คลัง ชงครม.เคาะมาตรการ "ชิมช้อปใช้" เฟส 2, กำหนดมาตรการภาษีลดปริมาณฝุ่น PM 2.5

ข่าวการเมือง Tuesday October 22, 2019 10:10 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ประธานการประชุมแทนเนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม อยู่ระหว่างการเดินทางเยือนญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2562

สำหรับวาระที่น่าสนใจ คือ กระทรวงการคลัง เสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2562 ระยะที่ 2 หรือ "ชิมช็อปใช้" เฟส 2 นอกจากนี้ จะเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ซึ่งเป็นมาตรการภาษีเพื่อลดปริมาณฝุ่น PM2.5 และมลพิษต่างๆ ที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศระยะที่ 2 โดยจัดเก็บจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถจักรยานยนต์ และร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562 จำนวน 3 ฉบับ

สำนักงบประมาณ เสนอรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายตามนัยมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 ฉบับ

กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอนุญาตเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจการฮัจญ์

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอขอความเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการเตรียมการ สำหรับองค์การสนธิสัญญว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอมาตรฐานสถิติเพื่อให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เสนอกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอขอความเห็นชอบการเข้าเป็นสมาชิกสภาน้ำแห่งเอเชีย (AWC)

วุฒิสภา เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ