นิด้าโพล เผย "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" เต็งจ๋าคนกรุงเลือกเป็นผู้ว่า กทม.คนใหม่

ข่าวการเมือง Sunday December 5, 2021 13:44 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เผยบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เข้ามาเป็นผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่อันดับหนึ่ง 34.37% คือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รองลงมาอันดับสอง 17.07% คือ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ส่วนอันดับสาม 11.68% ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ อันดับสี่ 6.37% ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากคณะก้าวหน้าหรือพรรคก้าวไกล อันดับห้า 6.15% ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย อันดับหก 5.54% ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล อันดับเจ็ด 7 ร้อยละ 4.86 ระบุว่าเป็น นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อันดับแปด 3.03% ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ อันดับเก้า 2.88% ระบุว่าไปลงคะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO) อันดับสิบ 2.66% ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ อันดับสิบเด็ด 2.20% ระบุว่าจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อันดับที่สิบสอง 1.37% ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคกล้า อันดับสิบสาม 1.21% ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล และที่เหลืออีก 0.61% ระบุว่า อื่นๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี และผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทย

หากเปรียบเทียบกับผลการสำรวจครั้งก่อนในเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ, ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้าหรือพรรคก้าวไกล, น.ส.รสนา โตสิตระกูล, ผู้สมัครจากพรรคกล้า และนายสกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วนลดลง ขณะผู้ที่ระบุว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์, พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง, ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย, นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์, ไปลงคะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO) , ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. จำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

1.กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับหนึ่ง 37.88% ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับสอง 21.21% ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับสาม 8.33% ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และผู้สมัครจากคณะก้าวหน้าหรือพรรคก้าวไกล ในสัดส่วนที่เท่ากัน และอันดับสี่ 6.06% ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

2.กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับหนึ่ง 31.82% ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับสอง 15.00% ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และยังไม่ตัดสินใจ ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับสาม 6.36% ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้าหรือพรรคก้าวไกล และอันดับสี่ 5.91% ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล

3.กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับหนึ่ง 37.20% ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับสอง 15.20% ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับสาม 13.20% ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับสี่ 6.00% ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้าหรือพรรคก้าวไกล และ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ในสัดส่วนที่เท่ากัน

4.กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับหนึ่ง 31.10% ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับสอง 19.06% ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับสาม 10.70% ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับสี่ 7.02% ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล

5.กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับหนึ่ง 33.33% ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับสอง 17.74% ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับสาม 12.37% ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับสี่ 7.53% ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

6.กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับหนึ่ง 36.80% ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับสอง 15.58% ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับสาม 9.52% ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับสี่ 7.79% ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย และน.ส.รสนา โตสิตระกูล ในสัดส่วนที่เท่ากัน

ทั้งนี้ นิด้าโพลได้สำรวจของประชาชนเรื่อง "อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 8" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-1 ธ.ค.64 จากประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร โดยอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ