คสช.มีคำสั่งให้ กสทช.ปฏิบัติหน้าที่ต่อ ย้ำดำเนินการเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคง-ประโยชน์สาธารณะ

ข่าวเศรษฐกิจ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 18:04 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 8 ก.ค.62 ได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 8/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวมทั้งการขยายบริการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและประโยชน์สาธารณะของประเทศ

โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ กสทช. ไว้ก่อนจนกว่าจะมีพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาและคณะบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือจนกว่านายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

กรณีกรรมการ กสทช. จะพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุที่อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ ให้กรรมการยังคงทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีกรรมการชุดใหม่ กรณีที่กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่น ให้กรรมการที่เหลือยังคงทำหน้าที่ต่อไป

และให้เพิ่มความในข้อ (5) ของมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 โดยมีถ้อยคำ "จัดให้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงหรือประโยชน์สาธารณะ"


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ