ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

ข่าวการเมือง Tuesday October 18, 2016 16:08 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.59

เนื่องจากมีข้อร้องเรียนจากข้าราชการพลเรือนสามัญ 45,380 คน ได้รับเงินเดือนถึงอัตราเงินเดือนขั้นสูง หรือที่เรียกว่าเงินเดือนตัน โดยผู้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ได้รับเงินเดือนขั้นสูง จะให้ได้รับเงินเดือนในระดับถัดไปของแต่ละประเภทตำแหน่ง, ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างประเทศ ต่างสายงาน หรือต่างระดับ ซึ่งได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง จะให้ได้รับเงินเดือนตามตำแหน่งเดิม, ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อได้รับเงินเดือนในอัตราสูงสุดแล้วให้ได้รับเงินเดือนโดยคำนวณในระดับบน 2 และผู้ที่ได้ค่าตอบแทนพิเศษหรือค่าจ้างถึงขั้นสูง ให้นำค่าตอบแทนมารวมเป็นเงินเดือนแล้วให้ได้รับเงินเดือนในอัตราใหม่

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวด้วยว่า ที่ประชุม ครม.ยังเห็นชอบให้ทบทวนมติ ครม.เรื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/2560 ด้านการผลิตเพิ่มเติม ได้แก่ 1.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมไปเลี้ยงโคเนื้อ/เลี้ยงแพะ/ทำนาหญ้า โดยเพิ่มพื้นที่จาก 40 จังหวัด เป็น 55 จังหวัด 2.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมไปทำเกษตรกรรมอื่น โดยเพิ่มพื้นที่จาก 30 จังหวัด เป็นทุกจังหวัด ยกเว้นพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยยังคงใช้วงเงินงบประมาณตามเดิม แต่ให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมามีจำนวนประชาชนเข้าร่วมโครงการน้อย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ