ราคาขายปลีก เนื้อสุกร-เนื้อไก่แนะนำ ประจำวันที่ 27 เม.ย. 2555

ข่าวทั่วไป กรมการค้าภายใน -- ศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 17:14:18 น.
ราคาขายปลีกเนื้อสุกรแนะนำ


ภาค               | ราคาขายปลีกเนื้อสุกรเฉพาะเนื้อแดง|
|  (เนื้อสะโพก เนื้อไหล่) ในตลาดสด|
----------------------------|----------------------------|
กรุงเทพฯ กลาง ตะวันออก ตะวันตก |   ไม่เกิน กก.ละ 125 บาท      |

เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ        |   ไม่เกิน กก.ละ 130 บาท      |

ใต้                          |   ไม่เกิน กก.ละ 135 บาท      |


***ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม  2554***
ราคาขายปลีกเนื้อไก่แนะนำ


ประเภท            |        ราคาจำหน่ายปลีก     |

----------------------------|--------------------------|
ไก่สดทั้งตัว (รวมเครื่องใน)       |   ไม่เกิน กก.ละ 60-65 บาท  |
ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน)     |   ไม่เกิน กก.ละ 65-70 บาท  |

เนื้อไก่                       |   ไม่เกิน กก.ละ 70-80 บาท  |


***ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม  2554***
หมายเหตุ: 1. ภาคเหนือ ให้จำหน่ายสูงกว่าราคาแนะนำไม่เกิน กก.ละ 2 บาท
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้จำหน่ายสูงกว่าราคาแนะนำไม่เกิน กก.ละ 3 บาท
3. ภาคใต้ ให้จำหน่ายสูงกว่าราคาแนะนำไม่เกิน กก.ละ 5 บาท
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง