ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ

ข่าวการเมือง Tuesday November 12, 2019 15:34 —มติคณะรัฐมนตรี

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงกลาโหม (กห.) จัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ (บันทึกความเข้าใจฯ) และให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือ ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ร่วมลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งนี้หากมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างบันทึกความเข้าใจฯ โดยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ให้ กห. พิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ตามที่กระทรวงกลาโหม เสนอ(จะมีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศ คู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting - Plus : MDMM - Plus) ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร)

สาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบการทำงานในการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีด้านการป้องกันประเทศบนพื้นฐานของหลักความเท่าเทียมกัน ผลประโยชน์ร่วมกันและการเคารพอย่างเต็มที่ต่ออำนาจอธิปไตยและและบูรณภาพเหนือดินแดนอย่างเต็มที่ ทั้งสองฝ่ายจะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันด้านความมั่นคง ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลกในภาพรวม

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ