ส่องเทรนด์โลก: ปรับธุรกิจ รับมือความท้าทาย คว้าโอกาสใหม่รับปี 2567

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday February 6, 2024 13:43 —ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า

ปีที่ผ่านมานับเป็นอีกหนึ่งปีที่ยากลำบากสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจส่งออก เนื่องจากโลกต้องเผชิญกับความผันผวนมากมาย จนทำให้การส่งออกของไทยติดลบราว 1.5% ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2566 ขณะที่ในระยะข้างหน้ายังมีความไม่แน่นอนอีกมากรออยู่จากเศรษฐกิจประเทศตลาดหลัก ตลอดจนปัญหา Geopolitics ที่อาจเร่งตัวขึ้น ในปี 2567 นี้จึงเป็นอีกหนึ่งปีที่ผู้ประกอบการในธุรกิจส่งออกควรเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับความท้าทาย รวมทั้งหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงและต่อยอดธุรกิจรับโอกาสใหม่ ๆ ท่ามกลางโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจที่น่าสนใจ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ มีดังนี้

การปรับปรุงธุรกิจด้วยนวัตกรรม

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมอย่างเหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและจะเพิ่มโอกาสในการสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งหากสามารถพัฒนานวัตกรรมของตนขึ้นมา โดยในช่วงแรกผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นจากการนำนวัตกรรมในตลาดมาปรับใช้กับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนอย่าง Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า เช่น การทดลองสินค้า และการสร้างกิจกรรมออนไลน์ ไปจนถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) ที่จะช่วยลดการทำงานที่สิ้นเปลืองเวลา อาทิ การใช้ AI ในกระบวนการผลิตอัตโนมัติตั้งแต่การประกอบ การทดสอบ และการบรรจุ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน ทั้งนี้ PricewaterhouseCooper (PwC) คาดว่า AI จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจจากการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการ ทำงานและการผลิตราว 6.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573

การปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรมใหม่

การปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นกระแสที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ดังจะเห็นได้จากการประชุม COP28 (The 28th UN Climate Change Conference of the Parties) เมื่อเดือนธันวาคม 2566 ซึ่งเกือบ 200 ประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมประชุมยังคงมุ่งมั่นในการหาหนทางที่จะรักษาระดับอุณหภูมิโลก ดังนั้น อุตสาหกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์กระแส Decarbonize และความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยานยนต์ไฟฟ้า (EV) พลังงานสะอาดอย่าง Green Hydrogen ไปจนถึง Future Food อย่าง Plant-based Food และผลิตภัณฑ์โปรตีนจากแมลง ล้วนแต่เป็นเทรนด์ของอุตสาหกรรมใหม่ทั่วโลก จึงถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการขยายสู่ธุรกิจใหม่ ๆ ขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมดั้งเดิมก็จำเป็นต้องเร่งปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์ดังกล่าวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง อาทิ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ต้องเร่งปรับตัวสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมากขึ้น ขณะที่ธุรกิจเกษตรก็ควรนำเทคโนโลยี อาทิ Smart Farming มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก ซึ่งจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรน้ำและการใช้สารเคมีลงได้

การขยายธุรกิจสู่ตลาดใหม่

การแสวงหาคู่ค้าในตลาดใหม่ ๆ เป็นกลยุทธ์สำคัญในการขยายธุรกิจและลดความเสี่ยง ท่ามกลางตลาดส่งออกหลักของไทยทั้งสหรัฐฯ EU และจีนที่มีแนวโน้มเติบโตช้าลงในปีนี้ โดยตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตที่น่าสนใจ ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย ตลาดกำลังซื้อสูงจาก GDP per Capita ที่สูงกว่าไทยถึงราว 4 เท่า และเป็นประเทศที่กำลังเร่งพัฒนาเศรษฐกิจและปฏิรูปประเทศตามแผน Vision 2030 ซึ่งจะช่วยเกื้อหนุนความต้องการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าทุนที่ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ส่วนอีกหนึ่งประเทศ คือ แอฟริกาใต้ ซึ่งได้แรงหนุนจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล ทำให้มีความต้องการนำเข้าเพื่อผลิตและส่งออก รวมทั้งยังเป็นประตูการค้าที่สำคัญของภูมิภาคแอฟริกา โดยซาอุดีอาระเบียและแอฟริกาใต้เป็นสองตลาดส่งออกของไทยที่ขยายตัวสูงราว 30% ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2566 สะท้อนว่าสินค้าไทยมีศักยภาพในตลาดดังกล่าว ขณะที่อีกหนึ่งตลาดใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม คือ อินเดีย ซึ่งปัจจุบันได้แซงหน้าจีนขึ้นเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจากจำนวนประชากรที่มากกว่า 1.4 พันล้านคน อีกทั้ง IMF คาดการณ์เศรษฐกิจอินเดียมีแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่งเฉลี่ยกว่า 6% ต่อปีในช่วง 5 ปีข้างหน้า ซึ่งจะมีส่วนเกื้อหนุนกำลังซื้อของผู้บริโภคให้เติบโตตามกัน

EXIM BANK ในฐานะธนาคารเพื่อการพัฒนาของไทย พร้อมเคียงข้างผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับธุรกิจ ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการปรับตัวสู่ความยั่งยืน ตลอดจนพร้อมให้บริการคำปรึกษาเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการรุกตลาดใหม่ๆ เพื่อช่วยผลักดันและยกระดับภาคธุรกิจของไทยให้ก้าวข้ามทุกอุปสรรคและพร้อมรับโอกาสใหม่ ๆ ที่กำลังจะมาถึง

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น โดย EXIM BANK จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

ที่มา: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เดือนมกราคม 2567


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ