กทท.เซ็น MOU ความร่วมมือท่าเรือระนอง-ท่าเรือฮัมปันโตตา ในศรีลังกา เชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ทางทะเลในกลุ่ม BIMSTEC

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday August 21, 2019 13:15 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กทท.เซ็น MOU ความร่วมมือท่าเรือระนอง-ท่าเรือฮัมปันโตตา ในศรีลังกา เชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ทางทะเลในกลุ่ม BIMSTEC

ร.ท.กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง กทท. (ท่าเรือระนอง) และ Hambantota International Port Group PVT Ltd. ท่าเรือฮัมปันโตตา สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ซึ่งเป็นหนึ่งในท่าเรือกลุ่มประเทศ BIMSTEC

สำหรับบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างท่าเรือในลักษณะ Port-to-Port Cooperation เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างท่าเรือทั้งสองแห่งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางด้านการบริหารจัดการท่าเรือ การปฏิบัติการภายในท่าเรือ งานด้านการตลาด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การเชื่อมโยงเครือข่ายของท่าเรือ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจท่าเรือ โดยทั้งสองท่าเรือจะต้องจัดประชุมการดำเนินงานเชิงปฏิบัติการร่วมกัน (Joint Working Group Meeting) เป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งร่วมกันพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้บริการขนส่งสินค้าโดยระบบตู้สินค้าระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน รวมถึงระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ทางทะเลของทั้งสองประเทศ

สำหรับการรวมกลุ่มความร่วมมือภายใต้กรอบ BIMSTEC เป็นการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่อยู่ในอนุทวีปเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความคืบหน้าเป็นลำดับสอดคล้องกับนโยบายมองตะวันตก (Look West Policy) ที่ต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาเส้นทางเดินเรือเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือระนองกับท่าเรือในกลุ่ม BIMSTEC เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกของทั้งสองประเทศ


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ