เลือกตั้ง'62: มท.ส่งหนังสือชะลอแผนเตรียมเลือกตั้งหลังพ.ร.ฎ.ยังไม่ประกาศในราชกิจจาฯ-ไม่กระทบการจ้างพิมพ์แบบฟอร์ม

ข่าวการเมือง 8 มกราคม พ.ศ. 2562 12:57 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ได้ออกหนังสือเวียน เลขที่ มท 0309.1/ว5 วันที่ 7 ม.ค. 62 ถึง นายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น ระงับการดำเนินการตามแผนงานเตรียมการเลือกตั้ง เนื่องจากได้รับการประสานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)เป็นการทั่วไป พ.ศ. ... ยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การเลื่อนดังกล่าวจะไม่รวมถึงแผนการจัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์มการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 5 รายการ ของสำนักบริหารการทะเบียน ที่ประกาศเมื่อ 25 ธ.ค.ปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นขั้นตอนการเตรียมเอกสารเท่านั้น สำหรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 โดยโครงการนี้ มีสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ ตั้งวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 33,992,000 บาท

สำหรับเอกสารดังกล่าว ประกอบด้วย 1.กระดาษต่อเนื่อง สำหรับพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.93) วงเงิน 17,448,000 บาท 2.กระดาษต่อเนื่อง สำหรับพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ที่เลือกตั้งกลาง นอกเขตเลือกตั้ง (ส.ส.1/4) วงเงิน 1,218,000 บาท 3.กระดาษต่อเนื่อง สำหรับพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ส.1/6) วงเงิน 8,960,000 บาท 4.กระดาษต่อเนื่อง สำหรับพิมพ์ประกาศหน่วยเลือกตั้ง วงเงิน 2,894,000 บาท และ 5.กระดาษต่อเนื่องใบแรก-ใบท้าย สำหรับพิมพ์ใบแรก-ใบท้าย ของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพิมพ์ใบแรก-ใบท้ายของบัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดขวงเงิน 3,400,000 บาท


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ