CEO Talk: โปรลอก ไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น : ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ไทเทเนียมและโลหะพิเศษ สร้างความสำเร็จจากการบริหารคนควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรม

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday April 8, 2022 15:12 —ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า

ตลาดโลหะของประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากความต้องการใช้โลหะภายในประเทศเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน รวมทั้งบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี คุณโทนี่ ธนพล หวานสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำด้านการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไทเทเนียมและโลหะพิเศษคุณภาพสูงที่มีความเชี่ยวชาญและครบวงจรที่สุดในประเทศไทย เผยแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล ควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรม จนทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับในตลาดภายในและต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าจากหลากหลายเวที

จุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจ

ผมและภรรยาจบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เราจึงรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับโลหะและคุณสมบัติการใช้งาน รวมทั้งมองเห็นโอกาสในการนำโลหะพิเศษ เช่น ไทเทเนียม (Titanium) เซอร์โคเนียม (Zirconium) ไนโอเบียม (Niobium) โมลิบดีนัม (Molybdenum) แทนทาลัม (Tantalum) และทังสเตน (Tungsten) มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และปิโตรเคมี ทำให้เกิดคุณค่าและความคุ้มค่าแก่ผู้ใช้งาน ทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องจักรยาวนานขึ้น เครื่องจักรมีเสถียรภาพ สร้างกำไรให้แก่กิจการในอนาคต ปัจจุบันบริษัทได้ขยายตลาดส่งออกไทเทเนียมไปในหลายประเทศ เช่น มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และกำลังขยายตลาดสู่สหรัฐอเมริกาและตะวันออกกลาง

แนวคิดในการดำเนินธุรกิจ

เราดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาลมุ่งเน้นการตอบแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรอย่างเป็นธรรม หนึ่งในนั้นคือ บุคลากรของบริษัทเอง เราเชื่ออย่างแรงกล้าว่า ความสำเร็จที่แท้จริงขององค์กรไม่ใช่เครื่องจักรราคาแพง แต่ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กรและเป็นหัวใจของความสำเร็จคือ ทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าจะเป็นช่างเทคนิค ช่างเชื่อม ช่างประกอบ วิศวกร จนไปถึงพนักงานทุกส่วน เราตกผลึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไทเทเนียมมานานกว่า 15 ปี ในรูปแบบของประสบการณ์ซึ่งมีมูลค่ามากและไม่สามารถทดแทนด้วยเครื่องจักรได้ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ตอบแทนอย่างเท่าเทียมและครบถ้วน รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน เช่น การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาส่วนตัวด้านการเงินให้กับพนักงาน จัดตั้งโรงอาหาร ให้สวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือบุตร ทุนการศึกษา เป็นต้น

กุญแจแห่งความสำเร็จ

ทักษะหนึ่งที่สำคัญของคนไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกคือ งานเชื่อมโลหะ บริษัทเฟ้นหาช่างเชื่อมโลหะที่มีความสามารถ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้สามารถเชื่อมโลหะได้หลายประเภท รวมทั้งไทเทเนียม ปัจจุบันเราเป็นรายเดียวในประเทศไทยและเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนที่สามารถเชื่อมโลหะไทเทเนียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กุญแจแห่งความสำเร็จ โปรลอก ไทเทเนียม ได้แก่ เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถเฉพาะทาง นำไปสู่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากไทเทเนียมที่มีประสิทธิภาพ ทนการกัดกร่อน และได้รับความนิยมสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ความมุ่งมั่นทั้งในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ และได้รับรางวัลจากหลายสถาบัน อาทิ

  • The Prime Minister?s Industry Award ประจำปี 2563 รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
  • รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13 ปี 2564 โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้แก่ รางวัล SME ดีเด่น และรางวัล SME New Normal จากการปรับธุรกิจได้เป็นเลิศในภาวะ COVID-19
  • รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2565 สำหรับ SMEs ด้านการปฏิบัติต่อพนักงาน จากสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับพันธมิตร 3 สถาบัน ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และสมาคมธนาคารไทย
การรับมือกับวิกฤต COVID-19

ผลิตภัณฑ์ของเราส่งขายในตลาดปิโตรเคมีเป็นหลัก จึงไม่ได้รับผลกระทบเท่าไรนักและสามารถผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 มาได้ อีกทั้งยังสามารถขยายธุรกิจเพิ่ม โดยพัฒนาอุปกรณ์ผลิตน้ำเกลือฆ่าเชื้อหรือกรดไฮโปคลอรัส (Hypochlorous Acid) ซึ่งมีคุณสมบัติในการกำจัดแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัส รวมทั้งเชื้อ COVID-19 ได้ไม่ต่างจากแอลกอฮอล์อีกด้วย ทำให้สร้างยอดขายได้จำนวนมาก และลดภาระผู้บริโภคจากการหาซื้อแอลกอฮอล์ซึ่งขาดตลาดอยู่ในระยะเวลาหนึ่ง ผลิตภัณฑ์นี้ทำให้เราได้รับการยอมรับและได้รับรางวัล The Prime Minister?s Industry Award ประจำปี 2563 รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

เป้าหมายธุรกิจในอนาคต

เราวางเป้าหมายธุรกิจที่จะเป็นองค์กรระดับโลก โดยได้ดำเนินการไปแล้วในเรื่องการส่งเสริมความหลากหลายของบุคลากรที่มีความแตกต่างและหลากหลายทางเชื้อชาติภายในองค์กร เช่น เวียดนาม และอินเดีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เราก้าวต่อไปเป็นบริษัทระดับโลก ที่ให้บริการผลิตภัณฑ์ไทเทเนียมครบวงจร พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และให้บริการลูกค้าทั่วโลก

ฝากถึงผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นธุรกิจส่งออก

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายตลาดใหม่ ๆ ปัจจุบันการส่งออกไม่ใช่เรื่องยาก มีหลากหลายหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการเงินของรัฐอย่าง EXIM BANK พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดโลก

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทาง EXIM BANK ที่หยิบยื่นโอกาสดี ๆ ให้กับบริษัทของเรา ให้การสนับสนุนทั้งการเงิน คำปรึกษาแนะนำและองค์ความรู้ จนทำให้เราสามารถเติบโตในตลาดส่งออกได้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ที่มา: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เดือนมีนาคม 2565


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ