คลัง เสนอครม.พิจารณามาตรการช่วยเหลือ SME-กรอบงบประมาณรายจ่ายปี 64/มท.เสนอตั้งศูนย์เฉพาะกิจแก้ปัญหาวิกฤติน้ำ

ข่าวการเมือง 7 มกราคม พ.ศ. 2563 10:17 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน โดยวาระพิจารณาที่น่าสนใจ ได้แก่ กระทรวงการคลัง เสนอแพ็คเกจช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจกว่า 1 แสนรายให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน วงเงินกว่า 1 แสนล้านบาท

สำนักงบประมาณ เสนอกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เบื้องต้นกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 3.30 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1 แสนล้านบาทจากปีงบประมาณ 2563 หรือเพิ่มขึ้น 3.1% โดยเป็นประมาณการรายได้สุทธิรัฐบาล 2.777 ล้านล้านบาท และเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 5.23 แสนล้านบาท ภายใต้สมมติฐานทางเศรษฐกิจในปี 2564 ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในช่วง 3.1 - 4.1% อัตราเงินเฟ้อ 0.7 -1.7%

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เรื่อง มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุด 4.0 ว่าด้วยมาตรการด้านการเงิน

กระทรวงมหาดไทย เสนอจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำและกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) การป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำ ตามกรอบรายละเอียดโครงสร้างศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจและแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอของบกลางเพื่อดำเนินการตามปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งระยะเร่งด่วน ที่จะเน้นพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำอุปโภค-บริโภคทั้งในเขตและนอกเขตการประปา รวม 2,041 โครงการ วงเงิน 3,079 ล้านบาท รองรับปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคที่อาจจะมีผลกระทบมากขึ้นได้ในปลายฤดูแล้งช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ