดงนิวยอร์ก: เงินดอลล์แข็งค่า ฉุดทองแดงปิดลบ 0.7%   สัญญาทองแดงตลาดนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (15 ต.ค.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงิน…
08:26 "อรอร อัครเศรณี" ขายหุ้น EIC หมดพอร์ต 14.9207%   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 11 ต.ค.ที่ผ่านม…
08:22 ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT: สัญญาถั่วเหลืองปิดลบ เหตุดีมานด์ส่งออกซบเซา   ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT เมื่อคืนนี้ (15 ต.ค.) สัญญาสินค้าโภคภัณฑ…

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 18:21:27 น.

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ดังนี้

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน / การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง
1. สำนักงานเลขานุการกรม / สำนักงานเลขานุการกรม (คงเดิม)
2. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี / โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี (คงเดิม)
3. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) / โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) (คงเดิม)
4. โรงพยาบาลราชวิถี / โรงพยาบาลราชวิถี (คงเดิม)
5. โรงพยาบาลเลิดสิน / โรงพยาบาลเลิดสิน (คงเดิม)
6. โรงพยาบาลสงฆ์ / โรงพยาบาลสงฆ์ (คงเดิม)
7. สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ / สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ แพทย์แห่งชาติ (คงเดิม)
8. สถาบันทันตกรรม / สถาบันทันตกรรม (คงเดิม)
9. สถาบันประสาทวิทยา / สถาบันประสาทวิทยา (คงเดิม)
10. สถาบันพยาธิวิทยา / สถาบันพยาธิวิทยา (คงเดิม)
11. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ / สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (คงเดิม)
12. สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด / สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (คงเดิม)
13. สถาบันโรคทรวงอก / สถาบันโรคทรวงอก (คงเดิม)
14. สถาบันโรคผิวหนัง / สถาบันโรคผิวหนัง (คงเดิม)
15. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ / สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ (คงเดิม)
16. สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ / สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ (คงเดิม)
17. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี / สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (คงเดิม)
18. กลุ่มตรวจสอบภายใน / กลุ่มตรวจสอบภายใน (คงเดิม)
19. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร / กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (คงเดิม)
20. กองคลัง / กองบริหารการคลัง (เปลี่ยนชื่อ)
21. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล / กองบริหารทรัพยากรบุคคล (เปลี่ยนชื่อ)
22. สำนักยุทธศาสตร์ / กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (เปลี่ยนชื่อ) - กองวิชาการแพทย์ ตั้งใหม่
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 7 พฤษภาคม 2562--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง