คืนความเป็นธรรม! ผู้เสียหายที่ไม่มีความผิดจากคดีฟอกเงิน เรียกคืนทรัพย์สินได้

ข่าวการเมือง Tuesday January 31, 2023 17:00 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เสนอ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ที่ได้รับความเสียหาย ที่ไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด ให้มีสิทธิได้รับทรัพย์สินคืน และได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ ชีวิต ร่างกาย จิตใจ เสรีภาพ หรือชื่อเสียง

โดยให้ยื่นคำร้องภายใน 90 วันนับแต่ ปปง.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ปปง.แจ้งให้ผู้เสียหายยื่นคำร้อง โดยต้องระบุข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งแนบหลักฐานที่แสดงถึงการเป็นผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน และสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองทางไปรษณีย์ หรือช่องทางอื่นตามที่เลขาธิการ ปปง.ประกาศกำหนด

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้บุคคลอื่น สามารถยื่นคำร้องแทนผู้เสียหายได้ในกรณีดังนี้ คือ ผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์) ผู้อนุบาล (กรณีผู้เสียหายเป็นคนไร้ความสามารถ) ทายาท (กรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย) และบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายเป็นหนังสือจากผู้เสียหาย

ทั้งนี้ การจัดการทรัพย์สินเพื่อคืน หรือชดใช้คืน หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายนั้น เมื่อศาลได้มีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งถึงที่สุดให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืน หรือชดใช้คืน หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย ให้ ปปง. ดำเนินการโดยเร็ว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ