พาณิชย์ จัดโครงการนำร่อง "ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์"

ข่าวเศรษฐกิจ Monday December 17, 2018 12:47 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.วันเพ็ญ นิโครวนจรัส รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ทรัพย์สินทางปัญญา" เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในฐานะที่ทำให้เกิดนวัตกรรม เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ซึ่งส่งผลต่อการสร้างงานสร้างรายได้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา จึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อให้เจ้าของผลงานทรัพย์สินทางปัญญาทราบถึงมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาของตน และนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น เป็นหลักประกันเงินกู้เจรจาควบรวมธุรกิจ และอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

น.ส.วันเพ็ญ กล่าวว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้ความสำคัญกับการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ทางกรมฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรม "การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์" โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันการเงิน และหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผลงานและเจ้าของผลงานทรัพย์สินทางปัญญา พิจารณาและอนุมัติผลงานฯ ที่เข้าหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 รายการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา โดยเจ้าของผลงานที่เข้าร่วม จะได้รับผลการประเมินมูลค่าของผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของตน ในรูปแบบรายงานฉบับเต็มและในรูปแบบข้อมูลสรุปย่อ

"ทางกรมฯ หวังว่ากิจกรรมประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญานี้ จะเป็นโครงการนำร่องสำหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้มีการกำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์ที่เป็นบรรทัดฐาน สำหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป" อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ