ราชกิจจาฯ ประกาศเลิกสมาคมมูลนิธิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ตามมติคณะกรรมการสมาคมฯ

ข่าวทั่วไป สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 12:00:06 น.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดสงขลา เรื่อง การเลิกสมาคมมมูลนิธิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เนื้อหาระบุว่า ตามที่นายชัยรัตน์ เสถียร ได้แจ้งการเลิกสมาคมมูลนิธิ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2561

โดยนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดสงขลา ได้อนุมัติรายงานการชำระบัญชี และจำหน่ายชื่อสมาคมออกจากทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2561 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 102 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง