รัฐสภา เปิดฉากหารือปมโหวตแก้ รธน.วาระ 3 หลังฝ่าย กม.ชี้ลงมติไม่ได้

ข่าวการเมือง Wednesday March 17, 2021 10:15 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ที่ประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามัญวันนี้เริ่มการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... เพื่อหาทางออกในการพิจารณาลงมติร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญวาระสาม หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมรูญจำเป็นต้องให้ประชาชนลงมติเสียก่อน

วานนี้ คณะกรรมการประสานและเสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดทำความเห็นเพื่อเสนอต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ต่อกรณีลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญญวาระ 3 ซึ่งบรรจุเป็นวาระการประชุมเรื่องด่วนในวันนี้ว่า รัฐสภาไม่อาจลงมติได้ เนื่องจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ระบุว่า "...การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจึงต้องอยู่ในที่มีความผูกพันกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 15 เพียงบัญญัติให้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้เท่านั้น ไม่มีบทบัญญัติให้ให้จัดทำขึ้นใหม่ทั้งฉบับ...หากรัฐสภาต้องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องจัดให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญออกเสียงประชามติเสียก่อนว่า สมควรรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ถ้าผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วย จึงดำเนินการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไป..."

ดังนั้น รัฐสภาจึงไม่อาจลงมติในวาระที่ 3 ของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ได้ เนื่องจากการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นวิธีการในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งมีผลเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2560 ประธานรัฐสภาจึงควรหารือต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาว่าฝ่ายนิติบัญญัติจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรต่อไป เพื่อให้การดำเนินการชอบด้วยรัฐธรรมนูญและเป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ