ผ่านฉลุย! สภาไฟเขียวกม. 5 ฉบับ ฟื้นเก็บดอกเบี้ย-ค่าปรับ กยศ.

ข่าวการเมือง Wednesday December 28, 2022 15:53 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้มีการพิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายรวม 5 ฉบับ ได้แก่

  • ร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา 205 เสียง ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน 5 มาตรา คือ มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 8 มาตรา 10 และมาตรา 16 และแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายร่าง พ.ร.บ. ส่วนไม่เห็นด้วยมี 37 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง และไม่ออกเสียง 1 เสียง

สำหรับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก ปี 2543 เพื่อให้มีมาตราในการกำกับดูแลและจัดระเบียบการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ซึ่งการตราพ.ร.บ.นี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว

  • ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งไม่มีสมาชิกขออภิปราย โดยที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของวุฒิสภา 253 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง และไม่ออกเสียง 2 เสียง
  • ร่าง พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อรองรับการอนุวัติการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ) ซึ่งไม่มีสมาชิกขออภิปราย โดยที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของวุฒิสภา 249 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง และไม่ออกเสียง 5 เสียง
  • ร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แม้จะมีการอภิปรายคัดค้านอย่างหลากหลาย แต่ที่ประชุมได้มีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของวุฒิสภา 206 เสียง ไม่เห็นด้วย 68 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง และไม่ออกเสียงไม่มี

-ร่าง พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา เสนอให้คงอัตราดอกเบี้ย 1% และเบี้ยปรับ 0.5% ต่อปี โดยร่างดังกล่าวใช้เวลาในการอภิปรายนานกว่า 4 ชั่วโมง เนื่องจากมีส.ส.ไม่เห็นด้วยเป็นจำนวนมาก

โดยนายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า ไม่ได้เห็นด้วยกับการแก้ไขของวุฒิสภา แต่หากให้มีการตั้ง กมธ.ร่วมฯ ก็จะล่าช้าออกไป เพราะมีคนรอกฎหมายนี้อยู่นับล้านคนจึงต้องปล่อยผ่านไปก่อน ถึงอย่างไรก็มีข้อดีกว่าเดิม แล้วในอนาคตค่อยผลักดันให้มีการแก้ไขใหม่ ไม่ให้มีดอกเบี้ยและค่าปรับ

นายโกวิท พวงงาม ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท กล่าวว่า ถึงแม้วุฒิสภาจะมีการแก้ไขให้มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย 1% และเบี้ยปรับ 0.5% ก็ตาม แต่เป็นอัตราที่ยอมรับได้ และเป็นห่วงว่ากฎหมายฉบับนี้จะออกมาบังคับใช้ได้ไม่ทันหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง

และเมื่อลงมติ ที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของวุฒิสภา 226 เสียง ไม่เห็นด้วย 11 เสียง งดออกเสียง 60 เสียง และไม่ออกเสียงไม่มี


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ